De Halve Maan

-AmazighChick 11 mrt 2011

 1. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  De Halve Maan - Sheikh Fawaz Jneid

  Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En zo hebben Wij voor iedere Profeet een vijand gemaakt; satans van onder de mensen en de Djinns. Zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om (de) mensen te misleiden.â€

  (Soerat al-Ancaam: 112)

  Het is vrij duidelijk dat bepaalde mediaorganen het niet kunnen laten om een verkeerd beeld van de Islam neer te zetten. Constant wakkeren zij twijfels aan over belangrijke islamitische zaken in de hoop dat de moslims hierdoor beïnvloed raken en het geloof achter zich laten. Hiervoor gooien zij alle mogelijke wapens in de strijd, waaronder ook het naar zich toe trekken van zogenaamde moslims die zich de rol van Judas de Verrader als geen ander kunnen aanmeten. Zij verhullen zich weliswaar in het gewaad van de Islam, maar hun harten hebben zij verkocht aan de satan. Over dit soort mensen zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

  “En als zij degenen tegenkomen die geloven, dan zeggen zij: “Wij geloven.†Maar als zij terugkeren naar hun satans, dan zeggen zij: “Wij staan aan jullie kant. Voorwaar, wij zijn slechts spotters.â€

  (Soerat al-Baqarah: 14)

  Het programma ‘De Halve Maan’ trakteerde ons afgelopen zondag op een aaneenschakeling van dit soort huichelachtige aanvallen op de Islam. Tijdens dit programma werd de mens door de panelleden gereduceerd tot een op lust gericht wezen: een wezen dat zich slechts zou laten leiden door zijn lichamelijke lusten.

  Gedurende de hele uitzending werd er over en weer gepraat door mensen die duidelijk te lijden hadden aan een gebrek aan geestelijke en intellectuele houvast. Mensen die niets zinnigs kunnen zeggen over de meest basale onderwerpen, kunnen beter zwijgen. Zeker als het gaat over de hoogste zaak, de Islam.

  Zonder enige schaamte durfde ene Sidali zonder een greintje kennis allerlei uitspraken te doen over het geloof. Hij beriep zich daarbij zogenaamd op de Koran, terwijl de Koran vrij is van zijn leugens. Misschien dat hij er niets op tegen heeft dat zijn kind zich ontplooit tot een homo en dat zijn zus een relatie aanknoopt met een niet-moslim, maar gelovige mannen en vrouwen voelen daar niets voor.

  Volgens deze Sidali is het worstelen met homoseksuele gevoelens voldoende bewijs om deze zonde binnen de Islam te legaliseren. In dat geval zou ik zeggen dat er ook andere gevoelens bestaan die bij sommige mensen leven, zoals de hunkering naar incestueuze relaties, bloedvergieten en verkrachtingen. Wat weerhoudt Sidali ervan om ook deze zaken als toegestaan te verklaren? Het is overduidelijk dat deze man onder de invloed staat van zijn blinde driften. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En heb jij degene gezien die zijn (valse) begeerte tot zijn god heeft gemaakt?â€

  (Soerat al-Foerqaan: 43)   
 2. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  Als Sidali enige oprechtheid in zijn bedoelingen had, dan had hij voor de uitzending contact kunnen opnemen met een aantal imams om zijn verhaal te verifiëren. Maar zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Het zijn niet de ogen die verblind raken, maar het zijn de harten in de borsten die verblind raken.”

  (Soerat al-Hadj: 46)

  Volgens Sidali zijn er geen bewijzen te vinden hiervoor in de Koran. Maar het tegendeel is waar. De bewijzen zijn overduidelijk. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

  “En huwt (de gelovige vrouwen) niet uit aan de ongelovigen, totdat zij geloven. En een gelovige slaaf is zeker beter dan een ongelovige, ook al bekoort hij jullie…”

  (Soerat al-Baqarah: 221)

  Toen de Profeet (vrede zij met hem) een vredesakkoord met de ongelovige inwoners van Mekka ondertekende, vluchtte een aantal gelovige vrouwen naar de Profeet toe. Toen hun mannen eisten dat zij terugkeerden, openbaarde Allah het volgende (interpretatie van de betekenis):

  “Als de gelovige vrouwen, als uitgewekenen, tot jullie komen, ondervraagt hen dan. Allah kent hun geloof het beste. Als jullie dan zeker weten dat zij gelovig zijn, stuurt hen dan niet terug naar de ongelovigen. Zij zijn namelijk niet toegestaan voor hen (de ongelovige mannen), en zij (de ongelovige mannen) zijn weer op hun beurt niet toegestaan voor hen (de gelovige vrouwen).”

  (Soerat al-Moemtahanah: 10)

  Wat valt er nog te zeggen na deze duidelijke bewijzen? Is Sidali mans genoeg om zijn ongelijk toe te geven en zich richting de moslims te verontschuldigen? Of zal hij ten ondergaan aan koppigheid en dwaling?

  Over het verbod op verdorvenheden, zoals ontucht en homoseksualiteit, bestaat geen enkele twijfel. De Islam staat hierin ook niet alleen. Alle hemelse godsdiensten zijn het hier over eens. In de Koran lezen wij dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En nadert de verdorvenheden niet, ongeacht of deze nu zichtbaar of verborgen zijn.”

  (Soerat al-Ancaam: 151)

   
 3. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  Zowel ontucht als homoseksualiteit vallen onder verdorvenheden. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

  “En nadert ontucht niet! Het is namelijk een verdorvenheid en een slechte weg.”

  (Soerat al-Israa’: 32)

  Homoseksualiteit behoort zelfs tot de meest verdorven zaken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En (gedenkt) Loet, toen hij tegen zijn volk zei: “Jullie maken je schuldig aan een verdorvenheid die nog nooit eerder is vertoond. Jullie bedrijven seks met mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn werkelijk een misdadig volk.”

  (Soerat al-Acraaf: 80-81)

  Het is daarom de plicht van iedere moslim om afkeer te hebben van deze zonde en Allah te vragen om hem hiertegen te beschermen. Excuses en drogredenen die bedacht worden om deze zonde alsnog toe te staan, mogen niet worden getolereerd. Het toegeven aan deze zonde was aanleiding voor God om het volk van Loet te vernietigen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En wij deden op hen een regen (van vuur) neerstorten. Zie hoe het einde was van de misdadigers.”

  (Soerat al-Acraaf: 84)

  Ik waarschuw de moslims voor het afstand nemen van het eigen geloof. Hieronder valt ook het plaatsnemen in een zitting waar de Verzen van Allah worden verloochend. Dit is namelijk ook ongeloof. Een zitting waar verboden zaken worden toegestaan en andersom is een zitting van ongeloof. Een moslim heeft daar niets te zoeken. Toen de moslims door de ongelovigen van Mekka op hun geloof werden aangesproken, en gevraagd werden om enkele verboden zaken toe te staan, openbaarde Allah daarop het volgende (interpretatie van de betekenis):

  “En de Satans fluisteren hun volgelingen zaken in waarmee zij in redetwist met jullie kunnen treden. Indien jullie hieraan gehoor geven, dan zijn jullie ongelovigen geworden.”

  (Soerat al-Ancaam: 121)

  Alleen Allah heeft het recht om geboden en verboden uit te vaardigen. Wat Hij voorschrijft kan door niemand overruled of bijgesteld worden. Iedereen heeft zich daarbij neer te leggen.

  Verder wil ik een oprecht compliment maken aan het adres van Abdoe Khoulani vanwege zijn sterke optreden ter verdediging van de Islam. Dit compliment wil ik ook geven aan de zuster advocate Famile Arslan die zich tijdens het programma staande wist te houden ondanks de verwoede aanvallen en charges van een aantal aanwezigen dat duidelijk te lijden had aan een gebrek aan intellect. Al denk ik wel dat zij er beter aan zou doen zich voortaan hier niet meer toe te verlagen en weg te blijven van dit soort bijeenkomsten. Dit ter behoud van haar waardigheid en geloof.

  Tot slot wil ik alle moslims in Nederland uitnodigen om zich te verenigen en samen te werken om als één geheel de strijd aan te binden met dit soort aanvallen op ons geloof. Gezamenlijk moeten wij een front vormen om onze rechten te beschermen en te garanderen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En voel je niet verdrietig vanwege degenen die zich haasten in het ongeloof. Zij zullen Allah geen enkele schade kunnen toebrengen. Allah wil hen iedere kans op het Hiernamaals (Paradijs) ontnemen en zij zullen in aanmerking komen voor gigantische Bestraffing.”

  (Soerat Aali cImraan: 176)

  Sheikh Fawaz Jneid
  8 maart 2011
   

Deel Deze Pagina