Islam topic

Tatouzient_ 8 jun 2011

 1. Salaam’alaikaoum
  Insha'Allaah zal er in deze topic alles over de islam geplaatst worden.

   
 2. Vijf verplichte gebeden verrichten leidt naar het Paradijs
  “Er zijn vijf (verplichte) gebeden die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Degene die deze gebeden verricht, zonder van hen te missen en zonder er achteloos mee om te gaan, Allah belooft dat hij het Paradijs zal binnentreden. Wanneer iemand ze niet verricht, komt degene niet in aanmerking voor deze belofte. Als Hij wilt, zal Hij hem straffen en als Hij wilt, zal Hij hem tot het Paradijs laten toetreden.â€


  Deze hadith is overgeleverd door Ubadah ibn As-Samit (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Abu Dawud en is Sahih.

  Het gebed
   
 3. De positie die het gebed binnen de Islam inneemt
   
 4. Mag ik iets over de ramadan plaatsen, wat het inhoudt etc.
   
 5. Voorwaarden van aanbidding
   
 6. Dialoog met de shaytaan
   
 7. Tuurlijk lieverd.
   
 8. Vereisten voor de geldigheid van het gebed
   
 9. De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qor'aan aan profeet Mohammed (vzmh) plaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van...â€.
  Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het onder gaan van de zon.

  Wat is ramadan.

  Ramadan is de negende maand van de lslamitische kalender en tevens de vastenmaand. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het naast: de getuigenis; het gebed; de Hajj (bedevaart) en de Zakat (armenbelasting), één van de zuilen van de islam is. Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh), wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden veel vrijwillige nachtgebeden vericht Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. Het begin van de Ramadan is de genade van Allah, het midden van de Ramadan is de vergeving van Allah en het einde van de Ramadan is de redding van de Hel. De mensen doen in deze maand meer gebeden tot Allah zodat ze in geloofsovertuiging toenemen. De Ramadan is een maand van: tolerantie; liefdadigheid; ver broedering en bezinning.
  Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. In veel Islamitische landen, maar ook in Nederland is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Het elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij. De behoeftigen voeden en kleden gebeurt frequenter in deze maand. Bovenal is de maand Ramadan een periode om de gunsten van God te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan Hem dankbaarheid te tonen.

  Het bepalen van de vastenmaand gebeurt d.m.v. het zien van de maansikkel. Veel moslims gaan tijdens de Ramadan naar Saudie Arabia - Mecca voor de Umrah (vrijwillige bedevaart).

  Het vasten geeft de mensheid een groot gevoel van saamhorigheid. ledereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand. Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is, dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Wat een voorwaarde is voor een betere wereld.
   
 10. Wie behoren te vasten.Het vasten is verplicht voor degene die:
  -Moslim is;
  -Geestelijk en lichamelijk gezond is;
  -Niet op reis is;
  - Volwassen is (volgens de islamitische wetten); bij een meisje is dat na de eerste menstruatie en bij een jongen na de eerste zaadlozing; rein is na de menstruatie en nadat de kraam bloeding is gestopt.
  Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven geldt een uitzondering. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid of die van het kind (de kinderen) kan schaden, zijn zij vrijgesteld van het vasten. Ze moeten dan wel hun vasten inhalen.

  De profeet heeft gezegd:
  Een van de poorten van het Paradijs wordt de Poort van Riaan genoemd, de Poort der verfrissingen. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan. Er zal gezegd worden : Waar zijn degenen die vasten ? Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten wordenâ€.
  (Overgeleverd door Abu Sonni en Abu Naim).
   
 11. Reinheid voor het gebed
   
 12. De tijden van het gebed
   
 13. De tijden waarop het verboden is het gebed te verrichten
   
 14. Dit verbod geldt niet voor de volgende tijd en plaats
   
 15. ThamShOenta, Masha'Allaah!
   

Deel Deze Pagina