De verdienste van het wachten op het gebed

tatouzint_4ever 8 feb 2011

 1. Sallam ou 3aleikom

  Er wordt op het gezag van ‘Uqba b. Amir overgeleverd dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: << Als iemand zich reinigt en vervolgens naar de moskee gaat om er het gebed te verrichten, zullen de engelen – of de engel (er bestaat twijfel bij één van de overleveraars) – die de taak hebben om de goede en de slechte daden op te schrijven, tien goede daden opschrijven voor elke stap die hij zet >>.
  (Hadith overgeleverd door Ahmad (5/413) en anderen. Shaykh Al-Albani verklaart hem authentiek : zie << Sahih al-jami’ >> (n° 447).

  De Boodschapper van Allah heeft gezegd: << Wie in de moskee neerzit en wacht op de verrichting van het verplichte gebed, wordt beschouwd als de gelovige die nederig en geconcentreerd in gebed is, en Allah rekent hem bij de biddende mensen –Musallin- vanaf het moment dat hij zijn huis verlaten heeft om naar de moskee te gaan, totdat hij terugkeert naar huis>>. (Hadith overgeleverd door Ahmad (5/413) en anderen. Shaykh Al-Albani verklaart hem authentiek : zie << Sahih al-jami’ >> (n° 447).

  Er wordt op het gezag van Abu Hurayra overgeleverd dat de Boodschapper van Allah tegen zijn metgezellen gezegd heeft : << Zal ik jullie niet aantonen waarmee Allah de zonden uitwist en jullie in gradaties verheft? >> - << O jawel Boodschapper van Allah! >> antwoordden ze. - << De rituele wassing verrichten zoals het hoort, zelfs als het lastig is, een wassing verrichten zoals het hoort, zelfs als het lastig is, een lange weg te voet afleggen om naar de moskee te gaan en daar vaak heen gaan, en na het gezamenlijke gebed wachten op het volgende gebed: dat is jullie ribat, dat is jullie ribat, dat is jullie ribat! (dit wil zeggen : dat is jullie manier om geduldig in de staat van vroomheid te blijven zoals de mujahid)>>.( Hadith overgeleverd door Muslim (n°251), Malik (1/161), An-Nasai (1/89-90), At-Tirmidhi (n051) en anderen.

  Volgens een hadith van Ibn ‘Abbas heeft de Profeet gezegd: << Mijn Heer is naar mij toegekomen in de mooiste vorm. Hij heeft mij gezegd: << O Muhammad! >> - << Hier ben ik, geheel tot Uw dienst, Heer, hier ben ik! >> antwoordde ik. Hij vroeg me : << Waarover praten de nabijgebrachte engelen zo levendig in het allerhoogste koninkrijk ? >> - << Heer, ik weet het niet >>. Toen Hij Zijn hand tussen mijn schouders plaatste, voelde ik de koelte ervan midden in mijn borst en toen wist ik wat er gebeurde tussen het oosten en westen. Toen riep Allah mij opnieuw: << O Muhammad! >> - << Hier ben ik, geheel tot Uw dienst, Heer, hier ben ik! >> Hij stelde mij dezelfde vraag: << Waarover praten de nabijgebrachte engelen zo levendig in het allerhoogste koninkrijk ? >> Toen zei ik : << Ze praten over de gradaties in verdienste, de daden die zonden uitwissen, het stappen naar het gezamenlijke gebed, de rituele wassing die met zorg verricht wordt, zelfs als het moeilijk is, het wachten op het volgende gebed na het huidige gebed verricht te hebben. Ze zeiden ook dat wie nauwgezet de vijf verplichte gebeden verricht, in een goede staat zal leven en in een goede staat zal sterven, en wordt zoals hij was op de dag dat zijn moeder hem ter wereld bracht >>. Hadith overgeleverd door At-Tirmidhi (n°3234) en anderen. Shaykh Al-Albani verklaart hem authentiek: zie << sahih at-targhib wa-t-tarhib >>(n°405).

  Abd Allah b. Amr levert over: We hebben het gebed van magrib samen met de Boodschapper van Allah verricht. Sommige gelovigen keerden terug naar huis terwijl anderen in de moskee bleven. Plotseling kwam de Boodschapper van Allah haastig naar ons terug. Hij had zijn kleding opgetrokken tot aan zijn knieën om snel bij ons te komen. Hij zei ons hijgend : << Ik breng jullie goed nieuws. Jullie Heer heeft net één van de poorten van de hemel opengezet. Hij schept op over jullie bij de engelen en zei: << Kijk naar mijn Dienaren! Ze hebben net een verplicht gebed verricht en ze wachten op het volgende >>.Hadith overgeleverd door Ibn Maja (n° 3234) en anderen. Shayk Al-Albani verklaart hem authentiek : zie << silsilatu-l-ahadith as-sahiha >> (n°270).

  Ali b. Abi Tallib levert de volgende woorden van de Boodschapper van Allah : << De rituele wassing met zorg verrichten, zelfs als het lastig is, stappen naar de moskee en wachten op het volgende gebed nadat je het huidige gebed hebt verricht, al deze zaken reinigen (letterlijk : wassen) de gelovige perfect van zijn zonden >>. Hadith overgeleverd door Al-Hakim (1/132), Al-Bazzar (n°447 – kash al- astar-) en anderen. Al-Hakim heeft gezegd : << Deze hadith voldoet aan de wettelijke voorwaarden die vereist worden door Muslim in de keuze van hadiths die hij in zijn sahih gezet heeft >>, bestigd door Adh-Dhahabi. In zijn boek << at-targhib wa-t-tarhib >> (1/284) verklaart Al-Mundhiri zijn overlevingsketen << betrouwbaar >>.

  Er wordt op gezag van Abu Huryra overgeleverd dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: << Degene die, nadat hij een verplicht gebed heeft verricht, op het volgende gebed wacht, is vergelijkbaar met een ruiter die jihad voert ten dienste van Allah en die zich op zijn vijand stort. De engelen vragen om zegeningen over hem zolang hij zijn staat van rituele reinheid - yuhdith – niet verloren heeft en zolang hij dit plaats waar hij het gebed verrichtte niet verlaten heeft. Als hij zo blijft, is het alsof hij de grote ribat verrichtte >>. Hadith overgeleverd door Ahmad (2/352) en anderen. Shaykh Al-Albani verklaart hem betrouwbaar : zie << sahih at-targhib wa-t-tarhib >> (n°450).

  Uit het Boek: Het Fajr Gebed, Auteur: Muhammad b. Shuman Ar-Ramil. Uitgeverij: ALMADINA
   

Deel Deze Pagina