Meest gestelde vragen over Roqya (roqiya)

latifa-arif 29 mei 2011

 1. Hoe werken het Boze Oog en Hasad?

  Hoe het Boze Oog en Al-Hasad precies werken is geen bewijs voor, het
  betreft een zaak van het ongeziene, er zijn bepaalde geleerden die hun
  ijtihad en verhalen van mensen in de praktijk hebben gebruikt om er een
  uitleg van te geven.
  Al-Haafid ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt:
  Als er verschillende mensen bijelkaar zijn, dan kan het zijn dat door 1 van
  hen gif van het oog van de ‘Aaien(gever van het boze oog) door de lucht
  naar het lichaam van de ma’joon(slachtoffer van het boze oog) gaat, en het
  is overgeleverd van een aantal gevers van het Boos Oog dat zij zeiden:
  “Als ik iets zag wat ik mooi vond, kwam er hitte uit mijn oogâ€(Fath Al-
  Baari 200/10)
  Dit is ook de uitleg die Ibn Al-Qayyim eraan gaf in het werk Al-Badaaie’
  Al-Tafseer 5/414-415.
  Omdat dit een zaak betreft waarover geen duidelijk teksten in de Koran
  noch de Sunnah zijn, dient een persoon hier niet teveel op in te gaan, ik
  heb de teksten van deze geleerden aangehaald om een bepaald beeld te
  krijgen over het Boze Oog, het beeld van het gif komt overeen met de
  praktijk, omdat vaak wanneer een persoon geneest van het Boze Oog er
  vieze pus uit zijn lichaam kan komen, dat was het gif wat dus in het
  lichaam is gegaan door het Boze Oog, dit gif kan uiteindelijk 3 zaken
  veroorzaken;

  1: De dood
  2: Een ziekte of aandoening zoals verlamming, blindheid, niet meer
  kunnen praten enz.
  3: Bezetenheid, de Djinn kan dan weer dezelfde symptomen veroorzaken
  wat Sihr en Al-Mass kunnen veroorzaken, zoals krankzinnigheid, de dood,
  ziektes enz.


  Wat te doen om het Boze Oog af te weren als men vreest dat men
  wordt geraakt?


  De geleerden van Ahlu Sunnah hebben gesproken over wat een persoon
  dient te doen indien hij vreest dat hijzelf of zijn eigendommen of kinderen
  enz, geraakt worden met het Boze Oog, ik zal hieronder een aantal
  uitspraken neerzetten.
  Shaych ‘Atiya Mohammed Salim(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt:
  “En men dient te zeggen wanneer een persoon vrees heeft dat hijzelf of zijn
  eigendommen geraakt worden met het Boze Oog van mensen, door te
  zeggen “Maa Shaa ALLAH, Tabarak ALLAH†zijn stem verheffend zodat
  de persoon waarvoor hij vrees had(dat hij hem zou raken met het Boze
  Oog) hem hoort, of hij verricht de Takbeer overzichzelf en zijn
  eigendommen door te zeggen, Allahu Akbar en dit 3 maal.â€(Al-‘Ain wa
  Roqyah wal Istisfaa minnal Quran wa Sunnah blz 45)
  En Ibn Taymmiyyah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:
  “En Al-Takbeer(het zeggen van ALLAHU Akbar) is in de Shari’a ook een
  manier voor verdediging tegen de Shayateen van onder de mens en de
  Djinn en het Vuur wat voor ons een vijand is… “(Majmoo’ Fatawa 24/229)
  En Shaych Mohammed Al-Ameen Al-Mokhtari Al-Shanqeeti(moge
  ALLAH hem genadig zijn) zegt:
  “ En van de beste beschermingen bij de vrees voor het Boze Oog, is het
  doen van Takbeer 3x bij het vrezen van het Boze Oog(om ermee geraakt te
  worden), want voorwaar ALLAH zal hiermee het Boze Oog afwenden, en
  alle Lof Zij ALLAH.â€(Adwaa Al-Bayaan 9/ 650-651)


  27.1 Het oordeel over het geld vragen voor Roqyah.

  Antwoord:
  Over het vragen en ontvangen van geld voor Roqyah hebben de geleerden
  verschillende uitspraken gedaan, over het algemeen kunnen we zeggen dat
  het toegestaan is om geld te vragen en te ontvangen, er zijn hieromtrent
  wel regelgevingen, ik zal wat uitspraken plaatsen insha ALLAH.
  Het is overgeleverd van Abu Sa’eed(moge ALLAH tevreden met hem zijn)
  dat hij zei:
  “Een groep van de metgezellen van de Profeet(vrede zij met hem) waren
  op reis, en reisden door totdat zij bij een stam van 1 van de Arabische
  stammen kwamen. Ze vroegen om hun gastvrijheid, maar zij weigerden.
  De stamhoofd van de stam was gestoken door door een schorpioen en ze
  probeerden alles om hem te helpen maar niks helpte. Sommigen van hen
  zeiden, ‘waarom ga je niet naar die mensen(de metgezellen) die daar
  gekampeerd staan, misschien vindt je iets bij hen(voor hulp). Dus gingen
  ze naar hen(de metgezellen) toe en zeiden, ‘O mensen, ons stamhoofd is
  gestoken door een schorpioen en we hebben alles geprobeerd maar niets
  heeft geholpen. Kunnen jullie iets voor ons doen? 1 van hen(de
  metgezellen) zei, ‘Ja, bij ALLAH, ik zal Roqyah voor hem reciteren, maar
  bij ALLAH wij hebben om jullie gastvrijheid gevraagd en jullie
  weigerden, dus ik zal niet voor jullie reciteren totdat jullie ons er wat voor
  teruggeven’.
  En dus kwamen ze overeen om een kudde schapen te geven. Daarna ging
  hij(de metgezel) en spuugde(nafth) en reciteerde over hem(het stamhoofd)
  ‘Alhamdullilaahi Rabbil ‘Aalamenâ€(Surah Al-Fatiha).
  Hij(het stamhoofd) stond onmiddellijk op alsof hij los was gemaakt van
  een ketting en begin te lopen en er waren geen tekenen van ziekte meer op
  hem. Ze betaalden hen wat ze overeenkwamen.
  Sommige van hen(de metgezellen) stelden voor om hetgene wat ze hebben
  verdiend(de schapen) onderling te verdelen, maar degene die de Roqyah
  uitvoerde zei, ‘Verdeel ze niet totdat we naar de Profeet(vrede zij met hem)
  gaan en hem vertellen wat er is gebeurd, we zullen dan wachten om te
  kijken wat hij(vrede zij met hem) ons verteld.
  En dus gingen zij naar de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem)
  en vertelden hem wat er was gebeurd. De Boodschapper van
  ALLAH(vrede zij met hem) vroeg, ‘Hoe wist je dat het(Al-Fatiha) een
  Roqyah was? En daarna zij hij(vrede zij met hem) jullie hebben juist
  gehandeld. Verdeel het(de schapen) en geef mij ook een deel.’
  En de Boodschapper(vrede zij met hem) lachtte.â€(Bukhari nr 2156 en
  Muslim nr 2201)
  Imam Al-Nawawi(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt over
  bovenstaande hadith:
  “En dit is het bewijs dat het toegestaan is om betaling te ontvangen bij het
  uitvoeren van Roqyah met Al-Fatiha, en het is halal en er bevinden zich
  geen afkeurenswaardigheden in…(Shar Saheeh Muslim 13,14,15/356)
  Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt:
  “De 4 Imams en andere dan hen zijn het er overeens dat het toegestaan is
  om betaald te krijgen voor Roqyahâ€.(Fath Al-Baari 4/457)
  Bovenstaan zien we dus de hadith en de uitspraken van 2 grote geleerden
  waaruit blijkt dat de inkomsten uit Roqyah toegestaan zijn, toch zijn hier
  wat punten meegemoeid:
  - Als iemand het omwille van ALLAH doet is dit beter.
  - Een deel van de geleerden staat het toe om betaald te krijgen als er
  genezing volgt van ALLAH door de Roqyah, zoals ook in de hadith te
  lezen is.
  - Als men om iets vraagt dient dit bescheiden te zijn en niet extreem, vele
  mensen die ziek zijn kunnen zich niet veroorloven om grote bedragen te
  betalen, men doet deze mensen een grote onrecht aan.
  - Het vragen om betaling kan gevaarlijk zijn voor de intentie, de intentie
  van de raaqi kan veranderen van omwille voor ALLAH naar omwille van
  geld.
  - Men dient van Roqyah geen beroep te maken, dit is niet de manier van de
  Profeet(vrede zij met hem), zijn metgezellen en zij die na hen zijn
  gekomen. In deze tijd zie je helaas mensen die Roqyah verrichten en er een
  hele campagne met reclame enz. van hebben gemaakt, dit is een
  vernieuwing in het geloof, zij openen klinieken en verkopen zelfs water
  van de kraan waarover zij gereciteerd hebben voor veel geld.
  Tot slot over dit onderwerp het volgende, en dit gaat eigenlijk over de
  andere partij, namelijk de patiënten. Er zijn veel patiënten die denken dat
  wanneer een raaqi om geld vraagt of een kleine vergoed wil hij meteen een
  tovenaar is, dit is niet zo, men kan boven het bewijs lezen dat het wel
  degelijk toegestaan is.
  Ik ben zelfs mensen tegengekomen die zelfs de reiskosten niet willen
  vergoeden, het kan niet zo zijn dat een persoon(de raaqi) zijn tijd geeft aan
  de patient, zijn leven en gezin op het spel zet(vanwege eventuele
  wraakacties van de Djinn) en daar bovenop nog eens geld uit zijn eigen zak
  gaat betalen voor reiskosten, kruiden en olieen om Roqyah bij mensen te
  doen, dit is natuurlijk idioot.
  En dit dient niet vergeten te worden door de patient en zijn famillieleden,
  het doen van Roqyah is niet eenvoudig, behalve zijn vrije tijd die hij
  besteed aan anderen is er grote risico om zelf geraakt te worden met Sihr of
  Bezetenheid, en dit geldt ook voor zijn gezin, om maar niet te spreken van
  de zware waswaas die een raaqi af en toe te verduren heeft!
   
 2. Algemene symptomen voor Sihr, Bezetenheid, Het Boze Oog en Al-Hasad

  Bovenaan hebben we al kennisgemaakt met de specifieke symptomen van
  bepaalde soorten Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog en Al-Hasad, naast
  deze symptomen heb je vele algemene symptomen die bij elk van deze 4
  soorten kan voorkomen, het is daarom soms heel moeilijk om een diagnose
  te stellen over wat een patient precies heeft.
  Onderaan zal ik Insha ALLAH van elke soort(Sihr, Bezetenheid, Boze Oog
  en Al-Hasad) de meest voorkomende symptomen zetten.
  Indien men minimaal 3 van deze symptomen vertoont is het advies om
  Roqyah te gaan doen, dit betekent niet dat iedereen die 3 of meer van deze
  symptomen heeft automatisch bezeten is of dat iemand die ze niet vertoont
  niet bezeten is, maar indien men dit zeker wil weten dient er Roqyah
  gedaan te worden.
  Er zijn vaak mensen die denken dat alleen bezeten mensen Roqyah moeten
  doen, Roqyah is een algemene geneeswijze voor alle lichamlijke,
  psychische en Djinn gerelateerde ziektes en bovendien is het een vorm van
  aanbidding, iemand die de Koraan reciteert of beluisterd is bezig met het
  aanbidden van ALLAH, 2 vliegen in 1 klap dus, en je wordt genezen insha
  ALLAH en je krijgt er ook nog eens betaald voor(hasanat), Verheven is
  ALLAH, de Meest Barmhartige.
  12.1 Symptomen van Sihr
  - Plotselinge verandering in de aard van de mens, van liefde naar haat, van
  vrolijk naar depressief, van blij naar boos enz.
  - Heel snel boos en agressief worden.
  - Pijn in de baarmoeder.
  - Pijn in de onderrug.
  - Er komt een stinkende geur af van de patient, vooral uit zijn mond,
  hoofdhuid en andere delen op het lichaam, en het maakt niet uit of deze
  persoon zich goed wast met water en zeep, de geur komt daarna dezelfde
  dag weer terug.
  - Het zomaar rare dingen zeggen en doen zonder deze werkelijk te willen
  en vaak heel veel spijt hebben na dit.
  De volgende symptomen kunnen zich tijdens de Roqyah voordoen:
  - Benauwd gevoel en de patient vindt de Roqyah heel saai.
  - De patient begint zomaar uit het niets te huilen, en weet zelf niet waarom,
  vooral bij het reciteren van verzen over Sihr.
  - De patient wil tijdens de Roqyah slapen, terwijl hij volkomen uitgerust is.
  - De patient heeft rare uitstekende vormen op zijn lichaam vooral op het
  gezicht en buik, deze symptoom kan trouwens ook na de recitatie gewoon
  aanblijven.
  - De Djinn die het lichaam binnen is getreden door Sihr houdt het langer
  vol door zich niet te laten zien zoals een Djinn van Bezetenheid.
  - Heel erg knipperen met de ogen.
  - Misselijkheid of pijn in de buik, vaak ook gepaard met neiging om over
  te geven vooral na het drinken van Roqyahwater en veel boeren.
  - De patient gaat zomaar irritant lachen tegen de raaqi, zonder dat hij het
  zelf weet waarom.
  De volgende symptomen zijn voor Sihr die gegeten of gedronken, Sihr Al-
  Ma’kul wa’l Masrub, deze Sihr komt vaak voor,en is zeer geliefd bij de
  tovenaars in Marokko.
  - Pijn in de buik zonder medische oorzaak.
  - Misselijkheid, dit gebeurt vooral bij Sihr die net is toegepast, de
  misselijkheid neemt af dermate de Sihr langer in het lichaam zit, omdat de
  Sihr dan verspreid wordt over het hele lichaam.
  - Veel lucht in de buik.
  - Het gevoel dat er een bal zit in je buik die beweegt, dit gebeurt vooral
  tijdens de Roqyah.
  - Stinkende lucht komt uit de mond, vooral tijdens de Roqyah.
  - Geen zin hebben om te eten(niet bij alle gevallen).
  - Slecht kunnen zien zonder medische oorzaak.
  - Langdurige obstipatie(niet bij alle gevallen).
  - Tijdens de Roqyah lijkt het gezicht van de patient wat zwarter en
  donkerder te worden, ook heeft de patient veel pijn in de onderrug wat erop
  kan duiden dat er Sihr zit in de endeldarm, het is zo dat bij deze soort Sihr,
  alle plekken waarn men pijn voelt er op die plaats Sihr aanwezig kan zijn,
  daarom is het aangeraden om op die plekken hijamah te doen, wel door een
  ervaren persoon.
  - De patient vindt het zeer irriterent als iemand hem aanraakt op een plek
  waar de Sihr in het lichaam zit
  - Patient heeft het heel benauwd en kan niet goed ademen, zodat men zou
  denken dat hij astma of bronchitis heeft, alleen is dit na medisch onderzoek
  niet zo.
  - Opgezwollen handen en voeten, die ook pijn doen, vaak worden deze
  delen ook blauw/paars, dit is een teken dat er door deze delen opeens met
  grote kracht Sihr doorstroomt.
  - Zwaar wordende delen van het lichaam vooral de schouders.


  12.2 Symptomen van Bezetenheid(Al-Mass)

  - Benauwdheid en druk op de borst.
  - Het haten om gemeenschap te hebben, en om te werken en studeren.
  - Hevige en plotselinge hartkloppingen.
  - Soms voelt het lichaam verlamd aan, of koud van binnen en ook maakt
  het lichaam plotselinge bewegingen en trillingen zonder dat men dat
  eigenlijk wil.
  - Het horen van stemmen van bekende mensen en onbekende mensen
  terwijl de mensen die naast je zitten helemaal niks horen.
  - Abnormale vergeetachtigheid.
  - Het ruiken van vreemde en onaangename geuren terwijl mensen die in de
  buurt zitten dit niet ruiken.
  - Soms krijgt men het heel warm opeens of juist heel koud en vooral aan de
  uiteinden van het lichaam zoals de vingers en tenen.
  - Soms gaat men huilen zonder reden en vooral net voor en na almaghreb(
  zonsondergang).
  - Men is vaak nerveus en wordt heel snel boos, dit gaat vaak gepaard met
  een hoofdpijn die zich voortbeweegt in het hoofd, en op verschillende
  plaatsen komt, wanneer men zich wast met Roqyahwater gaat de hoofdpijn
  met de wil van ALLAH weg maar komt later weer terug.

  12.3 Symptomen van Al-‘ain(Boze Oog) en Al-Hasad(Afgunst)

  - Men is vaak versuft en heeft zin om te slapen
  - Men houdt ervan om zich heel veel te rekken als men wakker wordt van
  het slapen.
  - Verlamdheid ergens op het lichaam.
  - Men zweet vaak op het voorhoofd en op de rug.
  - Misselijk worden zonder reden en overgeven.
  - Buikkrampen en diaree.
  - Vaak spugen.
  - Tijdens de Roqyah moet men veel boeren en krijgt men oprispingen uit
  de maag.
  - Soms krijgt men gewoon zin om te huilen.
  - Delen van het lichaam worden koud.
  - Tintelingen in delen van het lichaam.
  - Veel jeuk op het lichaam.
  - Snel kloppend hart.
  - Hoge temperatuur in het lichaam en soms gaat dit gepaard met haaruitval.
  - Het veel knipperen met de ogen en veel aan je ogen wrijven.
  - Het dromen of zich verbeelden dat een oog of ogen je aanstaren.
  - Als men geraakt is met het Boze Oog en bezeten word daardoor, dan
  moet men tijdens het reciteren van Roqyah veel gapen, ook zijn er veel
  symptomen van Al-Mass die gelden voor het Boze Oog.
  - Veel gapen tijdens de Roqyah ook gepaard met betraande ogen, wanneer
  er geen Roqyah is, is dit niet het geval.
  - hoofdpijn.
  - Gelig gezicht of een zwarte vlek op het gezicht of ergens op het lichaam.
  - Veel zweten en plassen.
  - Geen zin om te eten.
  - Krijgt het heel warm ook al is het koud en ook andersom.
  - Pijn in de onderrug en zware geblokkeerde schouders.
  - Druk op de borst die gepaard gaat met overdreven gehuil zonder reden.
  - Depressief, weinig praten en lachen en men denkt slecht over het leven en
  wenst de dood.
  - Sterke emoties, abnormale woede en veel psychische klachten zoals
  desillusie en veel angst.
  - Moeilijk om lang te staan of lange afstanden te lopen of om zwaar werk
  te doen.
  - Vergeetachtigheid en slaap bij het lezen van de Koraan of het bezig zijn
  met studeren.
  - Moeilijk kunnen slapen.
  - Bepaalde huidziektes en vlekken op de huid zonder medische oorzaak,
  zoals eczeem en dergelijke.


  12.4 Manieren om te ontdekken wat je hebt

  Zoals we net al hebben gezien bij de symptomen is het zeer moeilijk om te
  weten of iemand nou Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog heeft, dit omdat
  de symptomen veel op elkaar lijken en dezelfde symptomen ook bij de
  andere varianten voorkomen, bijvoorbeeld iemand die door Sihr bezeten
  raakt, kan dezelfde symptomen hebben als Al-Mass.
  Toch hebben de geleerden en specialisten door de jaren heen na veel
  oefening in de praktijk, bepaalde manieren gevonden om te ontdekken wat
  iemand heeft, het is niet in alle gevallen raak, maar heel vaak klopt het wel.
  Ik zal Insha ALLAH een aantal van deze manieren hier onder zetten zodat
  men toch de gepaste Roqyah voor zichzelf kan doen wat met de klachten te
  maken heeft.
  1. Al-Mass oftewel Bezetenheid:
  Laat de patient de volgende verzen in zijn handpalmen reciteren
  Surah Ibrahim vers 42 tot eind.

  De patient dient nu naar zijn hand palmen te kijken en er kunnen 4 zaken
  gebeuren die duiden dat er grote kans is dat men bezeten is.
  - Je bent niet in staat om goed met je ogen te focussen op je handpalmen,
  en je ziet bepaalde flitsen en dingen flikkeren, dit kan ook gepaard gaan
  met ogen die warm en wat pijnig aanvoelen.
  - Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn
  - De handpalmen krijgen een rode kleur
  - Je krijgt een warm gevoel in de hoofd


  2. Het Boze Oog:

  Reciteer Surah Al-Falaq in de handpalmen en veeg over het gezicht,
  herhaal dit 20 keer, wanneer men heel erg moet gapen, met wijde mond en
  men kan dit niet tegenhouden dan is deze persoon waarschijnlijk getroffen
  door het Boze Oog, vooral als hij hierbij ook tranende ogen krijgt.

  3. Het Boze Oog:

  Reciteer in je hand de volgende 2 smeekbedes en blaas in je handen en
  veeg over je gezicht. Herhaal dit vaak, als je daarna heel veel moet gapen
  en meestal ook gevolgd door tranen, dan weet je het is het Boze Oog.
  Smeekbede 1:
  A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq (Ik zoek mijn
  toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen al het kwaad dat Hij
  geschapen heeft)


  Smeekbede 2:

  A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa
  wa mien koellie ‘aajnien laamma (Ik zoek toevlucht bij de perfecte
  woorden van Allah tegen elke opstandige shaytaan en beest en tegen elke
  jaloers en boze oog)

  
  4. Sihr:
  De patient dient de volgende verzen met khusoo’en verhefde stem te
  reciteren vers 102 Surah Al-Baqarah en vers 81 Surah Yoonus, herhaal dit
  20 keer.
  Als deze persoon huilt is hij Mashur, als hij pijn krijgt in de buik dan is de
  Sihr Masrub of Ma-kul, als hij iets anders voelt in zijn lichaam dat niet
  normaal is, dan is er grote kans dat deze persoon Mashur is.
  5. Sihr al-Masroeb:
  Lees bovenstaande verzen over Sihr(Surah AL-Baqarah vers 102 en Surah
  Yoonus vers 81 + Ayat Al-Kursi+ Surah Al-Kafiroon+ Surah AL-Falaq
  over een middelmatig glas water en drink ervan en veeg ermee met het
  water over het gezicht.
  Herhaal dit tot 3 keer toe. Als het Sihr Masrub is dan wil de patient
  overgeven en voelt zich misselijk en wellicht pijn in de buik. Ook kan het
  zijn dat hij warmte voelt bij de uiteinden van zijn lichaam, zoals zijn tenen
  en vingers.
  Bovenstaande testjes werken vaak bij mensen, maar soms ook weer niet,
  dit betekent echter niet dat als ze niet werken dat men 100% niks heeft, de
  beste manier om daar achter te komen is dus toch uitgebreid Roqyah doen.

  27.2 Het oordeel over het uitvoeren van Roqyah bij een menstruerende
  vrouw of een persoon in Janabah(grote onreinheid)?


  Antwoord:
  Het is nodig voor de reciteur(qaari) van de Koraan dat hij rituele reinheid
  heeft van de grote onreinheid die Ghusl nodig heeft, zoals Al-
  Janaba(onreinheid na gemeenschap) en Al-Haidh(menstruatie), wat betreft
  de zieke is het beter dat hij/zij ook rein is, maar als de menstuerende vrouw
  ziek wordt en het verergert(haar toestand door de ziekte) dan is het
  toegestaan om tijdens de menstruatie over haar te reciteren, ongeacht of de
  ziekte Bezetenheid, Sihr of het Boze Oog is.(Shaych Ibn Jibreen op zijn
  website fatwa nr 10)
   
 3. 27.3 Het oordeel over het gebruiken van een amulet.

  Antwoord:
  Het is overgeleverd van ‘Uqbah ibn ‘Aamir Al-Juhani dat een groep naar
  de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) kwam om hem de eed
  van trouw te geven(Al-Bay’ah).
  Hij accepteerde de eed van 9 van hen en van 1 van hen niet. Ze zeiden, O
  Boodschapper van ALLAH, u heeft de eed van 9 van ons geaccepteerd,
  maar niet van deze(persoon).
  “Hij zei, hij draagt een amulet, de man stopte zijn in zijn shirt en haalde het
  weg, daarna accepteerde hij(vrede zij met hem) zijn eed, hij(vrede zij met
  hem) zei, wie een amulet draagt heeft Shirk gepleegd.â€(Ahmad nr 16969)
  Uit bovenstaande hadeeth blijkt dus het verbod op het dragen van
  amuletten, toch is hierover een meningsverschil bij de geleerden. Er is een
  deel van de geleerden die zeggen dat alle amuletten verboden zijn, en een
  ander deel van de geleerden zegt, alleen Shirk amuletten zijn verboden,
  maar amuletten waarop zich Koranverzen bevinden niet. We zullen een
  aantal van deze uitspraken bekijken.
  Let dus op het meningsverschil gaat dus over de amuletten waarop Koraan
  en de namen en eigenschappen van ALLAH staan, alle geleerden zijn het
  er unaniem overeens dat amuletten met Shirk, Kufr en onleesbare
  symbolen haram zijn en dat het Shirk is!
  Shaych Sulaymaan ibn AbdelWahab zei:
  “Weet dat de geleerden onder de metgezelen en de Tabie’een en zij die na
  hen kwamen verschilden in mening over het ophangen van amuletten die
  alleen woorden van de Koraan of namen en eigenschappen van ALLAH
  bevatten. 1 Groep zij dat het toegestaan is, dit was de mening van
  AbdelALLAH ibn ´Amr ibn Al-‘Aas en anderen.
  Dit was de mening van een overlevering die overlevert is door ‘Aisha
  (moge ALLAH tevreden met haar zijn) en het was de mening van Abu
  Ja’far Al-Baaqir en Ahmad, volgens 1 overlevering.
  Ze interpreteerden de hadeeth (Roqaa, amuletten en liefdesdrankjes zijn
  Shirk) dat het bedoeld was voor amuletten waarin zich woorden van Shirk
  bevonden, maar wat betreft die de woorden van de Koraan of de namen en
  eigenschappen van ALLAH, dan zijn die(volgens hen) net als Roqyah die
  de zelfde woorden gebruikt.
  Ik zeg(Shaych Sulaymaan), dat dit de mening van Ibn Al-Qayyim lijkt te
  zijn.
  Een andere groep zei dat het niet toegestaan is. Dit was de mening van Ibn
  Mas’ood en Ibn ‘Abbas, en het lijkt ook de mening te zijn van Hudaifah,
  ‘Uqbah ibn ‘Aamir en Ibn ‘Akeem. Dit was ook de mening van een groep
  van onder de Tabie’een, inclusief de metgezellen van Ibn Mas’ood en
  Ahmad, volgens 1 overlevering die gekozen werd door de meeste van
  zijn(Imam Ahmad) metgezellen.
  Het was ook de mening van de latere geleerden, die dit en gelijksoortige
  ahadeeth hebben geciteerd als bewijs. De betekenis is dat het algemeen
  bedoeld wordt(het verbod) en dat het(bewijs) geen onderscheid maakt
  tussen amuletten die Koraan bevatten en amuletten die andere dingen(Shirk
  en Kufr) bevatten, integenstelling tot Roqyah waar juist wel onderscheidt
  is. Dit wordt gesteund door het feit dat de metgezellen die de hadeeth
  hebben overgeleverd het begrepen hadden als een algemene
  betekenis(algemeen verbod op amuletten), zoals we boven hebben
  geciteerd van Ibn Mas’ood.
  Abu Dawood overleverde dat ‘Isha ibn Hamza zei: “Ik trad binnen bij
  AbdelALLAH ibn ‘Akeem en zijn gezicht was rood vanwege hoge koorts.
  Ik zei, waarom hang je geen amulet op? Hij zei, We zoeken onze toevlucht
  bij ALLAH tegen dat. De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem)
  zei: “Wie iets(amulet) op hangt(als bescherming, genezing) zal eraan
  worden overgelaten(op zijn bescherming, en dus geen bescherming van
  ALLAH krijgen)
  Dit meningsverschil onder de geleerden gaat over het ophangen van
  amuletten die Koran of de namen en eigenschappen van ALLAH bevatten
  Dus wat niet te denken over de zaken die later geïntroduceerd werden(in
  het geloof), zoals het doen van spreuken gebruikmakend van de namen van
  Shayateen en anderen en het ophangen van deze dingen, en het zelfs
  gehecht raken aan deze Shayateen en het toevlucht zoeken bij hen, het
  slachten van dieren voor hen, het hen vragen om iets goed en het afweren
  van het slechte, daden die allemaal pure Shirk zijn? Dit is gebruikelijk
  onder vele mensen, behalve hen die ALLAH veilig houdt. Denk na over
  wat de Profeet(vrede zij met hem) zei en wat de gewoontes van de
  metgezellen en de Tabie’een was, en wat de geleerden na hen en anderen
  over dit onderwerp hebben vermeld. Kijk daarna wat er is gebeurd in de
  latere generaties. Het zal duidelijk worden dat de religie van de
  Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) is, en hoe het nu is
  vervreemd in alle opzichten. En Allah is Degene wiens hulp we zoeken.
  (Tayseer Al-‘Azeez Al-Hameed blz 136-138)
  We zien dus dat er een meningsverschil was, maar zoals de Shaych al zei,
  kijk hoe de eerste generaties hebben geleerd, en hoe wij nu leven. Ook al
  zijn er een aantal metgezellen die amuletten met Koran erop toegestaan
  achtten, wat was hun status met betrekking tot Tawheed? Hun Tawheed
  was volledig, zonder gebreken, dat kan je helaas niet van ons zeggen, en
  dus zijn dit soort amuletten voor ons een deur naar Shirk en Kufr, en het is
  een stelregel in de Shari’a om alle deuren die naar haram leiden af te
  sluiten!


  27.4 Mag de raaqi de vrouw aanraken tijdens de behandeling, zoals
  haar handen, hoofd of ander deel waar de Djinn zich bevindt, net zoals
  een dokter het lichaam aan mag raken?


  Antwoord:
  Het is niet toegestaan voor de raaqi om iets van het lichaam van de vrouw
  aan te raken bij wie hij Roqyah doet, dit is vanwege de fitnah die hieruit
  kan komen, maar hij reciteert over haar zonder haar aan te raken.
  En hierin zit een verschil tussen de behandeling van een raaqi en de
  behandeling van een dokter, omdat een dokter iemand niet kan behandelen
  zonder de delen van het lichaam aan te raken waarvoor de behandeling
  nodig is, dit is tegengesteld aan de raaqi, omdat zijn behandeling bestaat uit
  reciteren(van de Koran) en het blazen(nafth) en het niet noodzakelijk is
  om(het lichaam) aan te raken.(Lajnah Al-Daeemah lil Buhooth Al-‘ilmiyat
  wal ifta- Al-Qawa’eed Al-Muthalaa Li’ilaaz Al-Sar’ wa Sihr wal ‘Ain blz
  75)
  We zien dus hierboven de fatwa die dit verbied, helaas zijn er vele mensen
  die Roqyah verrichten en zich hier niet aan houden, zij beroepen zich op
  het feit dat een dokter ook een vrouw mag aanraken, dit is een zeer zwakke
  beredenering die ook in bovenstaande fatwa teniet is gedaan, maar ook zijn
  deze mensen iets anders vergeten, namelijk dat er duidelijke teksten in de
  Sunnah staan die het verbieden dat een man een vrouw aanraakt die niet tot
  zijn mahramvrouwen behoort.
  Het is overgeleverd van Ma’qal ibn Yasar(moge ALLAH tevreden met
  hem zijn) die zei: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:
  “Als iemand van jullie zou worden geraakt in zijn hoofd met een stalen
  naald zou dit beter voor hem zijn dan dat hij een vrouw aanraakt die niet
  toegestaan is voor hem(niet-mahram).â€(Saheeh Al-Jaami’ nr 5045)
  Het is ongelofelijk dat deze mensen weten van bovenstaande hadith en
  uitspraken van de geleerden en toch nog doorblijven gaan met hun
  praktijken, en ook hun beredenering met wat betreft de vergelijking met
  een dokter geldt niet, de reden is alsvolgt;
  Indien een vrouw naar een arts wil gaan dient zij eerst op zoek te gaan naar
  een vrouwelijke arts, indien er geen vrouwelijke arts is mag zij alleen naar
  een mannelijke arts gaan indien er hier een noodzaak voor is, en dit is een
  stelregel in de Fiqh(nood breekt wet).
  De vrouw zal dus dan naar de dokter gaan, en voor de dokter is het
  noodzakelijk dat hij bepaalde delen van het lichaam aanraakt en zelfs
  bekijkt om zo tot een diagnose te komen, dit in tegenstelling tot de raaqi.
  En zelf bij het kijken en aanraken, mag de dokter het alleen doen op de
  gebieden die direct pijn geven of aanleiding tot pijn geven.
  Verder is het dat de dokter hier met concrete zaken aan het werk is, het is
  een medische ziekte en die kan dus op verschillende manieren getoetst
  worden, zoals doormiddel van rӧntgen en scanapparatuur, bloedafname
  enz.
  Dit is in tegenstelling bij een raaqi, die werkt met ontastbare zaken, zoals
  de Djinn, Sihr en het Boze Oog. Al deze zaken zijn niet tastbaar, zowel met
  de hand als met de ogen, een Djinn kan in het hoofd zitten en daarna
  verplaatsen naar het been of elk ander lichaamsdeel, dient de vrouw zich
  dan tijdens de Roqyah compleet uit te kleden om de Djinn te volgen?
  Vele raaqis die het toestaan om een vrouw aan te raken zeggen dat dit
  effectiefer is bij een behandeling, helaas is het tegengesteld. Een dokter
  raakt de vrouw aan om zodoende een goede diagnose te geven en die weer
  resulteert in een goede afloop(genezing) met de wil van ALLAH, maar bij
  de raaqi zal dit de behandeling juist tegenwerken omdat er zaken in de
  Roqyah zitten die niet toegestaan zijn, namelijk het aanraken van een
  vreemde vrouw.
  Een ander belangrijk punt voor het verbod van het aanraken van vrouwen
  bij de Roqyah is het openen van de deur naar Al-Fasad. Wie weet hoeveel
  mensen al op deze manier zinaa hebben gepleegd, O broeders en zusters,
  de Profeet(vrede zij met hem) heeft het geven van een hand door een man
  aan een vreemde vrouw haram verklaard, hoe zou het dan zitten als er in
  deze vrouw ook nog eens een duivel zit, een duivel die erop getraind is om
  mensen naar de zonde te leiden!
  En ook zijn er vele viezerikken die beweren Roqyah te doen, en Wallahi
  dit heb ik meerdere malen meegemaakt, dat ik Roqyah verricht bij zusters
  en hen vraag of ze eerder Roqyah hebben gedaan en sommige verhalen die
  je dan hoort zijn ongelofelijk, mannen die het lichaam van een vrouw
  betasten, van haar borsten tot zelfs tussen haar benen. De mensen die
  behandeld worden zijn vaak in een shock vanwege de ziekte die hen heeft
  geraakt, en vaak weten ze weinig van Roqyah af, zij leggen hun
  vertrouwen volledig neer bij de raaqi, en wanneer dit een viezerik is
  misbruikt hij dit en mochten ze er wat van zeggen, dan zal hij zich
  beroepen op enkele zwakke fatawa van behandelaars die het goedkeuren
  om vrouwen aan te raken.
  Het moge dus duidelijk zijn dat het niet toegestaan is voor een raaqi om
  een vreemde vrouw aan te raken, of dit nou direct met de hand gebeurd of
  dat er eerst een doek op het lichaam wordt gelegd.


  27.5 Mag de vrouw zich ontbloten tijdens de Roqyah?


  Antwoord:
  Het behoort tot de Sunnah om Roqyah te leren zoals deze voorgeschreven
  staat in de Shari’a, met als doel de moslims tot nut te zijn en deze
  chronische ziektes te behandelen, omdat het Boek van ALLAH een nuttige
  genezing is.
  Maar het is niet toegestaan voor een niet-mahram man om iets van het
  lichaam van een vrouw aan te raken tijdens de Roqyah, en het is niet
  toegestaan om iets van haar lichaam te ontbloten zoals haar borst, nek enz.
  Hij(de raaqi) dient over haar te reciteren zelfs als is ze bedekt, en dit zal
  nuttig zijn ongeacht waar de pijn zich bevindt. Het is ook van de Sunnah
  voor sommige van de zuster die de Koran kunnen lezen om hen te leren
  hoe ze Roqyah moeten doen zodat zij dit kunnen gebruiken om vrouwen te
  helpen. En Allah weet het beste.
  (Al-Lu-lu Al-Makeen min Fataawa ibn Jibreen blz 23)


  27.6 Wat is het oordeel van het schrijven van Koraan op blaadjes met
  saffraan en het laten oplossen in water.


  Antwoord:
  Dit is toegestaan, dat een persoon Koraan opschrijft met een bepaalde inkt
  die toegestaan is om te drinken(zoals Saffraan), en daarna wat hij heeft
  geschreven in het water plaats en dit schudt en ervan drinkt. Sommige van
  de Selef deden dit, ze gebruikten vaten, zoals borden en soortgelijke zaken.
  Als iemand dit doet, dan heeft hij een voorbeeld bij de selef van de eerdere
  generaties in Islam. Hij kan ook als bewijs nemen de algemene betekenis
  van de vers:

  Surah Al-Israa vers 82:

  “En van de Koran openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor de
  gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies.â€

  Als een persoon genezing zoekt in de Koraan door deze manier en hierdoor
  nut haalt, dan komt het onder de algemene betekenis van deze vers.
  (Liqa’ Al-Baab Al-Maftooh Ibn ‘Uthaymeen 55/121)
   
 4. 27.7 Het oordeel van het reciteren over grote hoeveelheden
  watertanks.


  Antwoord:
  Zulke zaken zijn niet geldig, en zulke raaqis dienen niet aangemoedigt te
  worden dit te doen. Als men een Royah effectief wil hebben dient het te
  gebeuren op 1 of 2 vaten, en na elke vers die gereciteerd wordt dient
  Nafth(blazen) plaats te vinden in het ene vat en daarna het andere, dus het
  lijkt erop dat de Roqyah niet effectief zal zijn als er op meerdere vaten of
  watertanks wordt gereciteerd zoals is beschreven. Natuurlijk is het
  vanzelfspreken dat zulke Roqyah vaak bedoeld worden om geld te
  verdienen in een bedriegerlijke manier die verboden is.
  (Al-Fatwa Al-Dhahabiyyah fie Roqyah Al-Shar’iah min Ibn Jibreen)


  27.8 Het oordeel van het bezoeken van een sahir of waarzegger zonder
  dat men weet dat het een sahir of waarzegger was, volgens de
  overlevering “Als iemand een waarzegger bezoekt…â€)


  Antwoord:
  Dit oordeel is niet van toepassing pas als men weet dat je een
  waarzegger(of ander gespuis) bezoekt. Maar indien je vraagt om zaken van
  het ongeziene die alleen bekend zijn bij ALLAH, zoals het vragen naar de
  plek waar Sihr begraven is en de tovenaar(die de Sihr heeft gedaan), of
  over iets dat gestolen is, zoals vragen wie de dief is en waar de spullen zijn
  enz, dan moet je geloven dat de gevraagde kennis heeft van het
  ongeziene(anders had je het niet gevraagd). Dit laat zien dat je weet dat de
  gevraagde een waarzegger is en dus is het oordeel(ongelovig worden)
  toepasbaar.
  Als iemand een waarzegger vraagt zonder dat men weet dat het niet
  toegestaan was, dan is hij gevrijwaard vanwege zijn onwetendheid. Ook
  wordt men gevrijwaard als men niet weet dat het een waarzegger is en hem
  ondervraagt over normale zaken, zoals om een huis of de prijs voor iets.
  (Al-Fatwa Al-Dhahabiyyah fie Roqyah Al-Shar’iah min Ibn Jibreen).  27.10 Het oordeel over het gebruik van bukhoor(wierook) bij een
  Roqyah behandeling.


  En over dit punt verschilden de meningen van de geleerden, insha ALLAH
  hieronder zal ik de uitspraken van de geleerden plaatsen.
  Allereerst de uitspraken dat het toegestaan is:
  De volgende fatwa is te vinden op het cassete bandje genaamd Al-
  Taszeelat Al-‘Asr Al-Islami/ Riadh, nummer van het bandje is 8064, het
  2de bandje kant B. Het is afkomstig uit de lezing genaamd, “Al-Roqaa Al-
  Masroo’ Minha wal Mamnoe’ â€, bij deze lezing waren de volgende
  Shuyookh aanwezig: Shaych Bin Baaz, Shaych Ibrahim Al-Gayth, Shaych
  Abderrahman Al-Hamud en Shaych Saalih Al-Shaych. Deze vraag werd
  beantwoord door Shaych Bin Baaz(moge ALLAH hem genadig zijn.


  Vraag:
  Sommige reciteurs(van de Koraan/Raaqis) schrijven geneesmiddelen voor
  die te koop zijn bij kruideniers en die men op hete kolen moet plaatsen
  waarmee de zieke zichzelf met wierook behandelt en hij gebruikt de
  wierook ook voor het huis, zoals Shabb en andere zaken, dus wat is de
  regelgeving omtrent dit?

  Antwoord:
  Als het nuttig is bevonden dan is er niks mis mee, want de meeste
  geneeskunde is doormiddel van experimenteren.
  Als er iets is wat de mens tot nut kan zijn doormiddel van het
  experimenteren met wierook of smeren(van olieen) of inhaleren van
  middelen enz, als het gebleken is dat het nuttig is dan is er niks mis mee.
  De geneeskunde staat niet vast(qua regels en gebruiken) maar de
  meerderheid van de geneeskunde is doormiddel van experimenteren, wel
  met de voorwaarde dat het niet onrein mag zijn en de voorwaarde dat het
  niet haram mag zijn in de Shari’a. Als het iets toegestaans is(in de shari’a)
  dat men gebruikt en het nuttig is, zoals toegestane zaden dan is er niks mis
  mee of met toegestane vruchten of met bladeren(van planten) en wat
  daarop lijkt waarop geen belemmering(verbod) op staat vanuit de Shari’a.
  De volgende vraag is voorgelegd aan Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH
  hem genadig zijn), Shacyh ibn Jibreen heeft moge ALLAH het van hem
  accepteren zeer veel kennis met de moslims gedeeld op het gebied van de
  Roqyah, hij was 1 van de kennisrijkste shuyookh van deze tijd met
  betrekkeing tot de Roqyah. De fatwa is te vinden op de site van de Shaych,
  nr 10220.


  Vraag:

  Wat is de regelgeving voor het gebruiken van wat Al-Haltit wordt
  genoemd en Luban Al-Mar(soort wierook afkomstig van een boom) voor
  een behandeling, want de meeste mensen die lijden aan Al-Mass en Sihr en
  dergelijke gevallen gebruiken deze middelen als bukhoor(wierook) met als
  bedoeling dat het de Shayateen verdrijft en hen laat stikken en het zelfs kan
  lijden naar hen door(van de Shayateen).


  Antwoord:
  Er is niks mis mee met het gebruiken van Al-Haltit en Luban in de
  behandeling, ze komen uit een bomen(planten) die bekend zijn.
  En ze zijn uitgeprobeerd in behandelingen en bekenden( in het veld van
  roqyah) hebben het nut ervan uitgelegd of ze nou gebruikt worden
  doormiddel van het te eten, te ruiken of door bukhoor(wierook) of het
  mengen met andere middelen.
  Wat betreft dat het de Djinn verdrijft, daar weet ik niks van, wel is het dat
  degene die bezeten is niet van rook houdt(om het in te ademen) en vele
  behandelaars(raaqis) gebruiken bukhoor als behandeling met witte
  zwavelsteen waardoor de Djinn wordt lastiggevallen en het lichaam verlaat
  en zelfs kan sterfen. Het is dus 1 van de bewezen geneesmiddelen en
  hetzelfde geldt voor de Luban Al-Mar en Al-Haltit en soortgelijke
  middelen. En Allah weet het beste.
  De uitspraken dat het verboden is:


  Vraag:

  Is het toegestaan om Sabb, kruiden, en blaadjes te gebruiken als wierook
  voor degene die getroffen zijn door het Boze Oog.

  Antwoord:
  Het is niet toegestaan om iemand die getroffen is door het Boze Oog te
  behandelen met wat je hebt genoemd(in de vraag), omdat het niet hoort tot
  de gewoonlijke asbaab voor behandeling.
  En het kan gebruikt worden om de Shayateen van onder de Djinn tevreden
  te stellen en het zoeken van hun help voor genezing, maar dit(het Boze
  Oog) wordt genezen doormiddel van Roqyah Al-Shar’iah en anders dan dit
  wat vermeld staat in de goedgekeurde ahadeeth. En bij ALLAH is het
  succes en Vrede zij met de Profeet van ALLAH, Mohammed en zijn
  famillieleden en metgezellen.
  (Al-Ladjnah Al-Daaimah lil Buhooth Al-‘ilmiyat wal Ifta nr 70 en Mdjalat
  Al-Buhooth Al-Islamiah nr 27/4393)


  Vraag:
  Dezelfde vraag werd gesteld aan Shaych ‘Alee bin Husyan ‘AbdelHamid,
  en hij antwoorde.

  Antwoord:
  En er is geen twijfel over dat het gebruik van bukhoor(bij behandelingen)
  van het werk is van Musa’weedun(kwakzalvers en tovenaars), waarmee zij
  de Djinn en Shayateen oproepen en ze gebruiken dit(de bukhoor) voor deze
  intentie en dit is absoluut niet toegestaan. En voor wat betreft het
  gebruiken van bukhoor met aangename en lekker ruikende geuren en
  andere soorten in een ander gebruik dan deze is het toegestaan.
  (Al-Manhadj Al-Shar’i fie Ithbaat Al-Mass wa Sar’).
  We zien dus dat er grote meningsverschillen zijn omtrent dit onderwerp, en
  beide meningen hebben hun antwoorden goed beredeneerd. Want weet dat
  Al-Bukhoor opzichzelf als deze bestaat uit planten of kruiden die
  toegestaan zijn toegestaan is met concensus van de geleerden, het gaat hier
  om het gebruik van Bukhoor bij een specifieke handeling, namelijk het
  behandelen van iemand met een Djinn gerelateerde ziekte.
  En het gebruiken van Bukhoor in behandelingen is in 2 soorten:
  - De manier die de tovenaars gebruiken en ander gespuis net als zij, en dit
  doen ze door in de meestal gevallen onreine vieze geuren te gebruiken,
  maar zelfs tovenaars gebruiken bij bepaalde betoveringen aangename
  geuren. Bij deze bukhoor reciteren ze diverse duivelsspreuken en roepen de
  Djinn aan.
  - De manier die gebruikt wordt in de toegestane Roqyah en medische
  geneeskunde, door bepaalde toegestane planten en kruiden, waarbij de
  intentie wordt gedaan dat ALLAH geneest en niet de bukhoor en er is ook
  geen intentie dat er Djinn of Shayateen worden opgeroepen. En bij deze
  soort wordt er geen gebruik gemaakt van duivelsspreuken of andere
  onverstaanbare zaken, en deze is de soort waarover er dus een
  meningsverschil heerst.
  En de geleerden die het toegestaan hebben baseren zich op het volgende:
  - De Roqyah en geneeskunde is voor een groot deel gebasseerd op
  uitproberen en experimenteren met de toegestane zaken natuurlijk. Als in
  de praktijk blijkt dat een bepaalde behandeling of kruid effectief is met de
  wil van ALLAH dan is dit toegestaan in de Roqyah.
  En de geleerden die het dus hebben toegestaan gaan uit van de volgende
  overlevering van de Profeet(vrede zij met hem) die in Saheeh Muslim staat
  vermeld, en waarop de Profeet(vrede zij met hem) vroeg aan zijn
  metgezellen die Roqyah deden:
  “Vertel mij over jullie Roqyah, er is niks mis mee met Roqyah waarin zich
  geen Shirk bevindt.â€
  En deze hadeeth van de Profeet(vrede zij met hem), is het bewijs dat
  Roqyah behalve de voorwaarden die we eerder in de handleiding hebben
  vermeld openstaat voor andere zaken en manieren zolang deze geen haram
  handelingen bevatten en waarin zich geen Shirk of Kufr bevindt.
  De geleerden die van oordeel zijn dat het niet toegestaan is, doen dit onder
  de stelregek ‘het sluiten van de deur naar verboden zaken’(Sad Al-
  Daree’ah), dit is ook wat we zien van Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem
  genadig zijn) dat hij in een uitspraak het heeft toegestaan en in een ander
  heeft verboden, en ook de uitspraak van Shaych ‘Alee bin Husyan
  ‘AbdelHamid waarin hij het dus heeft over het verbod van het gebruik van
  Bukhoor, maar later te kennen geeft waarom, namelijk vanwege het
  gebruik ervan met de intentie de Djinn op te roepen en hen tevreden te
  stellen.
  Het is dus een zaak van ichtilaaf en ieder dient voor zichzelf te kiezen wat
  de juiste menig is, wel dienen er een aantal zaken in acht genomen te
  worden wanneer men van mening is dat het toegestaan is, en deze zijn:
  - De bukhoor dient niet zelfstandig gebruikt te worden, het dient door een
  betrouwbare raaqi gedaan te worden en hij dient te beslissen of het in dit
  geval nuttig is.
  - De bukhoor dient te bestaan uit toegestane kruiden en planten, er mag
  niet iets gebruikt worden wat uitzichzelf al haram is.
  - De bukhoor dient niet als behandeling opzichzelf genomen te worden, de
  raaqi kan het als hulpmiddel gebruiken, maar de hoofdbehandeling is de
  Koraan.
  - De intentie die men houdt is dat de bukhoor een sabaab is, en geen
  genezing op zichzelf is en dat ALLAH de genezing brengt, verder mag de
  bukhoor niet gebruikt worden als men gaat geloven dat het de Djinn
  wegjaagt enz.
  En ALLAH weet het beste.


  27.11 Is het voldoende om Surah Al-Baqarah af te laten spelen voor
  bescherming in het huis of moet men het reciteren?


  Vraag:
  Er is een hadith waarin staat dat als een persoon Surah Al-Baqarah reciteert
  in het huis, de Shaytaan niet in staat zal zijn het huis te betreden. Geldt dit
  ook als iemand deze Surah beluistert terwijl deze wordt afgespeeld van een
  audio casette(of cd of ander medium)?

  Antwoord:
  Nee, de recitatie van een audio opname zal niet tot nut zijn(met betrekking
  tot bescherming van het huis). Dit is omdat er in feite niet gezegd kan
  worden dat deze persoon de Koraan heeft gereciteerd, maar het kan gezegd
  worden dat hij een eerdere opname van een recitatie heeft beluisterd.
  Het is hetzelfde als we een Adhaan(oproep tot het gebed) zouden opnemen,
  en als het tijd van het gebed komt spelen wij deze opname af, dit zou niet
  geaccepteerd worden.
  Hetzelfde als we het deden met de Khutbah(preek/lezing) op vrijdag, en op
  de tijd van Al-Djumu’ah(vrijdaggebed) spelen we de Khutbah af via de
  microfoon en op de cassette is te horen: Assalaam Mu’alajkum wa
  Rahmatullahi wa Barakatuhu, en daarna de Muadhin(degene die de adhaan
  doet) die oproept naar het gebed en daarna de imam die de Khutbah
  geeft(alles op een band).
  Zou iets van dit correct en geaccepteerd zijn? Nee dat is het niet! Waarom?
  Omdat dit allemaal beschouwd wordt als een eerdere opname en het is
  hetzelfde als iemand die iets op papier schrijft of een Koraan in zijn huis
  plaatst. Dit neemt niet de plaats in van het reciteren van de Surah. (Liqa
  Baab Al-Maftooh van Shaych Ibn Al-Uthaymeen).


  27.12 Wat is het oordeel over drinken of wassen met water waarover
  de gever van het Boze Oog heeft geblazen of zichzelf in heeft gewassen
  of een kledingstuk in heeft gewassen voor het slachtoffer?  Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) werd gevraagd over
  het oordeel dat sommige mensen die denken dat iemand hen met het Boze
  Oog hebben geraakt, naar deze mensen gaan en hen vragen om in een wat
  water te blazen(nafth) waarna zij dit water laten drinken door het
  slachtoffer van het Boze Oog of hem ermee wassen.


  Antwoord:
  Er is niks mis mee met het reciteren van hen op dit vat en het te gebruiken
  voor het slachtoffer van het Boze Oog, en dit is uitgeprobeerd en is zeer
  effectief gebleken, en wellicht dat hun oorsprong is is geweest de woorden
  van de Profeet(vrede zij met hem) “Als je wordt gevraagd om te wassen,
  was jezelf danâ€. En zoals we kunnen zien in het verhaal van Sahl Ibn
  Haneef, dat als de gever van het Boze Oog over hem(het slachtoffer) blaast
  dan geneest hij met de wil van ALLAH, en dit geldt ook als men bepaalde
  lichaamsdelen wast van de gever van het Boze Oog of zijn kleding.
  (Al Manhal Al-Mu’ayan fie Ithbaat Al-Haqeeqat Al-‘Ain wal Hasad).
   
 5. Was het niet handiger om het gwn in die topic te plaatsen? Ba3da overzichtelijk, alles onder elkaar..

  Want ik zou het nog plaatsen in een word bestand remember? ;o
   
 6. haha ja ik dacht alleen dit hoofdstuk plaatsen, omdat het zo belangrijk is
   
 7. Hahah no prob meis! Is cool hoor :D
   

Deel Deze Pagina