Ayat al Kursi

Tatouzient_ 8 jun 2011

 1. Ayat El Kursi;
  Allahoe Laa ielaaha iellaa hoewa, Al hayyoe Al qayyoem. Laa ta'khodoho sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaaawaatie wa maa fiel ard. Men dhe elladhie yashfa3oe 3iendahoe iella bie'iednieh. Ya3lamoe maa bayna aydiehiem wamaa khalfahoem.
  Walaa yoe7ietoena bieshay'ien mien 3ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie3a korsieyyoehoe assamaawaatie wal ard, walaa ya'oedoehoe 7iehdoehoema, wa hoewa al 3aliyyoe al 3adhiem.


  Ayat El Kursi: Vertaling
  Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige,sluimer noch slaap kan Hem treffen.Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is.Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof?Hij kent wat er voor hen is en wat achterhen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil.En Zetel (1) strekt zich uit over Hemelenen de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet;Hij is de Verhevene, de Almachtige.(Al Baqarah:255)
  (1) Kursi: wordt letterlijk als Zetel vertaald

  Ayat El Kursi = De Troonvers!
  Ayat El Kursi betekent het troonvers en is daarmee de hoogste vers van de Koran. De beloning voor de recitatie van dit vers is heel groot. In de traditie van de profeet vzmh is het gebruikelijk om dit vers na iedere verplichte gebed te reciteren. Het mag daarbuiten ook ten alle tijden worden gereciteerd.Hoewel men met dit vers bescherming bij Allah kan zoeken tegen de invloed van Satan, is het ook heel belangrijk dat het begrepen wordt. Hoe goed we ons best ook doen om het te begrijpen, we zullen de ware inhoud van de goddelijke verzen nooit 100% begrijpen, simpelweg omdat Allah in Ayat El Kursi zegt: "En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten dan wat Hij wil."We hebben een korte uitleg gegeven van Ayat El Kursi, het trachten naar de volledige uitleg zou een bibliotheek vol met boeken vullen.
  .
  Zegeningen van Ayat El Kursi
  De profeet vzmh heeft ons aanbevolen om Ayat El Kursi na iedere fard gebed te reciteren. De waarde hiervan heeft hij als volgt beschreven:"Niets behalve de dood kan diegene weerhouden van het Paradijs die na iedere fard gebed Ayat El Kursi reciteert"En " Als de dood er niet was, zou een ieder die Ayat El Kursi reciteert na iedere fard gebed, rechtstreeks naar het Paradijs gaan"De profeet (vzmh) heeft ons ook aanbevolen om Ayat El Kursi te reciteren voor het slapengaan.Als je gaat slapen, reciteer Ayat El Kursi , dan zal Allah voor jou een engel in dienst stellen en je zult tot in de ochtend beschermd worden tegen de duivel. Evenals voor het slapen, kan de troonvers ook gereciteerd worden wanneer men wakker wordt. Ieder dienaar van Allah die Ayatul Koersie met een oprechte hart reciteert met de bedoeling om bescherming krijgen.Er was een handelaar die in de maand Ramadan in Basra dadels wilde verkopen. Hij moest tijdens zijn verblijf een onderdak hebben en vond een huis, waarvan de eigenaar hem vertelde dat het behuisd werd door een ifriet genaamde djinn.De man vertelde verder dat iedereen die in het huis woonde door hem werd gedood of weggejaagd.De handelaar zei dat hij alleen vrees had voor Allah en niet bang was voor de djinn.De man huurde het huis, gelijk de eerste nacht toen hij in bed lag kwam de djinn in een zwarte gedaante op hem af. De man begon gelijk Ayatul Koersie te reciteren, maar tot zijn verbazing reciteerde de djinn iedere regel mee tot en met de laatste regel:" Wa la ja'oedoehoe hief-dhoehoema wa hoewa al aliyoe al adiem"De dijnn kon die regel niet uitspreken, de man had de zwakke punt ontdekt en bleef de zin achterelkaar herhalen totdat de zwarte gedaante verdween.Toen de man de volgende ochtend wakker werd zag hij op de plek waar de djinn was as op de grond liggen, waarschijnlijk was de djinn door Ayatul Koersie verbrand.

  Uitleg van de troonversAllah! Er is geen God dan Hij
  De zin " Er is geen God dan Hij" vormt de fundamentele basis van de Islam, het is waarop de Islam is gebaseerd en waarom Allah het leven heeft ingesteld; wij zijn geschapen om Allah te aanbidden, deze zin is ook daarom het fundament van aanbidding tot Allah."En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen" (51:56)In een hadith Koedsie vertelt Allah aan Profeet Moesa dat deze zin (Kalima Tawhied) zwaarder weegt dan het heelal: " O Mozes, als de aarde, de hemelen en de inhoud ervan, de zeeën en wat erin zit, op de ene kant van een weegschaal gelegd zouden worden, en op de andere schaal de kamila Tawhied zwaarder wegen" (Hadith Qudsi)Tawhied is niet alleen een zin die we vanuit ons hart moesten uitpreken maar is ook een levenswijze. Het eist van ons dat we onze waarde, normen en manier van denken naar de inhoud hiervan moeten instellen.De getuigenis is een belofte die we aan Allah doen, we sluiten daarmee een verband en beloven Hem dat we iedere vorm van afgoden zullen verwerpen, waar en wanneer we ze ook maar tegenkomen. Pas nadat we dit doen acht Allah ons in staat om Zijn Eenheid te erkennen.
   
 2. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  DjazzaakAllahu gairan lieverd. :)
  Ik kende 'm uit mijn hoofd maar het is en blijft mooi :)
   
 3. DjaazakAllah ou gairan meid..

  Je bent goed bezig..:)
   

Deel Deze Pagina