Citaten Islam & Geloof *

Ouafa 22 mrt 2011

 1. Plaatsen maar!
   
 2. Dat belangrijke gevoel,

  Voel jij het ook, dat belangrijke gevoel, dat Allah leeft,
  Dat plekje in ons hart, dat zoveel liefde, en vrede geeft,
  Dat ons leidt, naar het goede, waar wij troost in vinden,
  Wat rust uitstraalt, Zijn liefde, wat we zo doen beminnen.

  Het is de leiding van Allah, wees attent, laat het niet los,
  Laat het licht schijnen, ja laat 't zien, met heel veel trots,
  Volg Allah, waar je ook bent, het is een groot geschenk,
  Doe dat, wat Allah, ons in de Heilige Geschriften, vertelt.

  Laat het nooit los, dat belangrijke gevoel, dwaal niet af,
  Vraag om leiding, van Allah, smeek Allah, tot aan 't graf,
  Laat je leiden, door Zijn woord, Zijn licht, op elke dag,
  Laat 't een streling zijn, je geloof, wees in alles bedacht.

  Zoek Zijn Barmhartigheid, 't waarborgt, dit mooie gevoel,
  Sta niet stil, doe steeds die ene stap vooruit, dat is genoeg,
  Verlies niet, wat je aan kennis hebt gekregen, van je Heer,
  Blijf het volgen, de Soennah, van onze geliefde Profeet.

  Wees steeds solidair, met je mooie geloof, dat in je leeft,
  Ja, Allah is de Milddadige, Allah is het, die jou vergeeft,
  Het licht, zal aan het einde van je leven, blijven schijnen,
  O, o dienaar, dat belangrijke gevoel, dat zal jou bevrijden.
   
 3. Laat een vrouw nooit huilen, want Allah telt haar tranen.

  Een wereld die ooit zal vergaan, maar sommige denken nooit voor Allah te zullen staan.
   
 4. Het paradijs ligt aan de voeten van je moeder.


  Heel balangerijkk
   
 5. Naastenliefde,


  Uit liefde, geeft de gelovige, en niet uit zelfbelang,
  Zijn roep voor naastenliefde, komt voort uit dank,
  Is bewust, van zijn overvloed, van Allah gekregen,
  Uit dankbaarheid, geeft hij aan de armen, en wezen.

  Zijn liefde voor Allah, is groter, dan zijn eigen ik,
  Deelt zijn gekregen gunsten, aan hen, die het mist,
  Zijn dankbaarheid is groot, voor deze goede daad,
  De helpende hand, met liefde, uit zijn hart gemaakt.

  Sterk is zijn Imaan, naar zijn broeder, en zuster toe,
  Onze Profeet, heeft het ook laten zien, hoe het moet,
  Zijn naastenliefde, stond centraal, in zijn hele leven,
  Laten wij Moslims, de Profeet, als voorbeeld nemen.

  Vraag geen dank, doe het uit liefde, omwille van Allah,
  Noch een beloning, maar toon u nederig, en dankbaar,
  Geef wat u over heeft, ja Allah, zal u er voor belonen,
  Goede daden, van naastenliefde, zal u ten goede komen.

  En heb je niets te geven, maak een Doeá voor diegenen,
  Dat Allah over hen mag waken, en hen, eten mag geven,
  Dat er ook voorspoed, voor hen mag wezen, in Doenja,
  En in hun harten, ook de liefde mag groeien, voor Allah.
   
 6. Als een Moslim iets plant of zaait, en als een vogel of een mens of een beest daarvan eet , wordt hem dat als aalmoes toegerekend
   
 7. Aanbid Allah,

  Allah, de Kenner van alles, in de hemelen, en op aarde,
  De Meester, in het lezen van elk brein, van elke waarde,
  Allah kent al hetgeen, wat in ons speelt, Halal of Haram,
  Wat wij doen, of omwille van Allah, het hebben verbant.

  Wat we ook doen, het wordt altijd, bij Allah teruggebracht,
  Daar zijn bij ons geen handelingen, of Allah weet er van,
  Zelfs onze diepste geheimen, die behoren Allah geheel toe,
  Wij kunnen niets veranderen, hou je aan Allah, Zijn Boek.

  Dat zijn dan handelingen, die gunstig, voor ons allen zijn,
  Onze hele Oemmah, is daar bij gebaat, het maakt ons vrij,
  Zijn liefde, brengt ons bij elkaar, waar wij ook mogen zijn,
  Door onze samenhorigheid, zijn wij meer, tot Allah bereidt.

  Het maakt ons sterk, heb vertrouwen, naar onze Schepper,
  Aanbid Allah, daarmee maken wij, de goede werken sterk,
  Allah, is onze aanbidding waard, voor alles wat wij krijgen,
  Ook onze dankbaarheid, zal Allah, zeer nauwkeurig ijken.

  Nee, Allah is niet onachtzaam, in het gene, wat wij doen,
  Aanbid dus Allah, het is een stap, naar ons hoogste doel,
  Onze verering, leidt ons, naar het mooie, groene Paradijs,
  Leef met Imaan, dat is voor jou, en Allah, geen geheim.
   
 8. Vriend en vijand,


  Als jullie geloven, kom tot volledige overgave,
  Tezamen werken, aan goede daden, Inshallah,
  Allah zal, een vriend wezen, en jou doen leiden,
  In deze wereld, waar sjeitan, je wil verleiden.

  Allah is je vriend, zoek daarom Zijn gunsten,
  Zijn Goedgunstigheid, laat dat zijn je lusten,
  Hunker met liefde, naar Zijn Barmhartigheid,
  Die volmaakt is, voor jou dienaar, bewaarheid.

  Leef met Allah, laat je hart, en ziel ontplooien,
  Door Zijn boodschap, in je leven, te laten komen,
  Zoek de echte vriendschap, en je bent nooit alleen,
  Allah is dan bij jou, als sjeitan, de vijand, tot je keert.

  Hij weet je vaak te manipuleren, heel onverwachts,
  Hij is een verklaarde vijand, loop niet aan zijn hand,
  Trek je zinnen, die hij in jou ziel, weet neer te leggen,
  Leg dat naast je neer, en vraag Allah, om te ontfermen.

  Sjeitan, is je grootste vijand, hier op aarde, voor jou,
  Zijn voetstappen leiden naar de Hel, keer tot berouw,
  Maar de duivel heeft geen macht, als Allah is jou vriend,
  Koester Zijn vriendschap, het bespaart je veel verdriet.

  De weg die de duivel, voor jou heeft bepaald, is de Hel,
  Zijn listige manier van werken, is tegen wat Allah zegt,
  Volg Allah, en zoek Zijn bescherming, die zal je leiden,
  Naar het mooie Paradijs, met zijn eeuwige groene weiden.
   
 9. ELISA1

  ELISA1

  823
  10
  0
  Heel mooi
  UPPPPP
   
 10. Iedere zoon van Adam (vzmh) maakt fouten en de beste van degenen die fouten maken zijn zij die berouw tonen

  Iedereen zal de dood proeven, Elke ziek zal de dood ondergaan,
  En voorzeker zal u op de Dag der opstanding uw beloning ten volle worden uitbetaald
   
 11. Heb Sabr ( Geduld )

  Heb Sabr, wees standvastig, en volhard geduldig,
  Het geduld komt slechts, en alleen met Gods hulp,
  Zoek hulp bij Allah, en kom tot Allah, in het gebed,
  Allah is met ons, als jij je in kalmte, tot Allah wendt.

  Sabr, heeft al zoveel goeds gedaan, bij jou, en anderen,
  Het brengt ons vrede, doe je broeder/zuster omarmen,
  Veel liefde ontstaat, door Sabr, laat het tot je komen,
  En vraag bij Allah om hulp, Allah zal je doen belonen.

  Doe dat met oprechte gevoelens, je versterk zo je Imaan,
  Wat zo belangrijk is, in dit leven, in dit wereldse bestaan,
  Met Sabr, reinig jij ook, je eigen ziel, ja Allah heeft je lief,
  Allah is met de geduldigen, als jij met Sabr, leeft in Dien.

  Zie, hoe onze geliefde Profeet Mohammed, ons bewees,
  Hoe je met vriendelijkheid, en Sabr, de mensen bekeerd,
  Hij werd nooit kwaad, altijd was zijn glimlach aanwezig,
  Het was steeds zijn Sabr, wat de mensen deed charmeren.

  O, gij die gelooft, zoekt hulp, met geduld, en in het gebed,
  Het geeft jezelf ook gemoedsrust, doe dat wat Allah wenst,
  Het zal je alleen maar ten goede komen, elke dag opnieuw,
  Door Sabr, komt een weg vrij, van liefde en geen verdriet.

  Door Sabr, maakt Allah een plaats voor jou, in het Paradijs,
  Want Allah is met ons, de geduldigen, je maakt Allah blij,
  Verdien zo, Zijn liefde, het zal je nooit doen berouwen,
  Ook in Doenja, gaan je broeders en zusters van je houden
   
 12. Volg Allah,

  Volg Allah, voorzeker, Zijn belofte is waarachtig,
  De Heilige Qoraan, doet Zijn woord bekrachtigen,
  Laat u niet misleiden, wat er om je heen gebeurd,
  De Satan is degene, die met de ongelovige, heult.

  Zijn samenzwering, is een manoeuvre, tegen jou,
  Wees alert, als hij beraamd zijn list, snel en gauw,
  Volg Allah, en laat je nergens, door weerhouden,
  Satan is een geduchte vijand, nooit te vertrouwen.

  Behandel hem, als een vijand, vanwaar hij ook komt,
  Hij, de Satan, is de Aarts - bedrieger, voor u alom,
  Hij is degene, die ongelovige mensen, doet ingeven,
  Om u van Allah, te laten misleiden, en hem te eren.

  Zijn volgelingen, zullen met hem branden, in de Hel,
  Volg Allah, dan ben je ook in Doenja, beter gestemd,
  De toekomst zal een betere bestemming, voor u hebben,
  Dan het laaiend vuur, waar Satan, u, naartoe zal brengen.

  Volg Allah, het Paradijs is alleen, voor hen die vrezen,
  Geloof alleen in, La ilaha ila Allah, en in al Zijn Profeten,
  Laat je daar niet van weerhouden, wat je ook tegenkomt,
  In dit tijdelijke, aardse leven, van vele listen, en bedrog
  .
   
 13. Ik beleef zware tijden

  Ik beleef zware tijden, tijden die mij verdrijven
  die de rust verdringen, en altijd willen blijven
  Ik zoek naar een uitweg, scherp is mijn vizier
  tot is het beeld vaag en troebel, blijf ik altijd hier?

  Een last op mijn schouder, een last op mijn rug
  diep binnenin, slaak ik een diepe en zware zucht
  Toch wil ik niet opgeven, ben niet 't type dat vlucht
  de strijd ga ik aan, ter land, ter zee en in de lucht

  Hoe kan ik het verklaren, gevangen en ook bevrijd
  een leven in deze wereld volledig aan Allah toegewijd
  Gevangen in doenya, levend voor het hiernamaals
  elke dag lever ik strijd, elke dag, telkens, nogmaals!
   

 14. O Jezus, zoon van Maria,

  Ik was slechts een Profeet, om alleen Allah te dienen,
  Mijn verering, was bij Allah, om daden te verdienen,
  Nooit heb ik tegen de mens gezegd, ik ben Gods zoon,
  Het was de Satan, die sprak, zijn leugenachtige woord.

  Nooit heeft de mensheid van mij gehoord, aanbid mij,
  Maar, enkel alleen, Allah, hoe leugenachtig kunt u zijn,
  Hoe hebben je handen, deze leugens, kunnen schrijven,
  En je tong laten praten, om je van zonden, vrij te pleiten.

  Wie heeft van mij gehoord, aanbid mijn lieve moeder,
  Zij was een moeder en vrouw, en deed enkel het goede,
  Hoe kunnen jullie zeggen, wij hebben Goddelijke gave,
  Wij konden vanuit onszelf niets, en deden Allah vragen.

  Nooit heb ik een zieke kunnen genezen, met mijn kracht,
  Vroeg altijd Allah, of Allah, hem, of haar, genezing bracht,
  Alleen Allah, beschikte over het leven, en over de dood,
  Allah gaf mij de kracht, nadat ik bij Allah, hulp genood.

  Ik ben enkel gezonden door Allah, zoals alle Profeten,
  Om u te vertellen, Allah is één, en heeft geen meerdere,
  Aanbid alleen Allah, zodat uw zonden worden vergeven,
  Maar niet mij, daarover, heb ik geen kennis gekregen.

  Het is de Satan die u doet volgen, maar u ziet het niet,
  Maar op de dag der opstanding, ziet u, wie u voor liegt,
  Kom tot bezinning, en volg Gods woord, in de Qoraan,
  Het is de enige waarheid, voor elk mens, hier op aarde
   
 15. Strijd tegen de Satan,

  Zie wat ervan komt, als je Allah Zijn woord verlaat,
  Strijd tegen de Satan, hij is voorons, verdorven kwaad,
  Adam en Eva, hebben zich laten verleiden, door Satan,
  En Allah heeft gestraft, zo was het volgens, Zijn plan.

  Hoe simpel was het niet, om via een boom te verleiden,
  Wees altijd op je hoede, en blijf tegen de Satan strijden,
  Deze zondeval van Adam en Eva, die treft ons allemaal,
  Zoals Allah heeft gezegd, wij zijn vijandig tegen elkaar.

  Zo gingen zij uit de tuinen, van de vrede, naar de aarde,
  Een tijdelijke woonplaats, om met de dood te verlaten,
  Heengezonden om zich te vermenigvuldigen, op aarde,
  En ons aan de wetten van Allah, te blijven handhaven.

  Maar velen, zijn de waarschuwing, van Allah vergeten,
  En leefden met Satan, daarom zond Allah de Profeten,
  Velen Profeten, hebben de mensen nadrukkelijk gezegd,
  La ilaha ila Allah, er is geen God dan Allah, die je aanbid.

  De Satan, liet de mensen, de Heilige boeken veranderen,
  De verdorvenheid van Satan, heeft de harten verkankert,
  Daarom zond Allah, voor ons zondaars, de laatste profeet,
  Die het laatste wat Allah heeft gezonden, heeft gepreekt.

  De Heilige Qoraan, het laatste, Allah zal daarover waken,
  Tot Qiyamah , kunnen wij ons op deze waarheid beramen,
  Strijd tegen de Satan, en vraag alleen Allah, om vergiffenis,
  Allah is vergevingsgezind, voor hen allen, die luisteren wil.

  De dood zal snel tot ons komen, kom niet in de verleiding,
  Zoek zoals Adam en Eva, om vergiffenis, en Zijn leiding,
  Dan zal het Paradijs, jullie thuishaven worden, na je dood,
  Strijd tegen de Satan, geloof in de waarheid, in Zijn woord.
   

Deel Deze Pagina