Platform Marokkaanse Jongeren Utrecht (PMJU)

Salima 14 jun 2011

 1. Platform Marokkaanse Jongeren Utrecht (PMJU) is een jongeren vrijwilligersorganisatie. Wij brengen jongeren bij elkaar zodat ideeën en passies samen kunnen komen. Verschillende talenten worden op deze manier geactiveerd. Wij produceren theaterstukken, publiceren boeken en tijdschriften en organiseren debatten en voorlichtingsbijeenkomsten. Projecten die er zowel persoonlijk als maatschappelijk toe doen. Dit alles doen wij sinds 1983 en geheel vrijwillig.

  Doelstellingen:
  • Het activeren van Marokkaanse jongeren bij de ontwikkeling en uitvoer van hun talenten.
  • Het stimuleren en ondersteunen van jongereninitiatieven.
  • Het bevorderen van een persoonlijke en gemeenschappelijke identiteitsbewustwording onder Marokkaanse jongeren.

  Visie
  Het creëren van een positief vrijwilligersklimaat voor Marokkaanse jongeren.
  Het relatieve aantal Marokkaanse jongeren binnen de gemeente Utrecht is aanzienlijk te noemen. In bepaalde wijken vormen Marokkaanse jongeren binnen bepaalde leeftijdsgroepen maar liefst 50% van het totale aantal jongeren. Voor de toekomst kan dit mogelijk betekenen dat de grootte van de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht sterk zal toenemen. Dit heeft gevolgen voor verschillende vlakken; het ondernemerslandschap, kunst & cultuur maar ook op het gebied van politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap in de toekomst zo goed mogelijk verloopt is het noodzakelijk individuen te stimuleren op het gebied van zelfontplooiing maar ook op het gebied van gemeenschapsvorming. Aandacht voor het individu maar ook gevoel voor gemeenschapsvorming spelen bij PMJU een belangrijke rol.
   

Deel Deze Pagina