manieren om fajr op tijd te bidden

tatouzint_4ever 13 feb 2011

 1. Manieren om je te helpen om Fajr op tijd te bidden

  In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,
  En vrede en zegeningen zijn met onze geliefde profeet Mohammad, de zoon van Abdu Allah,

  Vervolgens..

  Hier zijn enkele shari’a (Islamitisch wettelijke) tips om het Al-Fajr gebed op tijd te verrichten:

  Ten eerste: Vroeg slapen
  Aangezien de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) er afkeer van had om voor ‘Ishaa het (nacht) gebed te gaan slapen en hij er afkeer van had om erna te praten (verhaald door Al-Bukhari)

  Al-Bukhari wijdde ook een hoofdstuk aan het nachtelijke praten na Ishaa’ waar afkeer over is.

  Bovendien, Al-Hafizh ibn Hajar zei: Nachtelijk praten in deze classificatie wordt bedoelt met dat wat toegestaan is aangezien dat wat Muharam (verboden is) wordt niet alleen na het Ishaa’ gebed als afkeurenswaardig gezien, aangezien het altijd verboden is.

  Ten tweede: Maak een oprechte intentie en oprechte vastberadenheid wanneer je gaat slapen
  Allah (Verheven zij Hij) zegt: “En wie het Hiernamaals wenst en er meet een redelijke inzet naar streeft, en hij is gelovig; hij (behoort) tot degenen van wie hun streven wordt beloond.†(Al-Israa’; 19)

  Derde: Blijf in een staat van zuiverheid en reciteer Adhkar (invocaties en herinneringen die op bepaalde momenten op een regelmatige basis gezegd worden) voordat je gaat slapen.
  Het wordt vermeld in de twee Sahih (authentieke) boeken van Hadith (dwz. al-Bukhari en Muslim) dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Wanneer je naar bed gaat, verricht Wudu’(wassing) zoals voor het gebed, ga dan liggen op je rechter zij, en zeg dan: ‘Allaahummah aslamtu nafsi ilayk, wa wajahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja’tu zhahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, la malja’a wa la manja minka illa ilayk. Aamantu bi kitabik alladhi anzalt, wa bi nabiyyik alladhi arsalt.
  “O Allah, ik onderwerp mezelf aan U, ik keer mijn gezicht naar U, ik vertrouw mijn zaken aan U toe en ik vertrouw volledig op U, uit vrees en hoop op U. Er is geen toevlucht of bescherming van U behalve bij U. Ik geloof in Uw Boek dat U heeft geopenbaard en in Uw Profeet die U heeft gestuurd.â€
  Als je in diezelfde nacht sterft, dan zul je overleden zijn met Fitrah (de ware religie, dwz. de Islam), en laat het deze de laatste woorden zijn die je zegt.â€

  Vierde: Doe dhikr wanneer je wakker wordt
  Het wordt vermeld in de twee Sahih boeken van Hadith dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “De Satan maakt drie knopen in de nek van ieder van jullie wanneer hij gaat slapen, terwijl hij de plek van elke knoop streelt zegt hij: “Je hebt een lange nacht voor je, dus slaap.†Dus, als hij wakker wordt en Allah herinnert, wordt een knoop losgemaakt, en als hij Wudu’verrich, wordt de tweede knoop los gemaakt, en wanneer hij het gebed verricht, worden alle knopen los gemaakt, dan begint hij de dag vol energie en in een goede bui. Anders begint hij de dag met een slecht humeur en voelt hij zich lui.â€

  Vijfde: Zoek de hulp van je familie en rechtschapen vrienden om Qiyam te verrichten (vrijwillige nacht gebed)
  Allah (vreheven zij Hij) zegt: {Ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa. En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding} (Al-Ma’idah: 2), Hij (geprezen en Verheven zij Hij) zegt ook: {En beveel jouw familie de shalat te verrichten en volhard daarin. Wij vragen van jou geen voorziening (te geven), Wij geven jou voorziening. Het goede einde is voor degene die (Allah) vreest. }

  Zes: Gebruik een wekker

  Zeven: Vermijd het om te veel te eten voordat je gaat slapen.

  Acht: Neem overdag een korte siësta.
  Al-Tabarany verhaalde in “Al-Awsat†en het (dwz. de Hadith) werd als Hassan geclassificeerd dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Neem een siësta want de Satans doen dat niet.â€
  Het is ook vermeld in “Al-Adab Al-Mufrad†en het werd geclassificeerd als Hassan door al-Albany op de autoriteit van Khawaat ibn Jubayr dat hij zei: “Slapen aan het begin van de dag is onwetendheid, en slapen in het midden van de dag is een goede manier, en aan het einde ervan is dwaasheid.â€


  Negende: Slaap niet alleen (behalve wanneer het nodig is)
  Imam Ahmad verhaalde in zijn Musnad (Hadih samenstelling) en het werd als Sahih geclassificeerd (authentiek) door al-Albany dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) “Verbied eenzaamheid: dat men de nacht alleen doorbrengt.â€

  Tiende: Sprenkel water op het gezicht van degene die slaapt
  Het werd verhaald door Abu-Dawuud en Al-Nasa’iy en geclassificeerd als Sahih door Al-Albany dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei:
  “Moge Allah de man zegenen die ’s nachts wakker wordt en dan het gebed verricht, zijn vrouw wakker maakt, en als ze weigert (om wakker te worden), sprenkelt hij water op haar gezicht. En moge Allah een vrouw genadig zijn die ’s nachts wakker wordt, het gebed verricht, en haar man wakker maakt, en als hij weigert (om wakker te worden), sprenkelt ze water op zijn gezicht.â€

  Elf: Wordt energiek wakker

  Twaalf: Zoek de hulp van Allah door gedurende de dag daden van gehoorzaamheid te doen (degene die zijn dag juist maakt, Allah zal zijn nacht goed maken)

  Hij (verheven zij Hij) zegt: Maar degenen die de Leiding volgen: Hij vermeerderde hun Leiding en Hij gaf hun vrees (voor hen).
  (Muhammad: 17)

  Abu Sulayman Al-Darany zei:
  Wie het overdag goed doet, zal beloond worden gedurende zijn nacht, en wie het gedurende zijn nacht goed doet; zal beloond worden gedurende zijn dag.

  Keer je daarom tot du’aa (smeekgebed), smeken, en oprechte toevlucht tot Allah (Verheven zij Hij) samen met deze praktische middelen en je zal je doel in shaa’Allah bereiken.
   
 2. Jazak Allah oe ghairannnn lieveeeeeeeerd!!!
   
 3. Up inscha-allah
   

Deel Deze Pagina