een wijze les

tatouzint_4ever 8 feb 2011

 1. een wijze les

  Als je je vernederd voelt, denk dan aan de Profeet toen hij in Taif was
  Als je honger lijdt, denk er dan aan hoe de Profeet twee stenen tegen zijn maag bond om de pijn van honger niet te voelen
  Als je boos wordt, denk er dan aan hoe de Profeet zijn boosheid bedwong na het martelaarschap van zijn geliefde oom Hamza
  Als je een tand verliest, denk dan aan hoe de Profeet een tand verloor tijdens de Slag bij Oehoed
  Als je bloedt, denk dan aan hoe het lichaam van de Profeet bloedde toen hij terugkeerde uit Taif
  Als je je eenzaam voelt, denk dan aan de eenzaamheid van de Profeet tijdens zijn verblijf in de grot van de berg Hira
  Als je je moe voelt tijdens de salaah, denk dan aan de gezegende voeten van de Profeet tijdens zijn nachtelijke gebeden
  Als je door doornen geprikt wordt, denk dan aan de pijn die de vrouw van Aboe Lahab onze Profeet bezorgde
  Als je lastige buren hebt, denk dan aan de oude vrouw die vuilnis naar de Profeet gooide
  Als je een kind verliest, denk dan aan Ibrahim, de zoon van de Profeet
  Als je aan een lange reis begint, denk dan aan de lange tocht van de Profeet naar Medina
  Als je tegen de soenna ingaat, denk dan aan de bemiddeling van de Profeet die je zult mislopen
  Als je onenigheid met je vrouw hebt, denk dan aan de onenigheid die de Profeet eens had met Aisja en Hafsa
  Als je niet veel eten in huis hebt, denk dan aan de dagen dat de Profeet armoede leed
  Als je armoede lijdt, denk dan aan het advies dat de Profeet gaf aan Ahloessoefa, om soebhanAllah, alhamdoelillah, Allahoe akbar te zeggen
  Als je een familielid verliest, denk dan aan het vertrek van de Profeet van deze wereld
  Als je een wees wordt, denk dan aan de Profeet die hetzelfde op zesjarige leeftijd overkwam
  Als je de vijand vreest, denk dan aan wat de Profeet tegen Aboe Bakr zei toen ze zich in de grot verstopten
  Als er slecht over je wordt gepraat, denk dan aan waar de Profeet allemaal van beschuldigd werd


  In wat voor situatie je je ook bevindt, denk aan je grote voorbeeld, de beste der schepselen: onze Profeet Mohammed (salla Lahoe 'alayhi wa salam)
   

Deel Deze Pagina