Moet een nieuwe moslim alle regels in een keer onderwezen worden?

tatouzint_4ever 21 mrt 2011

 1. Moet een nieuwe moslim alle regels in een keer onderwezen worden?

  Moet een nieuwe moslim in een keer of in fasen onderwezen worden in alle uitspraken en wetten van de islaam? Moet hij beginnen met de basisprincipes van het geloof of met de basisregels van de verplichtingen en verboden?
  Alle lof zij Allah[1].

  Het antwoord op deze vraag is wat de Boodschapper van Allah (vzzmh[2]) deed toen hij afgevaardigden zond om mensen uit te nodigen tot de islaam. Hij leerde deze afgevaardigden om in de eerste plaats te beginnen met tawhied (eenheid van Allah), vervolgens het gebed, daarna de zakaat [3], dan het vasten en ten slotte de bedevaart wanneer het bedevaartseizoen nabij was. Hij stuurde Moe’aadh naar Jemen met de opdracht hen allereerst uit te nodigen tot tawhied, het geloof in de eenheid van Allah. Als zij er gehoor aan zouden geven, dan moest hij hen ertoe uitnodigen om het gebed te verrichten. Als zij er gehoor aan zouden geven, dan moest hij hen ertoe uitnodigen om de zakaat te betalen. De Profeet (vzzmh) vermeldde het vasten en de bedevaart niet, want toen hij Moe'aadh stuurde, was het niet de tijd voor deze daden van aanbidding (het was de maand rabbia al-awwal [4] van 10 n.h.[5]). Het duurde nog even voordat het tijd zou zijn voor de bedevaart en het vasten. De Profeet (vzzmh) wilde degenen die tot het geloof werden uitgenodigd niet in een keer te overweldigen met alle islamitische voorschriften. Dit is een onderdeel van de wijsheid in het vers dat vertaald kan worden als: “Nodig (de mensheid, O Mohammed) uit tot de weg van uw Heer (d.w.z. de islaam) met wijsheid […]â€. (VBQ[6] 16:125)

  Dus iemand die net moslim geworden is, moet allereerst beginnen met de basisprincipes van de islaam totdat de islaam in zijn hart geworteld is en hij zich goed voelt bij zijn nieuwe geloof. Daarna kunnen we hem andere zaken leren. Te beginnen met het belangrijkste, dan het volgende meest belangrijke en zo verder. Dit is Allahs stelregel voor zowel de islamitische wetten als de natuurwetten. Kijk bijvoorbeeld naar hoe de foetus beetje bij beetje begint te groeien en de vier seizoenen geleidelijk veranderen, en de zon opkomt en ondergaat op vergelijkbare wijze. Als we alle voorschriften in een keer zouden onderwijzen, zou het lang duren en kan het de nieuwe moslim van de islaam doen afkeren.  [1] Het woord ‘Allah’ is de Arabische term voor God. Hoewel het woord vaak aan de islaam toegeschreven wordt, wordt het niet alleen door moslims gebruikt: Arabische christenen en joden gebruiken dit woord om naar de Enige God te verwijzen. Het Arabische woord geeft iets nauwkeuriger dan de Nederlandse term uitdrukking aan de unieke eigenschappen van de Enige God. Het Arabische woord ‘Allah’ heeft geen meervoudsvorm, de Nederlandse term heeft dat wel. Het woord ‘Allah’ heeft ook geen connotatie wat betreft het geslacht. Allah is de God die door alle profeten aanbeden werd, van Adam tot Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed.
  [2] Vrede en zegeningen van Allah zij met hem (sall’ Allahoe alaihi wa sallam).
  [3] Een jaarlijkse bijdrage van 2,5% van de rijkdom van moslims die afgedragen wordt aan de behoeftigen.
  [4] 3e maand van de islamitische kalender
  [5] n.h. is na de hidjra (migratie) van de Profeet Mohammed (vzzmh) van Mekka naar Medina in 622 n.C.
  [6] Vertaling van de Betekenis van de Qoer'aan. Dit is een vertaling van wat er tot nu toe begrepen is van het gestelde Qoer'aanvers. Het lezen van de vertaalde interpretatie van de Qoer'aan kan op geen enkele manier het lezen in de Arabische taal vervangen, de taal waarin het geopenbaard is.
  DAT (Dar al-Tarjama) is niet verantwoordelijk voor de denkwijze of ideeën van de auteurs wier werken DAT vertaalt. DAT bespreekt, noch geeft uitleg aan de intellectuele inhoud van het vertaalde werk. Hoewel DAT er zorg voor draagt werk te kiezen dat binnen de gestelde doelen ligt, is DAT alleen verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en eerlijkheid van de vertalingen die door DAT gemaakt zijn. DAT is niet gemachtigd om enige vorm van informatie (zij het persoonlijke of algemene informatie) over de cliënten of auteurs bekend te maken, inclusief de contactgegevens. Dergelijke informatie wordt geacht als beroepsgeheim en de bekendmaking ervan zou beschouwd worden als schending van vertrouwen.
   
 2. Samir

  Samir Viva Real Madrid Populair

  10.593
  117
  0
  masha allah! dank je wel tetouzint
   
 3. geen dank broeder
   
  1 person likes this.

Deel Deze Pagina