Profeet Yoesef - 2

-AmazighChick 25 jun 2011

 1. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0

  Yoesef (vrede zij met hem) wordt onterecht gevangen gezet

  De Aziz dacht dat het voor zijn vrouw beter zou zijn om Yoesef (vrede zij met hem) niet in de buurt te hebben. Zij wilden de mensen ook een beetje wijs maken dat Yoesef (vrede zij met hem) degene was die haar probeerde te verleiden. Zo werd Yoesef (vrede zij met hem) onterecht in de gevangenis gezet.

  Yoesef (vrede zij met hem) zat samen met twee andere jonge mannen in de gevangenis. De één was de wijnproever van de koning en de ander was de bakker van de koning. Beiden werden beschuldigd van het plegen van een misdrijf. Toen zij Yoesef (vrede zij met hem) ontmoetten, waren zij erg onder de indruk van zijn goede manieren, zijn rechtvaardigheid en van het feit dat hij altijd zijn gebed verrichte.

  Op een dag gebeurde het dat beide mannen hadden gedroomd en zij wilden weten wat hun dromen betekenden. De wijnproever droomde dat hij druiven perste in de beker van de koning en bood het hem vervolgens aan.
  De bakker droomde dat hij een mand brood op zijn hoofd droeg en vervolgens begonnen roofvogels van dit brood te eten. De jonge mannen vertelden hun droom aan Yoesef (vrede zij met hem) en vroegen hem om hun droom uit te leggen. Yoesef (vrede zij met hem) zei dat hij de verklaringen van hun dromen wist. Hij zei:

  “Dat is wat mijn Heer mij heeft geleerd (het uitleggen van dromen). Ik heb de godsdienst afgezworen van een volk dat niet in Allah gelooft, en van de ongelovigen in het Hiernamaals zijn.†(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 37)

  Yoesef (vrede zij met hem) nodigde de twee jonge mannen uit tot de godsdienst (dit heet in het Arabisch Da'wah) van Allah. Hij zei:

  “O mijn twee mede gevangen! Zijn verschillende heren beter of Allah de Ene, de Onweerstaanbare? Wat jullie naast Hem aanbidden zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben gegeven. Allah heeft hiervoor geen gezag gegeven. Het oordeel is slechts aan Allah. Hij heeft jullie bevolen niemand anders dan Hem te aanbidden, dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.â€
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 39-40)

  Yoesef (vrede zij met hem) leidde de mannen eerst naar het pad van Allah. Vervolgens zei hij:

  “O mijn twee medegevangen! Wat één van jullie betreft, hij zal voor zijn heer wijn inschenken. Wat de andere betreft, hij zal gekruisigd worden en de vogels zullen van zijn hoofd eten. De zaak waarover jullie vragen, is reeds besloten.â€
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 41)

  En hij zei tegen de andere, van wie hij dacht dat hij gered zou worden:
  "Noem mij tegenover jouw heer." Maar de shaitan maakte dat hij vergat zijn naam te noemen voor zijn heer. Daarom verbleef hij een aantal jaren in de gevangenis.
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 42)

  De wijnproever ontsnapte aan zijn straf. Yoesef (vrede zij met hem) vroeg hem aan de koning te vertellen dat hij onschuldig in de gevangenis zat. Maar de shaitan zorgde ervoor, dat de wijnproever het vergat door te vertellen. Hierdoor verbleef Yoesef (vrede zij met hem) nog eens drie tot negen jaar in de gevangenis.

  De droom van de koning

  De koning van Egypte droomde eens dat, hij aan een rivieroever zat waar hij zeven vette koeien zag die door zeven magere koeien werden opgegeten, en zeven groene korenaren die door zeven verwelkte korenaren werden opgegeten. Niemand kon de verklaring van deze droom aan de koning geven, totdat de wijnproever, zich Yoesef (vrede zij met hem) herinnerde. Hij vroeg aan de koning om hem naar Yoesef (vrede zij met hem) te sturen in de gevangenis. Toen hij Yoesef (vrede zij met hem) ontmoette, vroeg hij hem om de droom van de koning uit te leggen.

  Yoesef (vrede zij met hem) was niet eens boos op de wijnproever en verklaarde de droom zonder daar tegenover te stellen dat hij zou worden vrijgelaten. Hij zei dat de komende zeven jaren, overvloedige jaren zouden zijn en dat daarna zeven jaren van droogte zouden volgen. De koning was erg onder de indruk van de intelligentie van Yoesef (vrede zij met hem) en hij stuurde daarom een boodschapper om Yoesef (vrede zij met hem) te halen zodat hij hem kon ontmoeten. Yoesef (vrede zij met hem) wilde echter niet uit de gevangenis komen voordat alle mensen wisten, dat hij onrechtvaardig gevangen genomen was. Hij zei tegen de boodschapper:

  "Ga terug naar jouw heer en vraag hem hoe het is met de vrouwen die hun handen verwondden. Voorwaar mijn Heer weet van hun list."
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 50)

  De koning liet de vrouwen komen om hen aan de tand te voelen. Hij zei:

  "Wat was er met jullie toen jullie probeerden Yoesef te verleiden, tegen zijn wil?†Zij zeiden: “Heilig is Allah, wij weten geen kwaad van hem. (Yoesef (vrede zij met hem))†Zij (de vrouw van de Aziz) zei: “Nu is de waarheid gebleken, ik probeerde hem tegen zijn wil te verleiden. Hij is zeker één van de waarachtigen."
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 51)

  De koning raakte nu nog meer onder de indruk van Yoesef (vrede zij met hem) en wilde hem als betrouwbare minister aanstellen. Yoesef (vrede zij met hem) werd aange*steld als de enige hoge ambtenaar van Egypte en hij beheerde de voorraadschuren en hij kon doen wat hij maar wilde.

  Dus gaven Wij het volledige gezag aan Yoesef in het land, om daarin bezittingen te nemen wanneer en waar hij maar wenste.
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 56)

  De broers van Yoesef (vrede zij met hem) in Egypte

  Toen de magere jaren aangebroken waren ontstond er niet alleen in Egypte en hongersnood maar ook in de omringende landen. Door de hongersnood gedreven, kwamen ook Yoesef\'s broers uit Kana’an om graan van Yoesef (vrede zij met hem) te kopen. Hij herkende hen, maar zij wisten niet wie hij was.

  Yoesef (vrede zij met hem) gaf hun het graan en liet zonder dat zijn broers het wisten hun geld in hun zadeltassen terugstoppen. Hij vertelde ze dat ze volgende keer hun jongste broertje moesten meenemen, anders zouden ze niet langer van de voorraad krijgen. Thuis aangekomen vroegen de broers hun vader om hun broertje Benjamin mee te nemen. Zij zeiden dat als ze hem niet zouden meenemen ze geen graan zouden krijgen. Hij zei: “Zeker zoals jullie vroeger Yoesef (vrede zij met hem) mee hadden genomenâ€. Aangezien de hongersnood nog steeds voortduurde stemde Ya'qoeb in maar onder voorwaarde dat ze bij Allah zouden beloven, dat ze hun broertje koste wat kost zouden terug brengen.

  Yoesef (vrede zij met hem) ontmoet Benjamin

  Toen Yoesef (vrede zij met hem) zijn broertje Benjamin ontmoette vertelde hij hem in het geheim dat hij z’n broer was en hij vertelde wat zijn oudere broers hem hadden aangedaan. Hij vroeg Benjamin om zijn ware identiteit niet te verklappen. Yoesef (vrede zij met hem) had namelijk een plan bedacht om zijn broers te beproeven. Hij liet de maatbeker van de koning in Benjamin\'s tas verstoppen, zodat het leek alsof Benjamin het had gestolen. Aldus moest hij voor straf achterblijven.

  De broers smeekten Yoesef (vrede zij met hem) om één van hen achter te houden in plaats van Benjamin, maar Yoesef (vrede zij met hem) weigerde. Hierop keerden de broers terug naar hun vader, en vertelden hem dat Benjamin achter moest blijven in verband met diefstal. Ya'qoeb (vrede zij met hem) huilde van verdriet, maar geloofde niets van de diefstal. Hij stuurde toen zijn zonen terug om Yoesef (vrede zij met hem) te zoeken en Benjamin terug te halen. De broers gingen als eerste terug naar Yoesef (vrede zij met hem), hem smekende om een volle maat graan.

  Yoesef (vrede zij met hem) begon medelijden met zijn arme vader te krijgen en besloot zichzelf bekend te maken en zei:

  “Weten jullie wat jullie met Yoesef en zijn broer hebben gedaan, toen jullie onwetend waren?â€
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 89)

  Waarop ze hem verbaast vroegen:

  "Bent u echt Yoesef? Hij (Yoesef (vrede zij met hem)) antwoordde: “Ik ben Yoesef en dit is mijn broer. Allah is ons zeker genadig geweest. Waarlijk, degene die rechtgeleid en geduldig is, dan zeker, Allah zorgt ervoor dat de beloning van de weldoeners niet verloren gaat."
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 90)

  De broers schaamden zich diep en gaven toe dat Allah hun broer zeker begunstigd had. Yoesef (vrede zij met hem) strafte hen niet, integendeel, hij smeekte Allah om medelijden met hen te hebben.

  Hij zei: “Op deze dag is er voor jullie geen verwijt, moge Allah jullie vergeven.â€
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 92)

  Daarna vroeg hij zijn broers om met de hele familie en Yacoeb naar hem te komen. Zijn vader was ondertussen blind geworden door zijn verdriet. Hij zei:

  “Neem dit hemd van mij met jullie mee, leg het over het gezicht van mijn vader, hij zal dan weer kunnen zien en breng al jullie familieleden bij mij.â€
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 93)

  Toen de broers Egypte verlieten, vertelde Ya'qoeb (vrede zij met hem) aan zijn achtergebleven zonen, dat hij de geur van Yoesef (vrede zij met hem) rook, hoewel de karavaan ver weg was. Nadat de broers terug kwamen en het hemd over Ya'qoeb’s gezicht werd geplaatst, kon hij weer zien.

  De droom van Yoesef
  (vrede zij met hem) komt uit

  Toen de familie van Yoesef (vrede zij met hem) Egypte binnenkwam, zette hij zijn ouders op zijn eigen troon en zij allen, samen met zijn elf broers, bogen als teken van respect voor Yoesef (vrede zij met hem). (Dit was in hun goddelijke wetten toegestaan, maar is in de Islam haram)

  Dit was de vervulling van Yoesef’s droom, waarin de zon en de maan en de sterren die zich voor hem bogen. Yoesef (vrede zij met hem) prees daarna Allah en dankte Hem daarna voor Zijn genade en goedheid ten opzichte van hem. Hij zei:

  “Mijn Heer! U heeft inderdaad het gezag aan mij gegeven en mij de betekenis van de dromen onderwezen. De Schepper van de hemelen en de aarde! U bent mijn Beschermheer in deze wereld en in het hiernamaals, laat mij sterven als een moslim en voeg mij bij de rechtvaadigen.â€
  (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 101)
   
 2. Subhan allah, het was de mooiste man
   
 3. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  Yuzarcif.
   

Deel Deze Pagina