MCV Bades Roosendaal

Salima 14 jun 2011

 1. De oprichting:
  MCV Bades (of kort gezegd Bades) is in het najaar van 1995 opgericht als positieve reactie op de al langere tijd heersende achterstanden op velerlei vlakken bij Marokkanen in het algemeen en Marokkaanse jongeren in het bijzonder, en de daarmee gepaard gaande negatieve beeldvorming ten aanzien van de genoemde groepen.
  Bades concentreert haar werkzaamheden op het sociaal-cultureel vlak; aandachtspunten daarbij zijn het werken aan het vereffenen van sociale ongelijkheid op het gebied van onderwijs en scholing, arbeid en het vergroten van participatie van de Marokkaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Daarnaast streeft Bades naar versterking van de culturele identiteit van de leden van de Marokkaanse gemeenschap met een positieve bijdrage aan de multiculturalisering van de Nederlandse samenleving. Verbetering van het negatieve imago zal dan een logisch gevolg zijn.


  De naam:
  In de middellandse zee aan de Marokkaanse kust ligt een schiereilandje, genaamd Bades. Aan de ene kant staat de keuze voor deze naam symbolisch voor de Marokkaanse culturele minderheid die aanwezig is in Nederland, en aan de andere kant staat het voor brugwachter functie die Bades probeert te vervullen in en richting de Nederlandse maatschappij c.q. samenleving, en vice versa.


  Structuur organisatie:
  B Onafhankelijk en democratisch.
  A Progressieve oriëntatie.
  D Niet gelieerd aan welke politieke partij dan ook.
  E Bestuur om de drie jaar vernieuwd door de Algemene Leden Vergadering, met wisselend aantal bestuursleden en samenstelling.
  S Lidmaatschap: onderschrijven contributie & voldoen (symbolische contributie).


  Visie:
  Bades probeert haar doelstellingen vanuit de Marokkaanse culturele eigenheid en identiteit te realiseren. Dit betekent in de praktijk dat de Marokkaanse cultuur, het Amazigh-cultuur erfgoed in het bijzonder, als uitgangspunt wordt genomen. Omdat Bades doordrongen is van het feit dat haar leden (en de Marokkaanse gemeenschap) kracht kunnen putten uit die eigenheid en daarmee zelfvertrouwen verkrijgen. Vanuit dat gevoel van zekerheid zal een grotere mate van participatie bereikt worden. Deze opstelling of visie stelt hen tevens in staat het maatschappelijke debat vanuit hun eigenzinnige invalshoek te volgen en daarmee deel aan te nemen.
  Deze gedachte vormt een stellingname tegen de gedachte dat allochtonen (en dus ook Marokkanen) alleen dan vooruit kunnen als ze zich van de “draaglast†van hun identiteit ontdoen. De stem en bijdrage van alle Marokkanen en onze vereniging in het bijzonder zijn onmisbaar voor een vitale samenleving en voor wederzijds begrip en acceptatie.


  Doelstellingen:
  Bades richt zich op het wegwerken van achterstanden bij de Marokkaanse gemeenschap in het algemeen en jongeren in het bijzonder en streeft naar maatschappelijke gelijkheid op het gebied van onderwijs en scholing, arbeid en verbetering van het overwegend negatieve imago dat deze jongeren hebben.
  Daarnaast richt Bades zich op het versterken van de culturele identiteit van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en het introduceren van het Marokkaanse culturele erfgoed, zowel bij een bredere Marokkaanse doelgroep als bij niet-Marokkanen.


  Werkwijze:
  Podiumfunctie met als uitgangspunt de deelnemers (actoren en publiek), in het bijzonder jongeren, te betrekken bij de gebeurtenissen en de ontwikkelingen in de samenleving op politiek, cultureel en sociaal vlak, zowel in Nederland als daarbuiten (met name Marokko).

  Nevendoelstelling daarbij is de maatschappelijke activering en vergroting van engagement en verantwoordelijkheidsgevoel bij de actoren en publiek.

  Structurele activiteiten: Zoals huiswerk begeleidingsactiviteiten, mentoringsactiviteiten (op middelbare scholen bijvoorbeeld), thema- en discussiebijeenkomsten, studiedagen, voorlichting op scholen over uiteenlopende onderwerpen, etc.

  Tijdelijke activiteiten: Bijeenkomsten met Marokkaanse en Nederlandse deskundigen op allerlei maatschappelijke en culturele terreinen, een jaarlijks groot festival rondom een belangrijke sociaal en/of cultureel thema met dans, muziek, poëzie en tentoonstelling, participatie in multiculturele manifestaties, excursies, etc.

  Brede samenwerkingsverbanden met diverse organisaties en instellingen op allerlei maatschappelijke terreinen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

  Bestuursleden

  M'hamed El Abdouni
  Voorzitter

  Samira Aazzam
  Secretaris/vice voorzitter

  Mohammed Nnafie
  Penningmeester

  Abdelkhalek Elghalbouni
  Adviseur

  Fatima Elkaddouri
  Adviseur

  Laila Dihi
  Adviseur

  Faiza El Ouahabi
  Adviseur

  Tarik Ayaou
  Adviseur
   

Deel Deze Pagina