Berbers in Marokko

Just_a_Boy 16 jun 2011

 1. De naam komt van het woord barbarus, dat vreemd of onbeschaafd betekent. De Romeinen noemden het volk in het noorden van Afrika zo.
  · Berbers worden ook Imazighen genoemd, dat ‘vrije mensen’ betekent.
  · Het volk wordt veelal als nomadenvolk getypeerd, hoewel de oorspronkelijke Berbers van veeteelt leven.
  · Het volk woont in het tegenwoordige Marokko Algerije, Tunesië, Mauretanië en Libië. In Marokko en Algerije is tachtig procent van de bevolking afkomstig van het Berberse ras.
  · Het gebied waar de Berbers wonen wordt in de zevende eeuw veroverd door de Arabieren. Zij bekeren het volk tot de Islam. Ook worden de meeste Berbers gearabiseerd: zij leren de Arabische taal.
  · Het blijkt echter minder gemakkelijk de Berbers onder politieke controle te krijgen. Het volk bevecht haar positie en blijkt meerdere malen in de geschiedenis bestand tegen buitenlandse invasie.
  · De dynastie van de Almohaden, die tijdens de Middeleeuwen in Spanje heerst, is een Berberse dynastie.
  · De Berbers in de bergachtige gebieden, zoals de gebergten in Marokko, kennen tot op de dag van vandaag hun eigen tradities en taal.
  · Het is onbekend waar de Berbers vandaan komen. Er zijn onderzoekers die menen dat zij van Europese afkomst zijn; anderen menen dat zij uit het Midden-Oosten (Jemen) komen en weer anderen zijn van mening dat Berbers oorspronkelijk uit Libië afkomstig zijn.
  · Tussen de Berbers en de Noord-Afrikaanse regeringen zijn de afgelopen decennia conflicten ontstaan, met name over culturele en taalkundige twistpunten. Zo werd het in Marokko verboden kinderen Berberse namen te geven.
  · Dit heeft te maken met het opkomende nationalisme onder Berbers, dat werd geboren uit de behoefte om hun status als tweederangsburger te herzien.
  · Ongeveer 3 miljoen Berbers zijn woonachtig in Europa, voornamelijk in Nederland en Frankrijk.
   

Deel Deze Pagina