roken, makroeh of harram??

tatouzint_4ever 10 feb 2011

 1. Als eerste moeten we weten dat Allah subhan wa ta3ela de dingen in twee categorieën heeft verdeeld; het goede en het toegestane (al-tayyibaat, al-halaal) en de kwade en verboden dingen (al-khabaa'ith, al-haraam) , er is geen derde categorie.

  Allah subhan wa ta3ela zegt :

  "En Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toen en Hij verbiedt hun de slechte dingen"
  Soerat-al-A'raaf (7:157)

  Vorm van zelfdoding (zelfmoord).
  Roken is een vorm van langzame zelfdoding, je hebt kans op een hartinfarct of een hartaanval, je hebt kans op longkanker etc.
  Er zullen nu velen mensen denken maar van een paar sigaretten krijg je dat niet, maar wat als je op ouder leeftijd die ziektes of die aanvallen wel opeens krijgt en je daar aan sterft, jij bent dan degene die zich zelf toen langzaam doodde.

  Allah subhan wa ta3ela zegt over zelfmoord het volgende:

  "En doodt jullie zelf niet. Waarlijk , Allah is genadig met jullie. En wie dat op vijandige en onrechtvaardige wijze doet, Wij zullen hem de hel doen binnentreden. "
  (29:30)

  Daarnaast onthou 1 ding op de Dag des Oordeels moeten wij ons verantwoorden over het volgende:

  Op de Dag des Oordeels zullen we zeker over de volgende vier dingen worden ondervraagd:

  Waarmee hebben wij ons leven doorgebracht?
  Wat hebben wij met onze kennis gedaan?
  Hoe hebben wij onze rijkdom hebben verzameld en hoe hebben wij het besteed?
  Wat hebben wij met ons lichaam gedaan?

  (Deze stukje komt uit een hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Tirmidhi en is sahih verklaard door Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn). De hadith is overgeleverd door Mu’adh ibn Jabal (moge Allah tevreden met hem zijn).)


  Jij gaat antwoorden wat jij met je lichaam hebt gedaan en je longen kunnen met toestemming van Allah subhan wa ta3ela spreken, zij kunnen zeggen " jij hebt mij slecht behandeld met je gif"

  Daarnaast moet je ook antwoordden op de vraag wat jij met je rijkdom hebt gedaan en dan ga jij onder ander zeggen uitgegeven aan sigaretten.

  Ongeveer 5 euro per pakje, wat als Allah subhan wa ta3ela jou dan een arm kindje toont die jij had kunnen redden met die 5 euro ?
  Voor elke sigarettenpakje kon je sadaqa doen maar jij gaf het uit aan de shaytan, hoe ga jij je voelen die Dag? Jij verkwist ( geeft aan onzin uit ) .

  Allah subhan wa ta3ela zegt:

  En wees niet verkwistend. Voorwaar, de verkwisters zijn broeders van de Satan en de Satan is ondankbaar jegens zijn Heer."

  (Surat al-Israa' 17:26-27)


  Hoe ga ik stoppen?
  Ik begrijp dat het moeilijk is om meteen in een keer te stoppen, ik zou een pot maken.
  Print een arm kindje van internet en plak die op die pot, elke keer als jij een sigaretten pak wilt kopen leg die 5 euro als sadaqa in het potje.
  Je gaat zien hoe jij je gaat voelen en Allah subhan wa ta3ela zal inshallah tevreden met je zijn.

  Je ouders.
  Als je ouders of andere die jij kent roken help ze, leg ze uit hoe en waarom, het is je plicht en jij krijgt inshallah een beloning voor, of ze nou stoppen of niet, jij hebt gewaarschuwd.Maar doe het op een goede manier.

  Ik rook niet.
  Houden zo, begin er ook nooit aan, ook geen hijs, voor je eigen bestwil, het is vaak verslavend en dat geld kan jij echt wat beters mee doen en iedereen die een sigarettenpak koopt zal zeker op de Dag des Oordeels daarover moeten verantwoorden.

  En het kan zijn dat jullie iets haten, terijl het goed is voor jullie.
  En het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie.
  Soerah al baqara 2:216
   
 2. Up inscha-allah
   
 3. Baraka Allahoe feeki.upske voor jou.
   
 4. upskee danku
   
 5. Maa sha Allah
   
 6. uppssiee
   

Deel Deze Pagina