1. ik zal hier een aantal dua`s plaatsen inshaallah

  Dua voor vergeving en licht

  Allah zegt in de Koran: O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen op de dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht straalt voor hen en rechts van hen. Zij zeggen: “Onze Heer, vervolmaak voor ons ons licht en vergeef ons: voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken.†Een prachtige smeekbede waarover onder andere Hasan Al-Basri heeft gezegd dat dit een smeekbede is die de gelovigen zullen uitspreken wanneer zij zien dat het licht van de ongelovigen gedoofd wordt.
  Dua in het Arabisch

  رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  Betekenis van de dua

  Onze Heer, vervolmaak voor ons ons licht en vergeef ons: voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken.

  Uitspraak van de dua

  Rabbanaa atmim lanaa noeranaa wa ighfir lanaa innaka 3alaa koelli shay-in qadieroe.

  Extra informatie

  Het vers en de smeekbede staan vermeld in de Koran, in soerah At-Tahrim (66), versnummer
  8. De uitleg van Hasan Al-Basri is afkomstig uit de tafsier van ibn Kathir en wordt eveneens bevestigd door Mujahid en Ad-Dahhak.
   
 2. dua voor leiding en Barmhartigheid

  Allah zegt in de Edele Koran: En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: “Wij geloven er in, alles is van onze Heer.” En niemand laat zich vermanen, behalve de bezitters van verstand. (Zij zeggen): “Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die de mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is.” Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet.
  Smeekbede in het Arabisch

  رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

  إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

  رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ

  Betekenis van de smeekbede

  Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker.

  Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die de mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is.
  Uitspraak van de smeekbede

  Rabbanaa laa toezigh qoeloebanaa ba3da idh hadaytanaa wahab lanaa mil ladoenka rahmaten.

  Innaka anta l-wahhaaboe.

  Rabbanaa innaka djaami3oe an-nasi liyawmin laa rayba fiehi.
  Extra informatie over de smeekbede

  Deze smeekbede komt uit de Koran uit soerah Ali Imran (3:8-9).
   
 3. Dua voor het vermeerden van kennis
  De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat Allah iemand begrip over de religie schenkt wanneer Hij het goede voor hem wenst. Het hebben van kennis over Allah, Zijn Boodschapper en Zijn religie brengt vele voordelen voor eenieder en het is een zeer belangrijke gunst die Allah schenkt aan wie Hij wilt. Dit belang wordt onder andere duidelijk in het vers waarin Allah zegt: ‘Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.’ Het hebben van kennis zorgt voor vrees bij de dienaren, maar tegelijkertijd plant het hebben van kennis ook liefde in hun harten voor Allah en Zijn religie. Iemand met kennis is dus niet gelijk aan iemand zonder kennis en er zijn vele gunsten en beloningen verbonden aan het hebben van kennis. Daarom is het belangrijk om Allah om kennis te vragen, om begrip over Zijn religie.

  Dua in het Arabisch
  رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

  Uitspraak van de dua
  Rabbi zidnie 3ilma.

  Betekenis van de dua
  Mijn Heer, vermeerder voor mij mijn kennis.

  Extra informatie
  De hadith die in de inleiding staat, staat vermeld vermeld in Sahih Boekhaarie en is overgeleverd door Moe’awiyyah. Het vers staat in soerah Fathir (35:28). De smeekbede staat ook in de Koran vermeld, in soerah Ta Ha (20:114).
   
 4. Bescherming bij Allah zoeken tegen de Hel


  Wie zijn de dienaren van de Barmhartige? In de Koran zegt Allah, de Verhevene, in een interpretatie van de betekenis:


  “De dienaren van de Barmhartige zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salaam.” En degenen die de nacht doorbrengen, terwijl zij voor hun Heer knielen en staan. En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling. Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats.”

  En degenen die wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden. En degenen die niet naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet, zal een bestraffing ontmoeten.”  Dua voor bescherming in het Arabisch

  رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

  De uitspraak van de dua

  Rabbanaa isrif 3annaa 3adhaaba djahannama inna 3adhaabahaa kaana gharaamen. Innahaa saa’at moestaqarren wamoeqaamen.

  Dua in het Nederlands

  Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling. Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats.

  Extra informatie

  Deze smeekbede staat vermeld in het Koran vers in Surah Al-Furqan, 25:65-66 en de verzen in de inleiding staan ook in Surah Al-Furqan van 25:63-68.
   
 5. Smeekbede tegen de beproeving van de d-dajal.
  Bismilaah, ( In de naam van Allah)

  Alhamdulilah, (Alle lof zij Allah)

  Wa salaato wa salaamo 3ala Rasoeloelilaah (En de vrede en zegeningen met de Boodschapper van Allah).  “Allahoema inna na’oedhu bika min ‘adhabi jahannam, wa min ‘adhabi ‘l-qabr, wa min fitnati’l-mahya’i wa’l-mamat wa min fitnati’l masihi ‘d-djjal.”

  O Allah! Wij zoeken toevlucht bij U voor de straf van de hel, de straf van het graf, voor de beproevingen van leven en dood en voor de beproeving van de valse Messias (Dajjal)
   
 6. dua om het goede van deze wereld en het Hiernamaals

  Allah, de Almachtige zegt in de Koran: “Wanneer jullie dan jullie (hadj)rituelen hebben voltooid, gedenk dan Allah, zoals jullie je vaderen gedenken, of nog intenser. Er zijn mensen die zeggen: “Onze Heer, geef ons in de wereld,” maar er is voor hen in het Hiernamaals geen aandeel. En er zijn onder hen die smeken: “Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.” Zij zijn degenen voor wie er een beloning is voor wat zij hebben verricht. En Allah is snel in de afrekening.”

  Dua in de Koran in het Arabisch

  رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ


  Uitspraak van de dua
  Rabbanaa atinaa fie d-doenyaa hasanaten wa fie l-agirati hasanaten waqinaa 3adhaaba n-nar.

  Betekenis van de dua in de Koran
  Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.


  Meer informatie over de dua
  Deze smeekbede staat vermeld in de Koran, in surah Al-Baqara 2:201. De verzen in de inleiding staan ook in de Koran, ook in surah Al-Baqara vanaf vers 200 tot en met 202.
   
 7. Dua tijdens sudjud in het gebed

  De sudjud is een onderdeel van het gebed waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het moment waarop de dienaar het dichtste bij zijn Heer is, is tijdens de neerknieling, dus vermeerder de smeekbeden (tijdens deze neerknieling).” Eén van de doea die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebruikt heeft, is: “O Allah, vergeef me al mijn zonden, de grote en de kleine, de eerste en de laatste, de zichtbare en de onzichtbare.”
  Doea in het Arabisch

  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

  Betekenis van de doea
  O Allah, vergeef me al mijn zonden, de grote en de kleine, de eerste en de laatste, de zichtbare en de onzichtbare.

  Uitspraak van de doea
  Allahoemma ghfirlie dhanbie koellahoe diqqahoe wa djillahoe wa awwalahoe wa agirahoe wa 3alaaniyyatahoe wa sirrah.

  Extra informatie over de doea
  Deze dua staat vermeld in Moeslim. De hadith in de inleiding is overgeleverd door Moeslim, Aboe Dawoed, An-Nasaa’i en anderen.
   
 8. Smeek tot Mij en Ik zal uw smeekbede verhoren. (QS40:60)
  اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
  Allahumma a’inee ‘ala dhikrika, wa shukrika, wa husni ’ibadatik.
  (O Allaah, sta me bij opdat ik U gedenk, U mijn dankbaarheid betuig en U aanbid op de beste manier.)
  ___

  Mu'adh ibn Jabal (radyallaahu 'anhu) heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wassallam) hield mijn hand vast en zei:
  O Mu'adh, bij Allaah, ik houd van je en ik adviseer jou om niet het smeekgebed na elke salat te missen, zeggende: Allahumma a’inee ‘ala dhikrika, wa shukrika, wa husni ’ibadatik. (O Allaah, sta me bij opdat ik U gedenk, U mijn dankbaarheid betuig en U aanbid op de beste manier.)

  Abu Dawud en An-Nasa'i
   
 9. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
  Ya muqallibal-qulubi, thabbit qalbi ‘ala dinika.
  (O Wender der harten, maak mijn hart ferm in Uw geloof.)
  ___

  Umm Salamah (radyallaahu 'anha) heeft overgeleverd:

  De Profeet (sallallaahu 'alayhi wassallam) had de gewoonte om herhaaldelijk deze smeekbede te zeggen:
  Ya muqallibal-qulubi, thabbit qalbi ‘ala dinika. (O Wender der harten, maak mijn hart ferm in Uw geloof.).
  Dus ik vroeg hem: "O Profeet van Allaah! Gaan harten dan op en neer?"
  Hij zei, "Ja, de harten van de gehele mensheid bevinden zich tussen de twee van de vingers van Allaah.
  Als Allaah wil, dan behoudt hij de standvastigheid van een persoon, en als Hij wil, dan laat hij hem afwijken."

  Ahmad en At-Tirmidhi
   
 10. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
  Rabbana atina fee ddunya hasana wafee l-akhirati hasana waqina ‘athaba nnar.
  (Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur.)
  ___

  Anas (radyallaahu 'anhu) heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wassallam) bezocht een moslimman die zo zwak was geworden als een zieke kleine vogel. Allaah's Boodschapper zei tegen hem, "Heb je Allaah om iets gevraagd of gesmeekt?" Hij antwoordde: "Ja. Ik had de gewoonte om te zeggen: (O Allaah! Welke straf jij voor mij in het Hiernamaals hebt bewaard, geef het mij in dit leven.)" Allaah's Boodschapper (sallallaahu 'alayhi wassallam) zei: "Alle lof is aan Allaah! Jij kunt het niet verdragen, noch kun je het weerstaan. Jij zou gezegd moeten hebben: Rabbana atina fee ddunya hasana wafee l-akhirati hasana waqina ‘athaba nnar. (Onze Heer! Schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur!)." De man begon deze du'a de reciteren en hij werd genezen.

  Ahmad en Muslim
   
 11. لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
  La ilaha illa anta subhanaka innee kuntu mina alththalimeena.
  (Er is geen God dan U. Heilig bent U. Ik behoorde inderdaad tot de onrechtvaardigen.)
  ___

  Sa'd bin Abi Waqqas (radyallaahu 'anhu) heeft overgeleverd:

  Ik liep langs 'Uthman bin 'Affan (radyallaahu 'anhu) in de Masjid en ik groette hem. Hij staarde naar mij maar hij zei geen sallaam terug, ik ging naar 'Umar bin Al-Khattab (radyallaahu 'anhu) en zei: "O Amier Al-Muminien, is er iets gebeurd in de islaam." Ik zei dit twee keer. Hij zei: "Nee, waarom vraag jij dat?" Ik zei: "Ik liep net langs 'Uthman in de Moskee en ik groette hem, en hij staarde naar mij maar gaf geen sallaam terug." 'Umar riep 'Uthman erbij en vroeg hem: "Waarom beantwoordde jij de broeder zijn sallaam niet?" 'Uthman zei: "Dat is niet waar." Sa'd zei: "Het is wel waar." Deze discussie bereikte een hoogtepunt waardoor zij beiden bijna begonnen te zweren. Toen herinnerde 'Uthman zich en zei: "Ja, je hebt gelijk. Ik vraag vergeving bij Allaah en ik toon berouw naar Hem. Jij passeerde me een tijdje geleden maar ik was diep in gedachte bij iets dat ik had gehoord van de boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam), waardoor als ik daaraan denk, komt er een sluier over mijn ogen en mijn hart."

  Sa'd bin Abi Waqqas zei:

  Ik zal je vertellen wat het was. De boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) vertelde ons het eerste deel van een smeekgebed, toen kwam er een bedoeïen en die hield de Profeet bezig. Toen stond de boodschapper van Allaah op en ik volgde hem. Toen ik bang werd dat hij zijn huis zou binnengaan, begon ik met mijn voeten te stampen. Ik keerde naar de boodschapper van Allaah, die zei: "Wie is het? Abu Ishaq?" Sa'd bin Abi Waqqas zei: "Ja, O boodschapper van Allaah." Hij zei: "Wat is er aan de hand?" Ik zei: "Niets, Bij Allaah, behalve dat jij ons het eerste deel van een smeekgebed aan ons vertelde, toen kwam deze bedoeïen en hield je bezig." De boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) zei: "Ja, het smeekgebed van Dhun-Nun ('alayhisallam) toen hij in de buik van de walvis was: La ilaha illa anta subhanaka innee kuntu mina alththalimeena. (Er is geen God dan U. Heilig bent U. Ik behoorde inderdaad tot de onrechtvaardigen.) (21:87) Elke moslim die een smeekgebed verricht met deze woorden vragend naar iets, zijn smeekgebed zal dan worden beantwoord."

  Ahmad, At-Tirmidhi en An-Nasa'i
   
 12. رَبَّنـا وَلَكَ الحَمْـدُ حَمْـداً كَثـيراً طَيِّـباً مُـبارَكاً فيه
  Rabbana wa laka l-hamd, hamdan kathieran tayyieban moebaarakan fieh.
  (Onze Heer, alle lof zij U, overvloedige, goede en gezegende lof.)
  ___

  Rifa'a bin Rafi Az-Zuraqi (radyallaahu 'anhu) heeft overgeleverd:

  Op een dag waren we aan het bidden achter de Profeet (sallallaahu 'alayhi wasallam). Toen zijn hoofd omhoog kwam vanuit de buiging, zei hij: "Sami'a llaahoe liemen hamiedah." (Allaah verhoort hem, die Hem looft.) Een man achter hem zei, "Rabbana wa laka l-hamd, hamdan kathieran tayyieban moebaarakan fieh." (Onze Heer, alle lof zij U, overvloedige, goede en gezegende lof.) Toen de Profeet (sallallaahu 'alayhi wasallam) klaar was met het gebed, vroeg hij: "Wie was diegene die deze woorden zei?" De man antwoordde, "Ik." De Profeet (sallallaahu 'alayhi wasallam) zei, "Ik zag meer dan dertig engelen met elkaar concurreren om het als eerste op te schrijven." De Profeet (sallallaahu 'alayhi wasallam) kwam vanuit de buiging en stond dan recht totdat al zijn ruggewervels van zijn ruggegraat in zijn natuurlijke positie kwamen.

  Al-Bukhaari
   
 13. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا
  Hasbunallaah wa ni‘mal Wakeel, ‘ala Allaahi tawakalnaa.
  (Allaah is voldoende voor ons, en Hij is de beste Schikker van alle zaken. Wij hebben ons vertrouwen in Allaah geplaatst.)
  ___

  Abu Sa'eed al-Khudri (radyallaahu 'anhu) heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Hoe kan ik mij op mijn gemak voelen terwijl de engel, die verantwoordelijk is voor de Bazuin, zijn mond op de Bazuin heeft geplaatst en zijn voorhoofd heeft verlaagd, wachtend totdat hij bevolen zal worden (door Allaah om erop te blazen)?" De metgezellen zeiden, "O Allaah's Boodschapper, wat zouden wij dan moeten zeggen?" Hij (sallallaahu 'alayhi wasallam) zei: "Zeg: Hasbunallaah wa ni‘mal Wakeel, ‘ala Allaahi tawakalnaa. (Allaah is voldoende voor ons, en Hij is de beste Schikker van alle zaken. Wij hebben ons vertrouwen in Allaah geplaatst.)" De metgezellen herhaalden deze smeekbede, zeggende:
  "Hasbunallaah wa ni‘mal Wakeel, ‘ala Allaahi tawakalnaa."

  Sunan At-Tirmidhi en As-Sahieha
   
 14. لاَ حَوٍلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ
  Laa hawla walaa qoewwata iella biellaah.
  (Er is noch kracht, noch macht behalve bij Allaah.)
  __

  Abu Musa al-Ashari (radyallaahu 'anhu) heeft overgeleverd:

  De Profeet (salallaahu 'alayhi wasallam) begon een heuvel of hoge plaats op te stijgen. Een man (onder zijn metgezellen) besteeg het en riep met luide stem: "La illaha illal-lahu wallahu Akbar." (Op dat moment) reed de Profeet van Allaah op zijn muilezel. Allaah's Profeet (sallallaahu 'alayhi wasallam) zei: "Je roept geen dove of afwezige aan" en voegde toe: "O Abu Musa (of, O 'Abdullah)! Zal ik je een zin vertellen van de schatten van het Paradijs?" Ik zei: "Ja." Hij zei: "Laa hawla walaa qoewwata iella biellaah." (Er is noch kracht, noch macht behalve bij Allaah.)

  Al-Bukhaari
   
 15. أَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيّوُمُ وأَتُوبُ إِلَيهِ
  Astaghfieroe Allaaha al-‘adhzieema alladhie laa iellaaha iellaa hoewa al-hayyoe al-qayyoem wa atoeboe ielayh.
  (Ik zoek de vergeving van Allaah de Almachtige, die geen god naast Zich heeft. De Levende, de Zelfstandige en toon berouw aan Hem.)
  __

  Ibn Mas'ud (radyallaahu 'anhu) heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Degene die zegt:
  Astaghfieroe Allaaha al-‘adhzieema alladhie laa iellaaha iellaa hoewa al-hayyoe al-qayyoem wa atoeboe ielayh.
  (Ik zoek de vergeving van Allaah de Almachtige, die geen god naast Zich heeft. De Levende, de Zelfstandige en toon berouw aan Hem.)
  Degene die dit zegt zal vergeven worden door Allaah, ook al heeft hij de ranken van het leger verlaten."

  Abu Dawud, At-Tirmidhi en Al-Hakim
   

Deel Deze Pagina