Karakters & Eigenschappen van Profeet Mohamed vzmh

Salima 13 apr 2011

 1. 1. Mohammed = De zeer geprezene

  Dit is de pesoonlijke naam van de profeet . Hij kreeg deze naam van zijn grootvader 'Abdoel Moettalib, die door iedereen gerespecteerd werd vanwege zijn edelmoedigheid. De naam is op 5 plaatsen in de Qur'aan te vinden. De letterlijke betekenis van de naam is degene die alle lofprijzing verdient, en degene die vrij is van elke gebrek en elke tekortkoming. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met je hele hart Allaah te aanbidden en te verheerlijken, waardoor je Allaah's zegen kan verkrijgen.

  (Surah Mohammed vers 2)


  2. Ahmad = De prijzenswaardige

  Ook deze naam is een persoonlijke naam van de profeet . Zijn moeder Amina gaf hem deze naam na een aanwijzing gehad te hebben in haar droom. De naam komt maar een keer voor in de Qur'aan. De naam houdt in dat hij zich zo veel bezighield met het verheerlijken en aanbidden van Allaah , dat hij Ahmad, de prijzenswaardige, werd. Eerst kreeg hij de naam Ahmad en later werd hij Mohammed genoemd. Ahmad is zijn naam in de hemelen en Mohammed is zijn aardse naam.


  3. Mahmoed = De geprezene

  Allaah beschrijft twee bijzondere verworvenheden van de profeet in de Qur'aan. De eerste goede eigenschap heeft met deze wereld te maken, namelijk het verrichten van het middernachtelijke gebed. De tweede verworvenheid heeft met het hiernamaals te maken, waar hij aanspraak kan maken op de 'maqaam-al-mahmoed' = een prijzenswaardige positie. Omdat aan hem deze prijzenswaardige spirituele positie zal worden gegeven, wordt hij Mahmoed, ofwel de geprezene genoemd. Op de dag van het laatse oordeel zal hij als bemiddelaar optreden. Als men dan ziet dat hij de maqaam-al-mahmoed heeft verkregen, zullen de mensen hem des te meer prijzen.


  4. Qasim = De verdeler

  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met anderen de goede dingen van het leven te delen. Je moet edelmoedig zijn. Wees geen monopolist.

  (Surah At-Taubah vers 59)
   
 2. 5. Maah = De vernietiger

  De profeet heeft gezegd dat hij vijf namen heeft. De profeet bracht veranderingen in de wereld te weeg. Door zijn leringen verloren afgoderij en barbaarsheid aan kracht. Hij vernietigde de onwetendheid.
   
 3. 6. Haasjir = De samenbrenger, de vereniger

  Op de dag van de opstanding zal hij de eerste zijn die uit het graf zal komen. Dan zal hij naar de gehele schepping kijken. De mensen zullen hem beschouwen als iemand die voor hen zal bemiddelen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de hulpeloze mensen steun te geven, eenheid te realiseren onder de mensen en hen te bevrijden van beperkende vooroordelen in verband met ras, geloof en maatschappelijke klasse.
   
 4. 7. 'Aqib = De laatste

  Dit is eveneens een van de vijf namen waar de profeet over gesproken heeft. 'Aqib is degene die als laatste komt. De profeet is de laatste der profeten en er zal na hem geen profeet meer komen. Zijn profeetschap zal leiding blijven geven tot de dag van het Oordeel. Hij is de opvolger van alle voorgaande profeten, terwijl niemand hem als profeet kan opvolgen. Hij is het 'zeger der profeten'.
   
 5. 8. Fatih = Degene die open maakt, de veroveraar, de overwinnaar

  In de Qur'aan wordt in Surah Fath gesproken over een 'klaarblijkelijke overwinning die aan de profeet is geschonken. Hij is een veroveraar en zijn grootste verovering is het invoeren van de geboden van Allaah . De eigenschap Fatih houdt in dat de profeet degene is die de poorten van de genade en zegen voor zijn gemeenschap open maakt. Hij is het die hun ogen opent voor de kennis van Allah . Voor hem werden de poort van kennis, de poort van wijsheid, de poort van bemiddeling, de poort van 'maqaam al-mahmoed' en de poort van het goddelijke geheim geopend. Hij maakte de poort van het licht, de poort van de innerlijke verlichten en de poort van de zelfkennis open. Hij is een veroveraar, want zijn vijanden in Mekka werden vernederd en konden niet verhinderen dat hij de boodschap van de islam verkondigde. Hij veroverde de harten van de mensen. Hij volbracht zijn taak. Dit was een geweldige overwinning! Hij behaalde de overwinning over slechte sociale gewoonten en normen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je tot Allaah te wenden om hulp en leiding te krijgen. Verlies nooit de hoop. Wees vastbesloten om hindernissen, die in het leven van alle dag voorkomen, de baas te worden. Aldus word je zelf een veroveraar.

  (Surah Al-Fath vers 1)
   
 6. 9. Chatim = De beeindiger, het zegel

  De profeet is het zegel der profeten. Dat hij de laatste profeet is en dat er geen profeet na hem zal komen, blijkt uit het onderstaande vers van de Qur'aan:
  (Surah Al-Ahzaab vers 40)


  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je vast te houden aan de waarheid dat er geen profeet meer zal komen na de profeet Mohammed
   

Deel Deze Pagina