Het witr gebed

tatouzint_4ever 13 feb 2011

 1. Het Witr gebed is één van de grootste handelingen van aanbidding die een persoon dichter bij Allah brengt. Sommige geleerden (de Hanafi's) dachten zelfs dat het één van de verplichte gebeden was, maar de correcte mening is dat het één van de bevestigde Sunnahs (Sunnah mu'akkadah) is die de moslim regelmatig na zou moeten leven en niet zou moeten verwaarlozen.

  We kunnen de manier waarop de Witr gebeden verricht moeten worden als volgt opsommen:


  Het tijdstip:

  Het begint wanneer men 'Isha gebeden heeft, zelfs als het samengevoegd is met Maghrib op het tijdstip van Maghrib en het duurt totdat de dageraad begint. De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Allah heeft voor jullie een gebed voorschreven (waardoor Hij jullie beloning zou kunnen vergroten), wat Witr is; Allah heeft het jullie opgelegd voor de tijd tussen het 'Isha gebed totdat de dageraad begint." Overgeleverd door al-Tirmidhi, 425; geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

  Is het beter om dit gebed aan het begin van zijn tijd te bidden of om het uit te stellen?

  De Sunnah wijst erop dat als een persoon denkt dat hij in staat zal zijn om aan het eind van de nacht op te staan, dat het dan beter is om het uit te stellen, want het gebed aan het eind van de nacht is beter en wordt waargenomen (door de engelen). Maar degene die vreest dat hij niet aan het eind van de nacht op zal staan, zou Witr moeten bidden voordat hij gaat slapen, vanwege de hadith van Jabir (radiAllahu 'anhu) die gezegd heeft: "De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei: 'Degene die vreest dat hij niet aan het eind van de nacht op zal staan, laat hem Witr aan het begin van de nacht bidden, maar degene die denkt dat hij in staat zal zijn om aan het eind van de nacht op te staan, laat hem Witr aan het eind van de nacht bidden, want bidden aan het eind van de nacht wordt waargenomen (door de engelen) en dat is beter.'" Overgeleverd door Muslim, 755.

  Al-Nawawi heeft gezegd: Dit is de correcte mening. Andere ahadith die over dit onderwerp in algemene termen, moeten geïnterpreteerd worden in het licht van deze sterke, specifieke en duidelijke overlevering, zoals de hadith: "Mijn goede vriend adviseerde me om niet te slapen zonder Witr gebeden te hebben." Dit moet opgevat worden als verwijzing naar degene die niet zeker is dat hij op zal kunnen staan (om Witr aan het eind van de nacht te bidden). Sharh Muslim, 3/277.


  Het aantal rak'ahs:

  Het minimum aantal rak'ahs voor Witr is één rak'ah, want de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Witr is één rak'ah aan het eind van de nacht." Overgeleverd door Muslim, 752. En hij heeft gezegd: "De nachtgebeden zijn twee (rak'ahs) bij twee, maar als één van jullie vreest dat de dageraad bijna door gaat breken, laat hem dan één rak'ah bidden om wat hij gebeden heeft oneven te maken." Overgeleverd door al-Bukhaari, 911; Muslim, 749. Als een persoon zich beperkt tot het bidden van één rak'ah, dan heeft hij de Sunnah verricht, maar Witr kan ook drie, vijf, zeven of negen rak'ahs zijn.

  De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Bid Witr niet met drie rak'ahs zoals Maghrib." Overgeleverd door al-Haakim (1/304), al-Bayhaqi (3/31) en al-Daaraqutni (blz. 172). Al-Hafiz ibn Hajar heeft in Fath al-Baari (4/301) gezegd: De isnaad voldoet aan de voorwaarden van de twee shaykhs (al-Bukhaari en Muslim). Daarom moet degene die drie rak'ahs voor witr wil bidden, een manier vinden om het (van Maghrib) te laten verschillen. Dit kan op twee manieren gedaan worden, die allebei voorgeschreven zijn in de shari'ah:

  1. Door ze achter elkaar te bidden, met één tashahhud, vanwege de hadith van 'Aisha (radiAllahu 'anha) die gezegd heeft: "De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei de taslim niet in de (eerste) twee rakahs van Witr." Volgens een andere versie: "Hij bad Witr met drie rak'ahs en hij zat alleen in de laatste ervan." Overgeleverd door al-Nasaa'i, 3/234; al-Bayhaqi, 3/31. Al-Nawawi heeft in al-Majmu' (4/7) gezegd: Het is overgeleverd door al-Nasaa'i met een hasan isnaad en door al-Bayhaqi met een sahih isnaad.

  2. Door de taslim na twee rak'ahs te zeggen en dan één rak'ah apart te bidden, vanwege de overlevering van Ibn 'Umar (radiAllahu 'anhu) die zei dat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) de twee rak'ahs van de andere rak'ah scheidde met een taslim. Overgeleverd door Ibn Hibbaan (2435); Ibn Hajar heeft in al-Fath (2/482) gezegd: de isnaad is qawiy (sterk).

  Maar als hij Witr met vijf of zeven rak'ahs bidt, dan moeten ze ononderbroken zijn en moet hij slechts één tashahhud reciteren in de laatste rak'ah en de taslim zeggen, vanwege de overlevering van 'Aisha (radiAllahu 'anha) die zei: "De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) bad 's nachts dertien rak'ahs, vijf van Witr, waarin hij niet ging zitten behalve in de laatste rak'ah." Overgeleverd door Muslim, 737.

  En het is overgeleverd dat Umm Salamah (radiAllahu 'anha) zei: "De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) bad Witr met vijf of zeven (rak'ahs) en hij scheidde ze niet met salaam of andere woorden." Overgeleverd door Ahmad, 6/920; al-Nasaa'i, 1714. Al-Nawawi heeft gezegd: De isnaad is jayyid. Al-Fath al-Rabbani, 2/297. En het is geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Nasaa'i.

  Als hij Witr met negen rak'ahs bidt, dan moeten ze ononderbroken zijn en moet hij in de achtste rak'ah gaan zitten om de tashahhud te reciteren, dan opstaan zonder de taslim te zeggen, dan moet hij de tashahhud in de negende rak'ah reciteren en dan de taslim zeggen. Het is overgeleverd in Muslim (746) van 'Aisha (radiAllahu 'anha) dat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) negen rak'ahs bad waarin hij niet ging zitten behalve in de achtste, waarin hij Allah gedacht, Hem prees en Hem aanriep en dan stond hij op zonder de taslim te zeggen en bad de negende (rak'ah). Dan ging hij zitten en gedacht Allah en prees Hem en riep Hem aan, dan zei hij een taslim die we konden horen.

  Als hij Witr met elf rak'ahs bad, zei hij de taslim na elke twee rak'ahs en bad dan één rak'ah aan het eind.

  Al-Nasaa'i (1729) heeft overgeleverd dat Ubayy ibn Ka'b gezegd heeft: "De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) reciteerde in Witr 'Sabbih isma rabbika al-'a'la' (Surat al-A'la 87), 'Qul ya ayyuha'l-kafirun' (Surat al-Kafirun 109) en 'Qul Huwa Allahu ahad' (Surat al-Ikhlas 112)." Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Nasaa'i.

  Al deze manieren om het Witr gebed te verrichten zijn vermeld in de Sunnah, maar het is het beste om je niet aan één specifieke manier te houden. Men zou het de ene keer op één manier moeten doen en een andere keer op een andere manier, zodat hij al de Sunnahs gedaan heeft.
   
 2. Up inscha-allah
   
 3. Baraka Allahoe feeki.upske voor jou.
   
 4. up inscha-allah
   
 5. mACHA ALLAH
   
 6. Tnx voor uppen broeder
   

Deel Deze Pagina