» Een Handleiding Tegen Sihr, Bezetenheid en het Boze Oog.

Lady_S 16 apr 2011

 1. Een handleiding tegen Sihr, bezetenheid en het boze oog, uit de Koran en de authentieke Sunnah.

  Geschreven door Abu Abderrahman Ibn Ahmed.


  Inhoudsopgave:
  Voorwoord van de auteur.
  1. De bewijzen voor het bestaan van de Djinn.
  - 1.1 Definitie van de Djinn.
  - 1.2 De soorten Djinn.
  - 1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn.
  2. De strijd is begonnen!!
  3. Wat is Sihr?
  - 3.1 Sihr als betekenis in het geloof.
  - 3.2 Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah.
  - 3.3 Bewijs uit de Koraan.
  - 3.4 Bewijzen uit de Sunnah.
  4. Het Contract tussen de Tovenaar en de Shaytaan.
  5. Het gevaar van het bezoeken van een Tovenaar!!
  6. Hoe herken ik een Tovenaar?
  7. Sihr en zijn vormen.
  8. De werkers van de Tovenaar(Gadim Al-Sihr).
  9. Plekken waar de Sihr vaak verborgen zit.
  10. Bezetenheid en zijn verschillende vormen.
  - 10.1 Bewijzen uit de Koraan.
  - 10.2 Bewijzen uit de Sunnah.
  - 10.3 De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn.
  - 10.4 Het binnentreden van het menselijk lichaam en de reden waarom.
  - 10.5 Djinn Tajier, feit of fictie!
  11. Het Boze Oog en Al-Hasad.
  - 11.1 Het Boze Oog is echt en geen fabeltje!
  - 11.2 Bewijzen uit de Koraan.
  - 11.3 Bewijzen uit de Sunnah.
  - 11.4 Verschil tussen het Boze Oog en Al-Hasad.
  - 11.5 Soorten Boze Oog.
  - 11.6 Boze Oog van de mens en van de Djinn!
  - 11.7 De eigenschappen van de ‘Aaien en de Hasid.
  - 11.8 Hoe werken het Boze Oog en Hasad?
  - 11.9 Wat te doen om het Boze Oog af te weren als men vreest dat men
  wordt geraakt?
  12. Algemene Symptomen voor Sihr, Bezetenheid en Het Boze Oog en
  Al-Hasad.
  - 12.1 Symptomen van Sihr.
  - 12.2 Symptomen van Bezetenheid.
  - 12.3 Symptomen van Al-‘Ain(Boze Oog en Al-Hasad).
  - 12.4 Manieren om te ontdekken wat je hebt.
  13. Dromen en hun betekenissen.
  - 13.1 Al-Jathoom ook wel bekend als boegebez.
  - 13.2 De Medische Jathoom.
  - 13.3 Al-Jathoom veroorzaakt door de Djinn.
  14. Voorkomen is beter dan genezen!
  - 14.1 De smeekbedes van de Ochtend en de Avond.
  - 14.2 De Standaard Zaken.
  - 14.3 De Voorwaarden van Laa Illaha Illa ALLAH.
  - 14.4 De bruiloft van verderf en zonde!
  - 14.5 Advies aan het nieuwe bruidspaar.
  15. De behandeling nadat men getroffen is door Sihr en Bezetenheid.
  - 15.1 De Sihr onschadelijk maken als bekend is waar deze zich bevindt.
  - 15.2 Drie soorten Roqyah?
  - 15.3 De behandeling met de toegestane Roqyah voor degene die geraakt
  is door Sihr en Al-Mass.
  - 15.4 De Behandeling van Rabt.
  - 15.5 De Behandeling tegen Sihr Al-Makul wal Masrub.
  - 15.6 Al-Toekaal!
  - 15.7 Het veelvuldig drinken van Roqyah water.
  - 15.8 Transformatie.
  - 15.9 Tekenen dat een Djinn het lichaam heeft verlaten.
  16. De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad.
  - 16.1 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever bekend
  is.
  - 16.2 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever
  onbekend.
  17. De behandeling door verschillende wateren.
  - 17.1 Roqyah water.
  - 17.2 Zamzam water.
  - 17.3 Regenwater.
  - 17.4 Rozewater.
  18. De behandeling door middel van kruiden en planten.
  - 18.1 Al-Haltit
  - 18.2 Al-Theriak
  - 18.3 Dam Al-Agawayn
  - 18.4 Al-Qist Al-Hindi en Al-Qist Al-Bahri
  - 18.5 Sidr
  - 18.6 3ar3ar
  - 18.7 Senna
  - 18.8 Rayhaan
  - 18.9 Saffraan
  - 18.10 Gingseng
  - 18.11 Habbat Al-Sawda
  - 18.12 Al-Harmal
  19. De behandeling door middel van olieën.
  - 19.1 Olijfolie
  - 19.2 Sadeb Olie en Sadebkruid
  - 19.3 Habbat Sawda olie en Habbat Al-Sawda Kruid
  20. De behandeling door middel van honing.
  21. De behandeling door middel van dadels.
  22. De behandeling door het nachtgebed.
  23. De behandeling door middel van Hijamah.
  - 23.1 Betekenis van Hijaamah taalkundig en in het geloof.
  - 23.2 Geschiedenis van Hijaamah.
  - 23.3 Verschillende soorten Hijaamah.
  - 23.4 Bewijzen van Hijaamah in de Sunnah en een aantal regelgevingen
  ervan.
  - 23.5 De beste tijd voor Hijaamah.
  - 23.6 Hoe werkt Hijaamah?
  - 23.7 Hijaamah bij de Profeet(vrede zij met hem).
  - 23.8 Tegen welke aandoeningen of ziektes helpt Hijaamah?
  - 23.9 Wat te doen voor tijdens en na de behandeling.
  - 23.10 Hygiene hoe zit het daarmee?
  - 23.11 Hijaamah bij vrouwen.
  - 23.12 Mag de hajaam geld vragen?
  - 23.13 Wat gebeurt met de Djinn in het lichaam tijdens Hijaamah?
  - 23.14 Hijaamah tijdens het vasten?
  24. Zaken die de genezing vertragen of moeilijk maken.
  25. Kan ik zelf Roqyah doen?
  - 25.1 Toch een raaqi nodig?
  - 25.2 Tekenen van iemand die met Djinn werkt.
  - 25.3 Eigenschappen van een goede raaqi.
  - 25.4 Onduidelijkheid over de hadith van 70.000 mensen.
  26. Beproevingen en ziektes zijn een gunst van ALLAH.
  27. Meest gestelde vragen over Roqyah
  - 27.1 Het oordeel over het geld vragen voor Roqyah.
  - 27.2 Het oordeel over het uitvoeren van Roqyah bij een menstruerende
  vrouw of een persoon in Janabah(grote onreinheid).
  - 27.3 Het oordeel over het gebruiken van een amulet.
  - 27.4 Mag de raaqi de vrouw aanraken tijdens de behandeling?
  - 27.5 Mag de vrouw zich ontbloten tijdens de Roqyah?
  - 27.6 Wat is het oordeel van het schrijven van Koraan op blaadjes met
  saffraan en het laten oplossen in water?
  - 27.7 Het oordeel van het reciteren over grote hoeveelheden watertanks.
  - 27.8 Het oordeel van het bezoeken van een sahir of waarzegger zonder
  dat men weet dat het een sahir of waarzegger was.
  - 27.9 Het oordeel over het praten met de Djinn.
  - 27.10 Het oordeel over het gebruik van bukhoor(wierook) bij een Roqyah
  behandeling.
  - 27.11 Is het voldoende om Surah Al-Baqarah af te laten spelen voor
  bescherming in het huis of moet met het reciteren?
  - 27.12 Wat is het oordeel over drinken of wassen met water waarover de
  gever van het Boze Oog heeft geblazen of zichzelf in heeft gewassen of
  een kledingstuk in heeft gewassen voor het slachtoffer?
  - 27.13 Het vragen om hulp bij de Djinn voor Roqyah
  Tot Slot
  Appendix 1 Roqyah ayat Dwam Al-Fahisat(voor Djinn ‘Aasiq).
  Appendix 2 Roqyah ayat Al-Sihr.
  Appendix 3 Roqyah Algemeen.
  Appendix 4 Roqyah ayat Al-‘Ain wal Hasad.
  Appendix 5 Roqyah ayat Al-Harak.
  Appendix 6 Roqyah ayat Al-‘Adaab.
  Appendix 7 Roqyah ayat Al-Yahood Wa Nasara.
  Appendix 8 Kafl Al-Djasad(dichten van het lichaam
   
 2. Voorwoord:

  Alle lof zij Allah, we prijzen Hem en vragen Zijn Hulp en we zoeken
  bescherming bij Allah tegen het slechte van onszelf en tegen het kwade
  van onze handelingen. Degene die wordt geleidt door Allah kan niet
  afdwalen en degene die Hij laat afdwalen kan niet geleidt worden.
  Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is Een, zonder partner met Hem
  en ik getuig dat Mohammed(vrede zij met hem) Zijn dienaar en
  boodschapper is.

  “O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt”.(Ali
  ‘Imraan vers 102)

  “O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin
  schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam
  gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden.
  Voorwaar, Allah is Bewaker over u”
  .( An-Nissaa vers 1)

  “O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid”.
  “Hij zal uw werken goed voor u maken en u uw zonden vergeven. En wie Allah en Zijn
  boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald”
  .(Al-Ahzaab vers
  70-71)
  Waarlijk de beste toespraak is de toespraak van Allah, de beste leiding is
  Mohammed’s(vrede zij met hem) leiding, en de slechtste zaken(over het
  geloof) zijn die, die(door de mensen) ingevoerd zijn, want iedere
  ingevoerde zaak is een bid’ah(verboden vernieuwing) en iedere bid’ah is
  een daad van misleiding die(wie er ook maar mee begon) in het Vuur zal
  verblijven.
  Vervolgens.
  Als we een onderwerp moeten kiezen in de Islam, waar de hedendaagse
  moslims weinig over weten dan is het wel Tovenarij(Sihr),
  Bezetenheid(Mass) en het Boze Oog(Al-‘Ain en Al-Hasad).
  Dit is te wijten aan de influisteringen van de Shaytaan, want immers 1 van
  zijn grootste wapens is het feit dat hij wil dat mensen niet van zijn bestaan
  afweten, maar een groot deel van dit probleem is ook aan de mens zelf te
  wijten, de moslims zijn teveel bezig met de wereld en niet met hun geloof.
  Ze praktiseren hun geloof nauwelijks en naast het gebed en het vasten zijn
  ze nauwelijks bezig met het vergaren van kennis.
  Het probleem komt naar voren als mensen opeens vreemde ziektes en
  gevoelens krijgen, als dochters niet meer willen trouwen, en mannen
  spontaan krankzinnig worden enz.
  Dan gaan deze onwetende mensen hulp zoeken en ze worden wanhopig en
  hopeloos, en dan komen ze vaak terecht bij de slechtste soort mensen op
  deze aarde, ze komen bij de menselijke Shayateen die de problemen van
  deze mensen verergeren en hen meetrekken in Shirk en Kufr.
  Vaak zeggen deze mensen dat ze niks anders aankunnen, de plaatselijke
  imam in de moskee heeft nauwelijks kennis over dit onderwerp, en de
  mensen worden verder gestuurd.
  Ook zijn er weing raaqis(mensen die Roqyah doen) die alles volgens de
  Koraan en Sunnah doen en geen verboden zaken verrichten. En daarom
  heb ik besloten om met de Wil van ALLAH een handleiding te gaan
  schrijven over dit onderwerp, en met deze handleiding wil ik Insha
  ALLAH een aantallen doelen bereiken.
  Het doel van dit werk is dat de mensen leren om bijzichzelf Roqyah te
  verrichten en bij hun eigen gezinsleden, zodat de roep om de tovenaars
  met de wil van Allah zal verdwijnen. Het is niet het doel van deze
  handleiding dat mensen na het lezen ervan raaqi gaan worden en andere
  mensen gaan behandelen.
  De kennis die in deze handleiding zit is genoeg voor mensen die zichzelf of
  directe famillie leden willen helpen, maar volstaat niet als een gids voor
  raaqis, daarvoor is meer kennis vereist zowel theoretisch als kennis die
  opgedaan moet worden in de praktijk.
  Het doel is ook dat de mensen hun vijand, namelijk Iblies(moge ALLAH
  hem vervloeken) en zijn volgelingen leert kennen, want om iemand te
  bestrijden dien je eerst je vijand te kennen.
  Maar het belangrijkste doel van deze handleiding is dat de mensen zich
  bewust worden van het kwaad wat hen bedreigt, en toevlucht zoeken bij
  Allah, door meer daden van aanbidden te verrichten, vergeving te vragen,
  berouw te tonen en zich niet door de wereld te laten verteren.
  Het gaat er dus om, om de mensen het kwaad te laten zien van het NIET
  goed praktiseren van het geloof, want men kan oftewel Allah aanbidden of
  het verlies tegemoedt gaan.
  Voor jullie staat dus dit werk klaar moge Allah het nuttig voor mijzelf en
  iedereen maken.
  Het heeft enige tijd gekost om dit in elkaar te zetten onder andere door de
  waswaas(influisteringen) die ik erdoor kreeg, maar alle Lof zij Allah, de
  Heer der Werelden die zijn dienaren altijd bijstaat hoe zwak ze ook zijn.
  Wal Hamdullilah!
  Tot slot wil ik vragen iedereen deze handleiding zoveel mogelijk te
  verspreidden onder onze broeders en zusters, moge Allah dit werk van mij
  accepteren en het nuttig maken voor mij en mijn gezisleden in het Graf en
  op de Dag des Oordeels.
  En moge ALLAH mijn ouders zegenen die mij de juiste opvoeding hebben
  gegeven en mijn vrouw die veel geduld met mij heeft gehad, en moge
  Allah mijn nageslacht tot een nageslacht maken dat HEM zal dienen met
  alles wat ze bezitten, zowel hun bezit als zichzelf.
  Het is niet toegestaan deze handleiding voor commerciële doeleinden te
  gebruiken, of iets aan te passen of weg te laten zonder toestemming van de
  auteur en de Rechter die hierover waakt is ALLAH de Rechter der rechters.
  Deze handleiding is geschreven om gratis omwille van ALLAH onder onze
  broeders en zusters verspreid te worden, doe dit dan ook en deel mee in de
  ajr(beloning).
  Ik ben slechts een zwakke dienaar van Allah, alles wat in de handleiding is
  verwerkt komt van betrouwbare boeken en lezingen van geleerden en
  specialisten op dit gebied en alles is volgens de Koraan en de authentieke
  Sunnah van onze geliefde Boodschapper Mohammed(vrede zij met hem)
  en naar voorbeeld van onze Vrome Voorgangers, de Salafu Saleeh.
  Ook zit er wat praktijk ervaring in verwerkt van mijzelf, ik vraag dus
  iedereen die fouten tegenkomt mij hiervan op de hoogte te stellen(met
  inachtneming van de juiste Achlaaq en niet in het openbaar).
  Al het goede komt van Allah, en al het slechte van mij en de Shaytaan,
  moge Allah mij vergeven en hem vervloeken.
  Voor vragen, opmerkingen en dergelijke die met dit onderwerp te maken
  hebben kan iedereen zich richten naar het volgende email adres:
  roqyah@live.nl
  Abu Abderrahman ibn Ibrahim
   
 3. 1. De bewijzen voor het bestaan van de Djinn

  1.1 Definitie van de Djinn

  Wanneer we het hebben over de Djinn, hebben we het over een schepsel
  dat Allah geschapen heeft en dat net als de mens Allah moet aanbidden.
  In de Koraan in Surah Al-Dhaariat vers 56 staat:
  “En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. “
  Hoewel de Djinn net als ons geschapen is om Allah te aanbidden, zijn er
  verder vele verschillen tussen ons en hen, zo leven zij in een andere
  wereld, die zich in onze wereld bevindt, deze wereld is voor onze ogen
  onzichtbaar en ook de Djinn zelf zijn voor ons niet te zijn.
  Wij kunnen alleen een Djinn zien die een andere gedaante(dier, mens,
  object) aanneemt, maar daar zullen we later op terugkomen.
  Verder hebben de Djinn bepaalde krachten gekregen zoals, lange afstanden
  afleggen in zeer korte tijd, er zijn er bij die kunnen vliegen, er zijn erbij die
  zeer grote kracht bezitten, maar wat duidelijk moet zijn voor iedereen is dat
  dit alles met de wil van Allah gebeurt en dat de Djinn niet het
  ongeziene(Al-Ghayb) kunnen zien en weten zoals vele beweren.
  Zij zijn net als ons onwetend over het ongeziene, zoals het Uur, wanneer
  iemand doodgaat enz, deze macht en kennis ligt alleen bij Allah.
  In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 7 staat:
  “Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet.”
  Het is dus al duidelijk dat de Djinn schepselen zijn van Allah, en dat ze van
  ons verschillen, dit verschil komt nog meer naar voren als we gaan kijken
  waaruit de Djinn zijn geschapen, het moge duidelijk zijn dat Allah de
  Verhevene de mens uit aarde heeft geschapen, de Djinn is uit iets anders
  geschapen, namelijk uit een rookloze vlam van vuur.
  In de Koraan Surah Al-Rahmaan vers 15 staat:
  “En Hij schiep de djinn uit een rookloze vlam van Vuur.”
  Verder is het zo dat de Djinn hier al eerder op de aarde leefden dan wij, zij
  zijn hier 2000 jaar eerder gekomen dan onze voorvader Adam(vrede zij
  met hem).
  In de Koraan Surah Al-Hidjr vers 26 en 27 staat:
  “Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm
  gewrocht”.
  “En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen”
  .
   
 4. 1.2 De soorten Djinn


  Het woordje Djinn heeft verschillende betekenissen in het arabisch, maar
  de betekenis die het meeste klopt is verborgen of verhullen.
  Al-Jawhari zegt: Al-Djaan is de vader van de Djinn, het meervoud is
  Djeenaan.
  In Al-Qamoos Al-Muheet staat: Djannahu Al-Layl betekent, de nacht heeft
  hem bedekt.
  Alles wat van jou verborgen is, is Djunna ‘Anka.
  Djinn Al-Layl betekent de duisternis van de nacht.
  In Lisaanul ‘Arab staat: Janana betekent het verbergen of verhullen van
  iets.
  De Djinn is dus een schepsel dat verborgen is voor ons, wij kunnen het niet
  zien, de foetus, betekent ook Al-Janeen, omdat het verborgen is voor het
  oog in de baarmoeder van zijn moeder.
  Ibn ‘Abd Al-Barr heeft gezegd: Volgens de geleerden van de Arabische
  Taal zijn er verschillende categorieen benamingen van de Djinn:
  1- Wanneer ze over de Djinn in het algemeen praten, dan gebruiken ze
  het woord Djinni.
  2- Als de Djinn van degenen zijn die samen met de mensen wonen in
  hun huizen, worden ze ‘ Aamir genoemd, waarvan het meervoud ‘
  Ummaar is.
  3- Als het een Djinn is die zich bezighoudt met kinderen, noemen ze die
  Arwaah(geesten)
  4- Als de Djinn slecht is dan noemen ze hem een Shaytaan(duivel).
  5- Als hij erger dan dat is, dan noemen ze hem een Maarid(demoon).
  6- Als hij erger dan dat is en zeer sterk is dan noemen ze hem een
  ‘ Ifriet, waarvan het meervoud ‘ Afaareet is.
  Dit zijn dus de benamingen van de verschillende soorten Djinn afhankelijk
  van hun kracht en activiteiten, we kunnen samenvatten dat al deze
  bovengenoemde namen in 3 soorten Djinn te verdelen zijn.

  Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met
  hem) zei:
  “De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugels heeft, en zij vliegen
  door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en
  een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis
  vervolgt.â€(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en
  saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)
   
 5. 1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn

  Ik had al eerder aangegeven dat de Djinn voor hetzelfde als de mens zijn
  geschapen, namelijk het aanbidden van Allah de Verhevene en daarom
  bestaan er onder de Djinn moslims en ongelovigen.
  Wanneer we praten over moslim Djinn, noemen we ze gewoon Djinn, zij
  zijn namelijk onze broeders in het geloof en het is dus niet gepast om hen
  Shaytaan, Maarid of ‘Ifriet te noemen, omdat dit specifieke namen betreft
  voor de ongelovige Djinn.
  In de Koraan in Surah Al-Djinn vers 14-15 staat:

  “En er zijn onder ons Moslims en er zijn onder ons die van de rechte weg zijn afgeweken.
  En zij die zich onderwerpen - hebben de rechte weg gezocht”.

  “En zij die van de rechte weg afwijken, zullen brandstof der hel zijn.'"

  Ibn Mas’ood(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de
  Profeet(vrede zij met hem) zei:
  “Iemand van de Djinn(moslim) riep mij, en ik ben met hem meegegaan en
  reciteerde de Koraan voor hen. Hij(de Djinn) nam ons mee en liet ons de
  afdrukken van de plaatsen zien waar zij zijn geweest en de sporen van hun
  vuren.
  Ze vroegen hem(de Profeet) naar eten en hij zei; Jullie kunnen elke bot
  eten als vlees waarover de naam van Allah is uitgesproken en die in jullie
  bezit komt, en alle uitwerpselen als voedsel voor jullie dieren”.
  De Profeet(vrede zij met hem) zei: Dus gebruik deze dingen (de botten en
  uitwerpselen) niet om jullie zelf te reinigen(na het toileteren), want het is
  het voedsel en middelen voor jullie broeders(de moslim Djinn)”. (Muslim
  nr 450)


  Uit deze overlevering kunnen we dus het bewijs vinden dat de moslim
  Djinn onze broeders zijn en dat zij net als wij gewoon eten en zelfs dieren
  hebben die ook voor hen bepaalde zaken doen.
  Hoewel de moslim Djinn onze broeders zijn in het geloof, is het niet
  toegestaan voor ons om hun hulp in te roepen en dergelijke, omdat dit op
  den duur tot Shirk kan leiden zoals bij de tovenaars, we zullen het hier
  Insha Allah later wat uitgebreider over hebben in het hoofdstuk van de
  meest gestelde vragen. Wat wel toegestaan is om de Djinn uit te nodigen
  naar de Islam, dit dient wel door iemand gedaan te worden die standvastig
  is in zijn geloof en een degelijk niveau van kennis bezit, er zijn vele
  verhalen van de selef waarin zij les gaven aan de Djinn.
  In de Koraan in Surah Al- Djinn vers 6 staat:

  “Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden”.

  Het moet nu duidelijk zijn dat de Djinn bestaan, behalve de moslims
  erkennen vele volkeren het bestaan van de Djinn, er zijn talloze verzen in
  de Koraan en zelfs een heel Surah wat hun naam draagt en vele
  overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) over hen.
  Degenen die de Djinn ontkennen nadat het bewijs tot hen gekomen is
  plegen een daad van ongeloof, want wie ook maar niet in 1 vers gelooft
  van Allah heeft daarmee ongeloof gepleegt, moge Allah ons daarvan
  beschermen. Je zult dus alleen zien dat niemand het bestaan van de Djinn
  ontkent behalve iemand die arrogant en hoogmoedig is.
   
 6. 2. De strijd is begonnen!!

  In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 11 t/m 18 staat:

  “Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen”.
  (Allah) zeide: "Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?" Hij antwoordde: "Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen”.(Allah) zeide: "Verwijder u van hier - het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden."
  Hij zeide: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."
  (Allah) zeide: "U is uitstel verleend.
  Hij antwoordde: "Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad."
  "Dan zal ik mij gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden."
  (Allah) zeide: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal
  voorzeker de hel met u allen vullen."


  En hiermee was de strijd begonnen, de strijd tussen Iblies(vader van de
  Djinn) en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam(vrede zij met
  hem), Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) heeft Allah een belofte
  gedaan, en het is zeker dat hij deze belofte gaat nakomen, namelijk dat hij
  alles op alles zal zetten om te zorgen dat hij niet alleen de Hel in gaat.
  Het is jammer om te zien dat velen van ons niet aan onze belofte kunnen
  houden, namelijk de belofte dat wij niemand naast Allah de Verhevene
  aanbidden en dat wij alles in staat stellen om Zijn tevredenheid en genade
  te behalen.
  Welnu is het de tijd gekomen dat we meer ingaan op het onderwerp van
  deze handleiding, de introductie is ten einde, we zullen ons nu gaan richten
  op het kwaad dat hier op deze wereld is, en we zullen dit kwaad proberen
  te onthullen en we zullen met de wil van Allah erin slagen dit kwaad te
  overmeesteren en te bestrijden.
  De eerste 1000 jaar na Adam(vrede zij met hem), heerste er Tawheed op de
  aarde, alle mensen aanbaden niemand behalve Allah. Maar toen begon
  Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) na te denken, hij begon na te
  denken over zijn belofte en de haat en wraak die hij tegen Adam(vrede zij
  met hem) had woedde in hem op.
  Hij dacht met een vervloekte gedachte en kwam tot de oplossing dat zijn
  eigen volgelingen van onder de Djinn niet genoeg waren om zijn taak te
  vervullen, zijn taak die tot de Dag des Oordeels zal duren.
  Er moesten helpers gevonden worden van binnen het menselijk ras, hij had
  volgelingen nodig onder de zonen van Adam(vrede zij met hem), immers
  zij konden bepaalde dingen doen die hij niet kon.
  En dus begon hij met rekruteren en onderwees deze mensen in het slechte,
  hij onderwees hen in valsheid, hij onderwees hen in Shirk en Kufr en
  beloofde hen daarvoor roem, rijkdom en grote krachten, maar in
  werkelijkheid heeft hij ze geleid naar de vernietiging van henzelf, hij heeft
  ze geleid naar de Hel!!
  Maar wie zijn de helpers van Iblies(moge Allah hem vervloeken) dan, wie
  zijn deze ondankbare schepselen die denken het op te kunnen nemen tegen
  Allah en zijn oprechte dienaren.
  Het zijn niemand anders dan de tovenaars en soortgelijken van hen, die
  beweren kennis te hebben van het ongeziene, sommigen van hen beweren
  zelfs de Awliyaa(vrienden) van Allah te zijn, maar in feite zijn zij de
  Awliyaa van Shaytaan en zullen ze samen met hem ten ondergaan.
  In de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 102 staat:
  “En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah's bevel; maar dezen leren wat
  hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”


  Uit bovenstaande vers hebben de geleerden 5 leerpunten gehaald voor
  ons, 5 belangrijke punten die we insha Allah zullen bespreken:
  1- De Leer van zwarte magie oftewel Sihr, is iets wat men kan leren, de
  tovenaars hebben zelfs talloze boeken geschreven waaruit hun
  volgelingen kunnen leren en de Shayateen helpen de tovenaars hun
  kennis verder uit te breiden in deze leer.
  2- Het is dus een leer die men kan leren, maar er is een speciale
  voorwaarde verbonden aan het leren van Sihr, men moet namelijk
  eerst ongeloof(kufr) plegen voordat hij wordt toegelaten om Sihr te
  leren, de tovenaar dient dus eerst daden van ongeloof te plegen
  alvorens verder gegaan kan worden met deze leer, dit punt zal later
  uitgebreider aan de orde komen.
  3- Deze leer die men kan bemachtigen is waardeloos, want het is een
  schadelijke leer, wanneer iemand dit leert, is hij gedoemd voor
  eeuwig in de hel te verblijven(behalve als er berouw wordt getoond
  en het geaccepteerd wordt door Allah)
  4- Uit bovenstaande vers komt duidelijk waarmee Iblies(moge ALLAH
  hem vervloeken) de tovenaars lokt, namelijk voor roem en rijkdom,
  zij verkopen hiervoor hun ziel.
  5- De meest belangrijkste les die wij uit deze vers kunnen halen is dat
  de Sihr alleen kan werken met de wil van Allah.
   
 7. 3. Wat is Sihr?


  De geleerden van Ahlu Sunnah wal Djamaa’ah, hebben de definities voor
  Sihr uitgelegd voor ons, ik zal een paar van die meningen opnoemen:
  Over de taalkundige betekenis van Sihr zeggen de geleerden:
  # Al-Layth zegt, Een daad die men doet zodat hij dichter tot Shaytaan komt
  en deze daad wordt verricht met de hulp van Shaytaan.

  # Al-Azhar zegt, Tovenarij vindt zijn basis in het verduisteren/verhullen van
  de werkelijkheid van iets in iets anders.(Tadhib Al-Lugha)

  # Ibn Mansur zegt, De tovenaar laat het valse echt lijken en laat mensen
  geloven in iets dat niet de werkelijkheid is, de werkelijkheid heeft hij dus
  betoverd, met andere woorden heeft hij de werkelijkheid verduisterd.(Lisan
  Al-‘Arab)

  # Shamir overlevert van ibn ‘Aisha dat hij heeft gezegd: De Arabieren
  hebben tovenarij, Sihr genoemd omdat het de gezondheid wegneemt en een
  ziekte in de plaats geeft.

  # Ibn Faris heeft gezegd, sommigen hebben gezegd dat de taak is om het
  valse echt te laten lijken.
   
 8. 3.1 Sihr als betekenis in het geloof

  Fakr Ad-Deen Al-Razi zegt: Sihr in de context van het geloof betekent
  alles waarvan de oorzaak geheim is en wat zich buiten de werkelijkheid
  afspeelt, waarbij het gaat om bedrog en oplichterij.(Al-Misbah Al-Munir)
  Ibn Qudama Al-Maqdisi zegt: Het gaat over knopen, toverspreuken die
  met gesproken of geschreven woorden zijn of daden die effect hebben op
  het lichaam, het hart of het verstand van de betoverde persoon, zonder hem
  zelfs aan te raken.
  Dit is echt en er bestaat zelfs tovenarij die de dood of een ziekte
  veroorzaakt, die een man weerhoudt gemeenschap met zijn vrouw te
  hebben, of die de man van zijn vrouw doet scheiden. Het kan ook haat
  tussen 2 personen veroorzaken of juist 2 personen van elkaar doen
  houden,(Al-Mughni).
  Als we alle meningen hebben bestudeerd, kunnen we in het kort zeggen dat
  de betekenis van Sihr is:
  Een contract tussen de sahir(tovenaar) en de Shaytaan, en soms gebeurt dit
  ook letterlijk op papier waarbij zelfs getuigen aanwezig zijn, waarbij de
  tovenaar bepaalde daden van Kufr(ongeloof) Shirk(Polytheisme), Grote
  zonden en afschuwlijkheden moet doen en waar inruil daarvoor de
  Shaytaan bepaalde zaken voor de tovenaar gaat doen en hem in een
  bepaalde mate gaat gehoorzamen.
  Sihr is echt en geen fabeltje, het is een donkere en afschuwelijke praktijk,
  waarbij levens van mensen kapot worden gemaakt doormiddel van
  spreuken, knopen, tovermiddeltjes, toverbriefjes enz.
   
 9. 3.2 Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah

  Er zijn vele mensen die niet geloven dat Sihr bestaat en denken dat
  tovenarij alleen in films voorkomt, enerzijds komt dit door onwetendheid
  in het geloof en anderzijds door influisteringen van de Shaytaan die juist
  wil dat mensen niet over zijn duistere praktijken te weten komen.
  Er zijn zelfs mensen, vooral in Marokkaanse kringen die denken dat zolang
  ze niet over Sihr en Shayateen praten dat er dan niks met hen gebeurt, wel
  gaan een deel van deze mensen naar tovenaars toe, dus de logica hier is ver
  te zoeken.
  Natuurlijk moeten wij ons niet bezig houden met Sihr en Shayateen, maar
  wij moeten ons bezighouden met wat het geloof ons over deze zaken
  vertelt, hoe we ons tegen deze zaken kunnen beschermen en hoe we ons
  kunnen genezen als we ermee getroffen zijn. Simpelweg denken dat als
  men er niet aan denkt en over praat dat er dan niks gebeurt is helaas niet
  genoeg.
   
 10. 3.3 Bewijzen uit de Koraan

  “En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah's bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”(surah Al-Baqarah 102)

  Mozes zeide: "Zegt gij dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen? Is dit tovenarij? Maar tovenaars slagen nooit."“En toen de tovenaars kwamen, zeide Mozes tot hen: "Werpt hetgeen gij wildet werpen. En toen zij wierpen zeide Mozes: "Wat gij hebt gebracht is slechts bedrog. Voorzeker, Allah zal het teniet doen. Voorwaar, Allah laat het werk der kwaadstichters niet gedijen." En Allah bevestigt de waarheid door Zijn woorden, zelfs al zijn de schuldigen afkerig.
  “(surah Yoenas vers 80-82)
   
 11. 3.4 Bewijzen uit de Sunnah

  ‘Aisha(moge Allah weltevreden met haar zijn) overleverde:
  “Een man genaamd Lubaid ibn al-A’sam(jood) van de Bani Zurayq deed
  Sihr bij de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), totdat Allah zijn
  Boodschapper(vrede zij met hem) zich voorstelde iets gedaan te hebben
  wat hij niet had gedaan(gemeenschap met zijn vrouwen).
  Op een dag, terwijl hij met mij was, riep hij Allah aan, gedurende een
  lange periode en zei hij toen, “O Aisha!
  Wist je dat Allah mij geinformeerd heeft over datgene wat ik aan Hem
  vroeg?
  Twee mannen(2 engelen) kwamen naar mij toe, eentje zat bij mijn hoofd
  en de andere bij mijn voeten. 1 van hen zei tegen zijn metgezel, waaraan
  lijdt deze man(de Profeet)? Hij is betoverd(Matbub of Mashur).
  De eerste vroeg weer, wie deed het? De andere zei, Lubaid ibn Al-A’sam.
  De eerste vroeg weer, wat heeft hij gebruikt(materiaal)? De andere zei, een
  kam en het haar(van de baard) dat eraan vastzat en de wortels van een
  mannelijke dadelboom.
  De eerste vroeg weer, waar is het? De andere zei, in de put van Dharwaan!
  Dus Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem), samen met een paar van
  zijn metgezellen gingen daarnaartoe(de put) en kwamen terug zeggende, O
  ‘Aisha, het kleur van het water was net als dat van henna. En de wortels
  van de dadelboom leken net op de hoofden van Shayateen.
  Ik vroeg, O Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), waarom laat u het
  niet zien(aan de mensen)? Hij zei, omdat Allah mij reeds genezen heeft, en
  ik zou het kwaad(fitnah) niet bij de mensen willen verspreiden. Toen gaf
  hij het bevel om de put vol te storten met aarde.” (Bukhari en Muslim)


  WAARSCHUWING!!!
  Bovenstaande hadith is saheeh bevonden door de geleerden van
  hadith, maar deze hadith doet niks aan de perfectie en feilheid van de
  Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), zoals door sommige
  innoveerders en vijanden van de Islam wordt beweerd, de geleerden
  van Ahlu Sunnah wa’l Djama’a zowel van vroeger als van nu, hebben
  duidelijk en met bewijs bewezen dat de Sihr waaraan de Profeet(vrede
  zij met hem) leed alleen effect had betreffende of hij wel of niet
  gemeenschap had met zijn vrouwen.
  Het deed niks ten aanzien van andere zaken zoals Openbaringen van
  Allah en dergelijke zoals ook bewezen is in de Seerah(Biografie) van
  de Profeet(vrede zij met hem).


  Abu Huraira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Profeet(vrede zij met hem) zei:
  “Vermijd de 7 vernietigende zondes(Al-Sab’at Al-Mawbiqaat), de mensen
  vroegen, Wat zijn ze?
  De Profeet(vrede zij met hem) zei:
  Shirk(afgoderij), Sihr(tovenarij), het doden van een persoon zonder shar’i
  reden, Ribaa(rente), Het consumeren van het vermogen van wezen,
  Vluchten van het slagveld(tijdens Jihad), Het beschuldigen van een
  onschuldige kuise vrouw van Zinaa(overspel).(Al-Bukhari en Muslim)


  In bovenstaande hadith zien we dus duidelijk dat de Profeet(vrede zij met
  hem) Sihr oftewel tovenarij als 1 van de grootste zondes aangeeft, het is
  een vernietigende zonde, een zonde waarvoor men een plaats in de hel
  krijgt.
   
 12. 4. Het contract tussen de tovenaar (Sahir) en Shaytaan

  Nu de betekenis van Sihr duidelijk is en er genoeg bewijzen te vinden zijn
  zowel in de Koran als de Sunnah gaan we verder met het uitleggen over
  hoe de tovenaars(moge Allah hen vervloeken en vernederen) werken.
  We beginnen bij het begin, namelijk het contract tussen de tovenaar en de
  Shaytaan, het was al duidelijk dat er afspraken gemaakt worden tussen de
  tovenaar en de Shaytaan en dat deze afspraken soms zelfs op papier
  worden vastgelegd.
  De tovenaar heeft Sihr geleerd oftewel van een andere tovenaar of uit de
  vele boeken die er bestaan over Sihr, hierin staat precies uitgelegd hoe hij
  een contract/samenwerking kan beginnen met de Shayateen.
  De tovenaar roept 1 van de koningen of koninginnen van de Shayateen op
  doormiddel van duivelsspreuken waarin hij ongeloof en shirk pleegt en de
  tovenaar prijst hen en hemelt hen op, ook doet hij daarbij verschillende
  daden van ongeloof en dergelijke zaken, we zullen dit straks verder
  bespreken.
  Daarna zal er een koning of koningin van de Shayateen of een Shaytaan
  met een hoge positie verschijnen aan de tovenaar, dit kan in een gedaante
  zijn van een dier, een voorwerp, of de tovenaar hoort alleen een stem.
  Daarna worden de afspraken gemaakt, de tovenaar belooft de Shaytaan
  daden van ongeloof en shirk te plegen in ruil voor hulp van de Shaytaan
  om bepaalde slechte daden voor hem te doen.
  De Shaytaan geeft in ruil daarvoor een aantal van zijn onderdanen van
  onder de Djinn de opdracht om de tovenaar te gehoorzamen, dit is de
  zogenaamde “ Gadim Al-Sihr” oftewel de werker van de tovenaar.
  Deze werkers haten de tovenaar omdat zij hem moeten gehoorzamen, maar
  zijn bang om hem niet gehoorzamen vanwege hun leider van de Shayateen.
  Hierdoor is er dus een vijandigheid tussen deze werkers van de tovenaar en
  de tovenaar, de Shayateen laten hem en zijn famillie niet met rust en
  bezorgen hem veel ellende, en dit is niets nieuws dan wat Allah de
  Verhevene aan ons verteld heeft, namelijk dat het een schadelijke leer is.
  Er zijn vele methodes die tovenaars gebruiken om een Shaytaan op te
  roepen en met hem een contract af te sluiten of om hem om iets te vragen.
  Niet alle methodes zijn bekend, ik zal er een aantal plaatsen die wel bekend
  zijn.

  1. Tareeqat Al-Iksaam oftewel de methode van de Eed:
  De Tovenaar betreed een donkere kamer terwijl hij in een staat van grote
  onreinheid is(djunub) of kleren aan heeft die zijn besmeurd met onreine
  zaken(bijv. menstruatie bloed) daarna steekt hij een vuur aan, daarop
  plaatst hij wierook waarover hij niet de naam van Allah heeft uitgesproken.
  Voor elke situatie heeft de tovenaar een ander soort wierook, voor
  scheiding bijvoorveeld een stinkende soort en om liefde te creeren een
  aangenaam ruikende soort.
  Daarna spreekt hij bepaalde duivelse spreuken uit vol met Shirk en Kufr,
  waarin hij een eed zweert aan de Shaytaan en hem om hulp vraagt, na dit
  kan de Shaytaan aan hem verschijnen in de vorm van een dier, voorwerp of
  hij hoort gewoon een stem. Hierna zal de tovenaar vragen wat hij wil

  2. Tareeqat Al-Dhabah oftewel de Methode van het offeren:
  De tovenaar neemt een dier, een vogel, of kip of elk ander dier. Het dier is
  meestal zwart, dat is een kleur waar de Djinn van houdt.
  De tovenaar slacht het dier zonder de naam van Allah uit te spreken en
  spreekt in plaats daarvan de naam van een van de Shayateen erover, de
  tovenaar kan in sommige gevallen de persoon die naar hem komt insmeren
  met dit bloed, daarna gooit hij het geslachte dier in een afgelegen plek wat
  een tehuis is van de Djinn, hij keert terug naar huis en zegt duivelsspreuken
  en verzen vol met kufr en shirk op, daarna vertelt hij de Shayateen wat hij
  wil.

  3: Tareeqat Al-Suflee-ah oftewel de Methode van ontheiliging / vernedering:
  Deze methode is populair bij de tovenaars, en hierdoor krijgt de tovenaar
  vele Shayateen onder zijn gezag.
  Deze methode is verschrikkelijk, en moge de vloek van Allah op de
  tovenaars zijn, ik kan niet geloven dat mensen nog naar tovenaars gaan,
  vooral als ze horen van deze methode.
  De tovenaar, plaatst het Boek van Allah onder zijn voeten, en gebruikt het
  als zijn schoenen en gaat zo het toilet binnen terwijl hij duivelspreuken en
  verzen van Shirk en Kufr zegt.
  Als hij klaar is dan beveelt hij de Shayateen wat ze moeten doen.
  Ook verricht de Sahir de meest verschrikkelijke zaken, en voor alle mensen
  die nog denken naar een Sahir te willen gaan lees goed, het ergste is het
  Boek van ALLAH te vernederen, maar de sahir doet ook andere zaken
  zoals het hebben van gemeenschap met 1 van zijn mahram vrouwen, zoals
  zijn moeder, zus enz, of homosexuele gemeenschap.
  O ALLAH vernietig dit soort gespuis en bescherm ons tegen hun daden!
  De Shayateen doen meteen wat de tovenaar wil, omdat dit een geweldige
  grote Kufr is, ze zien de tovenaar bijna als familielid.

  4: Tareeqat Al-Najaasah oftewel de Methode van onreinheid:
  Bij deze methode maakt de tovenaar moge Allah hem vervloeken, de
  verzen van de Koran belachelijk door ze op te schrijven met
  menstruatiebloed, ontlasting enz. Terwijl hij dit doet zegt hij wederom
  verzen van Shirk en Kufr. De Shayateen verschijnen aan de tovenaar en
  doen wat hij zegt.

  5: Tareeqat Al-Tanqees oftewel de Methode van omdraaiing:
  Bij deze methode schrijft de tovenaar Koranverzen op maar draait hij ze
  om, dus hij begint bij het eind van een woord/zin en gaat zo naar het begin,
  daarna reciteert hij duivelsspreuken vol met Shikr en Kufr zodat de
  Shaytaan aan hem verschijnt

  6: Tareeqat Al-Tanjeem oftewel de Methode van Astrologie / Observatie
  Bij deze methode observeert de tovenaar de hemel totdat hij een bepaalde
  ster ziet die hem beschreven is in de boeken van tovenarij. Wanneer hij
  deze ster ziet, reciteert hij spreuken vol met Shirk en Kufr en doet hij
  bepaalde bewegingen waarvan hij denkt de ster aan te roepen, in feite
  aanbidt hij de ster.
  De Shayateen zien hierin een kans om deze tovenaar verder in ongeloof te
  drukken door datgene wat hij vraagt aan hem te geven.
  De tovenaar denkt werkelijk dat de ster het hem gegeven heeft en is zich er
  niet van bewust dat hij net Shirk heeft gepleegd en de Shayateen hem in
  werkelijkheid bedrogen hebben.
  Hij is zich er niet van bewust dat het de Shayateen zijn die datgene wat hij
  vroeg voor hem hebben gedaan.
  Deze tovenaars verklaren ook dat hun magie alleen werkt als de ster er is
  en aangezien sommige sterren maar 1 keer per jaar te zien zijn, wachten
  deze idioten dus elk jaar op deze ster zodat ze weer Shirk en Kufr gaan
  plegen.
  Vele van zulk soort tovenaars zijn de zogenaamde helderzienden en
  astrologen die je zelfs nu op tv ziet, waarbij mensen hen kunnen bellen en
  voor advies en hulp kunnen vragen, deze zielige tovenaars denken
  werkelijk geholpen te worden door sommige sterren en planeten en weten
  niet dat Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) en zijn hulpjes hen voor de
  gek houden.

  7:Al-Talaa’eeb bi Sawar wal Ayat oftewel de methode van figuren en tekens:
  Bij deze methode gebruikt de tovenaar een jonge jongen die in een staat
  van kleine onreinheid is, op de linkerhand van de jongen tekent de tovenaar
  een vierkant, om de 4 kanten van het vierkant schrijft de tovenaar allerlei
  spreuken van Shirk en Kufr.
  In het midden van het vierkant dat zich op de hand van de jongen bevindt
  legt de tovenaar bepaalde zaken, zoals blauwe meel en olie of blauwe inkt
  en olie.
  Dit soort zaken zijn allemaal dingen die de tovenaar heeft geleerd van de
  boeken van Sihr, en waarvan de Shayateen houden.
  De tovenaar pakt een rechthoekig stuk papier en schrijft daarop spreuken
  die uit alllerlei symbolen en letters bestaan en plaats dit papier op het
  gezicht van de jongen en pakt zijn hele hoofd nog eens in met een dik stuk
  stof.
  De jongen moet de hele tijd naar zijn palm kijken, maar ziet niks omdat hij
  helemaal ingepakt is.
  De tovenaar gaat door met het reciteren van duivelspreuken en opeens
  hoort hij van de jongen dat hij wat ziet bewegen in zijn palm, de tovenaar
  vraagt wat zie je? De jongen antwoord een man, en nu moet de jongen de
  vragen van de tovenaar aan de man stellen die hij in zijn palm ziet.
  Deze methode gebruikt de tovenaar bijvoorbeeld om bepaalde zaken te
  vinden voor mensen die ze kwijt zijn geraakt of voor vermiste personen, of
  om uit te vissen waar de Sihr is van iemand die geraakt is door Sihr.
  We zien hier weer een voorbeeld van de ultieme slechtheid van de tovenaar
  die een onschuldig klein kind misbruikt voor zijn duivelse praktijken.

  8: Tareeqat Al-Athar oftewel de Methode van persoonlijke eigendommen:
  Bij deze methode vraagt de tovenaar een kledingstuk van de patient waarop
  de geur van zijn zweet nog zit.
  De tovenaar pakt het kleding stuk bij de rand en meet met zijn vingers een
  bepaalde afstand en pakt het kledingstuk daar weer vast.
  Hij reciteert zogenaamd kleine hoofdstukken van de Koraan zoals, Al-
  Takathur en gaat verder met het reciteren van duivelspreuken tussendoor,
  wanneer de Shaytaan aan hem verschijnt(de patient ziet dit niet) beveelt de
  tovenaar de Shaytaan om als de patient door Sihr is geraakt het afgemeten
  kledingstuk langer te maken, als het door een Djinn komt het korter te
  maken en als het iets medisch is gewoon zo te laten. Daarna meet hij het
  kleding stuk weer en als het langer is dan zegt hij tegen de patient dat er
  Sihr op hem gedaan is, als het korter is dan is er een Djinn in hem en als
  het gelijk blijft vertelt hij de patient naar een dokter te gaan.
  Deze methode wordt ook veel toegepast door de berbers in Marokko
  helaas, vaak door famillieleden zelf die zogenaamd de schrik van kinderen
  weghalen door een knoop in een zakdoek te zetten en deze omhoog en
  omlaag te laten bewegen door de Djinn.
  De mensen moeten hiermee ophouden en Allah vrezen en zich weghouden
  van mensen die dit soort praktijken doen zelfs al zijn ze famillie!!
  Bij deze methode zien we de valsheid van de tovenaar die de mensen
  probeert te misleiden dat hij een echte raaqi(iemand die Roqyah doet) door
  Koraan te reciteren, terwijl in werkelijkheid hij een vieze tovenaar is. Ook
  zullen de mensen niks aan het advies hebben om dat de Shayateen meestal
  liegen, dus als een persoon niks heeft zeggen ze misschien dat hij wel wat
  heeft en andersom ook.

  9: Tareeqat Al-Mandal oftewel de Methode van ontdekking/bewijs:
  Bij deze methode gaat de sahir duivelsspreuken reciteren en dua doen aan
  de Shayateen om zodoende antwoorden op bepaalde vragen van hem te
  krijgen.
  Zo kan hij vragen over iets dat gestolen is, waar het zich bevindt en wie het
  gestolen heeft, en waar een Sihr is die gedaan is door een andere tovenaar
  en wie de aanvrager is. De Shayateen staan bekend als leugenaars en zullen
  dus meer liegen dan de waarheid spreken.
  Dit zijn de bekende methodes bij de geleerden van het oproepen van de
  Shaytaan, natuurlijk zijn er nog vele die onbekend zijn, vele
  verschrikkelijke methodes vol met Kufr, Shirk en afschuwlijke zaken.
  Het moge duidelijk zijn voor de mensen dat het absoluut verboden is om
  op bezoek te gaan naar een tovenaar of om zijn hulp en advies in te roepen,
  hoe wanhopig iemand ook mag zijn, Allah en zijn Boodschapper(vrede zij
  met hem), hebben alle ingangen naar een tovenaar verboden verklaard, er
  is een hadith in omloop bij de mensen dat de Profeet(vrede zij met hem)
  zou hebben gezegd bestrijd Sihr met Sihr(Nusrah) en leer Sihr, dit is een
  grove leugen en degene die hier mee doorgaat moet weten dat de
  Profeet(vrede zij met hem) voor degene die over hem liegt een plaats in de
  Hel heeft beloofd.
   
 13. 5. Het gevaar van het bezoeken van een tovenaar(sahir)

  Na alles wat we tot nu toe hebben besproken over tovenaars, zijn er nog
  steeds mensen die het bezoeken van tovenaars rechtvaardigen en die
  werkelijk denken dat deze tovenaars de mensen kunnen helpen.
  Deze mensen realiseren helaas niet het gevaar van het bezoeken van een
  tovenaar, deze tovenaars zijn ongelovigen en de straf voor hen onder
  islamitisch recht is onthoofding met het zwaard, zelfs na zijn berouw
  volgens sommige fuqaha.
  De mensen die ze bezoeken zijn nog slechter af dan ze waren, ze plegen
  namelijk Shirk, een zonde die wanneer er geen berouw voor wordt
  getoond, gegarandeert een plaats geeft in het Hellevuur.

  In de Saheehayn staat vermeld onder gezag van Abu Hureira dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “Vermijd de 7 vernietigende zondes(die een persoon in hel doen belanden)”
  De metgezellen, vroegen O, Boodschapper van Allah, wat zijn deze(de 7
  zondes):
  De Profeet(vrede zij met hem) zei: Shirk, Sihr, Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve volgens regels van de Shar’ia, Ribaa(Rente), Het consumeren van het vermogen van wezen, Wegrennen van het slagveld(Jihad), en het beschuldigen(van Zinaa) van onschuldige kuise vrouwen.


  Mensen realiseren zich het gevaar van het bezoeken van een tovenaar niet,
  behalve dat men er met meer Sihr en meer Bezetenheid eruit kan komen,
  zijn ze vergeten dat ze kufr en shirk hebben gepleegd waarvoor ze voor
  EEUWIG in de Hel belanden als ze sterven zonder berouw.
  Ook voor de mensen die de tovenaars bezoeken en die vragen om Sihr bij
  iemand anders te laten doen realiseren zich niet hoeveel pijn en schade ze
  andere mensen aandoen, hele gezinnen worden kapot gemaakt, bedrijven
  failliet gemaakt, weet dat deze mensen zullen boeten op de Dag des
  Oordeels en zullen betalen met hun eeuwige leven in de Hel!!!

  In Saheeh Muslim staat een overlevering dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “Degene die naar een waarzegger gaat en hem over iets vraagt(zonder in hem te geloven), zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd
  worden”


  We zien dus de ernst van de situatie in bovenstaand hadith, dit gaat over
  iemand die er NIET in gelooft en toch zal deze persoon 40 dagen lang geen
  beloning krijgen voor zijn gebed, stel je voor dat deze persoon in de 40
  dagen sterft!! Wat een slecht einde is het zeker.
  Ook moet duidelijk zijn dat met een sahir(tovenaar) niet alleen iemand
  wordt bedoeld die toverspreukjes maakt, maar iedereen die met de Djinn
  samenwerkt, dus waarzeggers, handpalmlezeres, zogenaamde astrologie en
  horoscooplezers, goochelaars, illusionisten enz enz.

  Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “ Degene die een waarzegger bezoekt en
  gelooft wat hij zegt, heeft ongeloof(kufr) gepleegd in datgene wat is
  geopenbaard(Koran) aan Mohammed(vrede zij met hem)(Abu Dawood).


  We zien dus dat als je een tovenaar bezoekt en niet in hem gelooft je gebed
  voor 40 dagen niet geaccepteerd wordt, geloof je wel in wat hij zegt en
  doet, dan heb je Kufr Akbar gepleegd en ben je een Kafier, zonder oprecht
  berouw zal deze persoon voor eeuwig in de Hel verblijven.
  De geleerden hebben maar 1 situatie toegestaan om een sahir te bezoeken
  en dat is om hem te ontmaskeren bij de mensen, zodat zij weten dat dit een
  tovenaar is, maar dit kan alleen gedaan worden door iemand die sterk in
  zijn geloof staat en kennis heeft over dit onderwerp en een grote Imaan
  heeft zodat hij niet ten val kan worden gebracht door de
  fitan(beproevingen) van de tovenaar en Shayateen, zoals Shaych Ibn
  ‘Uthaymeen(moge ALLAH hem genadig zijn in zijn fatawa heeft gezegd.
   
 14. 6. Hoe herken ik een tovenaar(sahir)?

  Om te zorgen dat men niet naar een tovenaar gaat is het handig om wat
  herkennigspunten te hebben waaraan men een tovenaar of soortgelijke kan
  herkennen.

  - Er wordt naar je naam en de naam van je moeder gevraagd(soms alleen
  naar de naam van je moeder).

  De reden dat de tovenaar naar de naam van je moeder vraagt, terwijl het
  logischer is om naar de naam van je vader te vragen(achternaam) is, omdat
  Iblies moge Allah hem vervloeken, alle kinderen van Adam(vrede zij met
  hem) beschouwt als kinderen van overspel, hij erkent zogenaamd niet dat
  ze een vader hebben maar dus wel een moeder want iedereen wordt
  gebaard door zijn moeder, vandaar het vragen naar de naam van de moeder
  zodat de Djinn info kan halen.

  - De tovenaar vraagt om kledingstukken van de patient, zoals handdoek, tshirt enz, liefst wat nog niet gewassen is.

  - De tovenaar vraagt van je om een bepaald dier(meestal zwart) te gaan slachten zonder de naam van Allah erover uit te spreken, en soms smeert hij de patient in met dit bloed.

  - Het schrijven van spreuken, figuren en symbolen en amuletten waarvan de betekenis alleen bij de Shayateen en de sahir bekend is
  . Een voorbeeld
  daarvan zie je hier beneden.
  Op het eerste gezicht ziet men ook soms Allah staan en de naam van onze
  Boodschapper(vrede zij met hem), maar laat je niet bedriegen deze afbeelding staat vol met shirk en kufr en ophemeling van de Shayateen, vaak worden zulke papiertjes gegeven aan mensen om om hun nek te dragen of om bij de deur of raam te plaatsen voor bescherming. En ook als Sihr zelf gebruikt, waarop teksten en spreuken staan die alleen de tovenaar begrijpt.

  [​IMG]

  - Het maken van een amulet voor de patient die hij om zijn nek of andere ledematen moet dragen of onder zijn kussen moet plaatsen.
  Deze amuletten zijn meestal vierkant of driehoekig en gemaakt van leer of ijzer, in de amuletten bevinden zich smeekbedes voor de duivel en symbolen die Shirk en Kufr symboliseren. Een voorbeeld zien we
  hieronder:
  [​IMG]

  - Het blazen op of het geven van een stuk touw met knopen, zoals Allah ons ook laat weten in Surah Al-Falaq.
  [​IMG]

  - De tovenaar geeft bepaalde dingen aan de patient die hij moet begraven onder de grond.
  Hieronder zien we een voorbeeld daarvan, een dode hagedis moest begraven worden, in zijn bek/maag Sihr die bedoeld was voor een persoon.
  [​IMG]

  - De tovenaar geeft de patient wierook gemaakt van onreinheden en andere vieze zaken en teksten om te verbranden en de rook in te ademen.
  Dit moet gebeuren bij de zonsopkomst(shurooq) en in het midden van de dag(qayloolah) en als we deze 2 periodes bekijken zien we dat we voor beide al een waarschuwing hebben gehad van de Profeet(vrede zij met), zoals in een overlevering van Bukhari en Muslim waarin hij ons
  waarschuwt niet te bidden tijdens het opkomen van de zon omdat deze tussen de hoorns van Shaytaan opkomt.
  En de 2de is een hadith die staat in Tabarani en is Hasan, waarin de Profeet(vrede zij met hem) ons aanbeveelt na het Dhor(midden van de dag) een dutje te doen want de Shaytaan doet dat niet.
  De patient moet dit dus doen in deze 2 periodes omdat dit de periodes zijn wanneer de Shayateen zich verspreiden en hierdoor worden de Shayateen dus geeërd.
  Er is ook nog een 3de periode en dat is de periode van zonsondergang tot de rode gloed weg is, de Profeet(vrede zij met hem) heeft ons in deze hadith die in Bukhari staat aanbevolen onze kinderen binnen te halen in deze tijd, en de deuren en ramen te sluiten en de lichten te doven.

  Zoals de metgezellen al zeiden, er is niks zelfs het klappen van een vogel
  met zijn vleugels of de Profeet(vrede zij met hem) heeft er ons wat over
  geleerd. SubhannAllah!!

  - De tovenaar geeft de patient, een fles/kom water waarin zich papieren
  bevinden vol met shirk en duivelsspreuken en symbolen die alleen zij
  begrijpen, en vervolgens moet de patient hiervan drinken en zich ermee
  wassen op een verlaten plek, zoals een ruine of begraafplaats.

  Let op, men moet deze methode niet verwarren met de methode die
  toegestaan is, zoals het reciteren van Koraan over water waarna men dit
  moet drinken en zich ermee wassen, en het schrijven van Koraan met
  saffraan op een blaadje wat daarna in water wordt gedompeld en men er
  dan van drinkt en wast, dit is toegestaan en werd zelfs door de Sahaba
  toegepast.

  - Het lezen van de palm, het lezen van een kopje, schrijven in zand,
  horoscopen enz enz.


  - Het smelten en overgieten van lood in een pan waarna zogenaamd
  bepaalde dingen duidelijk worden. Of het koken van iets in een pn waarna
  er allemaal voorwerpen uitkomen, ook wordt er vaak bij mensen die gaan
  trouwen metaal voor hun voeten gedaan, meestal gemalen tot poeder.


  - Het geven van een ring waarop rare symbolen gegraveerd zijn, of waarin
  zich briefjes van Sihr bevinden.


  - Hij geeft aan de patient blauwe kralen die hij om zijn nek, of thuis of in
  zijn auto moet houden, vaak worden ook de zogenaamde handjes van
  fatima(Khumajs) gegeven die een persoon bescherming moeten bieden

  deze komen uit de joodse leer genaamd de Kabbala en dit is niks dan een
  Sihr sekte, of de bekende ogen die vaak door turken worden gebruikt, deze
  dingen zijn pure shirk en het is ongelofelijk dat zulke voorwerpen zelfs
  door moslims bij bruiloften als bedankjes worden weggegeven.

  - De tovenaar geeft rare dingen mee aan de patient zoals, eieren waarop
  vreemde teksten staan, of sloten met teksten enz


  - De tovenaar vraagt onmogelijke dingen aan de patient om te halen,
  zoals een muis die nog maagd is, of een muis die wees is, de patient zo
  wanhopig en verblind dat hij is zal zeggen dat hij dat niet kan, de tovenaar
  biedt dan aan in ruil voor een grote som geld het voor hem te halen.

  - De tovenaar geeft de patient water wat hij buiten onder de sterren moet
  zetten en er dan van drinken
  ,
  dit is het zogenaamde Al-Ma-ul Munajjim, het water van de sterrenkijker.

  - De tovenaar doet zich voor als raaqi en reciteert Koraan, tussendoor hoor je hem onduidelijke zaken mormelen en vraagt soms of hij even naar een andere kamer kan gaan, daar wacht de Shaytaan hem op met info.
  Vergeet niet dat Roqyah altijd hard wordt gezegd en alleen met Koraan en
  de toegestane smeekbedes, er wordt niks gemormeld of zacht gezegd, hoor
  je dat wel dan wegwezen, het is een sahir.

  - Hij vraagt de patient een stuk touw om een boom te knopen die de
  tovenaar heeft uitgezocht.

  - Hij geeft de patient een schema, wat hij moet doen zoals 700 x surah Al-
  Fatiha reciteren en 300 keer een bepaalde dhikr doen
  ,
  op het eerste gezicht lijkt er niks raars, behalve dat dit speciale combinaties zijn waarvan de Shayateen juist houden, meestal gaat het hier niet om een sahir maar om een kwakzalver die bid’ah toevoegt aan de Roqyah.

  - Hij vraagt de patient een aantal dagen geen zonlicht in zijn huis te laten
  en ook om geen Koran te lezen en daden van aanbidding te doen en om
  veel muziek te luisteren.

   
 15. Later meer incha'Allah :eek:.
   
  1 person likes this.

Deel Deze Pagina