Stchting Timazighin voor Berberse vrouwen

Samir 9 apr 2011

 1. Samir

  Samir Viva Real Madrid Populair

  10.593
  117
  0
  Het woord Timazighin is een verzamelnaam voor Berber/Amazigh vrouwen. Het vertegenwoordigt de Amazigh vrouw van overal ter wereld. Wij hebben gekozen voor de naam Timazighin Nederland. Dus we richten ons op Timazighin die in Nederland wonen.
   
 2. Samir

  Samir Viva Real Madrid Populair

  10.593
  117
  0
  ’Timazighin Nederland’ is een netwerk van vrouwen die de behoeften en belangen van de Amazigh vrouwen een stem geeft en ze behartigt. Timazighin Nederland bestaat uit zelfstandige, bewuste en enthousiaste vrouwen, die zelf de Amazigh achtergrond hebben. Er bleek een sterke behoefte te zijn in de praktijk, aan meer activiteiten die voor en door Amazigh vrouwen georganiseerd worden. Activiteiten die niet alleen gericht zijn op Marokkaanse vrouwen. Maar juist heel doelgericht op de Amazigh vrouwen. Dus vrouwen met de “berber achtergrond”, oftewel de amazigh achtergrond. Timazighin Nederland wil de krachten die elk Amazigh vrouw bezit met elkaar verbinden, waardoor het wordt versterkt en dat zal dan tot uiting komen in de ontwikkeling van de vrouw.

  Amazigh cultuur als positieve ontwikkeling:
  Er zijn al tal van Marokkaanse vrouwen organisaties. En elk organisatie heeft zijn eigen doelstelling. Toch gaan deze doelstellingen een grote groep vrouwen voorbij. Een grote groep vrouwen komen uit het Noorden van Marokko. Deze vrouwen hebben een Amazigh achtergrond/cultuur. Deze achtergrond wordt in haast geen enkele vrouwenorganisatie vertegenwoordigt of erkend. Timazighin Nederland wil juist die vrouwen bereiken, ten eerste om ze bij naam te noemen, dus; Timazighin. En ze betrekken in waar ze zich mee identificeren, dus vanuit de eigen culturele achtergrond te werken. Dit doen we doormiddel de amazigh cultuur een centrale plek te geven. De amazigh cultuur heeft namelijk een rijke en krachtige culturele tradities. Timazighin Nederland wil benadrukken dat we cultuur niet benaderen vanuit een cultuur relativistische visie, d.w.z. dat we niet tegen cultuur aankijken als middel om gewoonten en gebruiken goed te praten. En om alles goed te vinden, omdat het nu eenmaal behoort tot de normen en waarden van een cultuur. We zijn ervan overtuigd dat de rol van cultuur de ontwikkelingsprocessen in de samenleving positief kunnen beïnvloeden. Ontwikkeling moet u dan interpreteren in de brede zin van het woord. Het gaat dan om zowel het materiële als het immateriële welbevinden van mensen, dat zich o.m. uit in burgerschap en in geestelijk en emotionele welbevinden.

  Uit onderzoek blijkt dat het ontsluiten en presenteren van eigen cultureel erfgoed van belang is voor de identiteit van een samenleving. Dus het aanbieden van activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur en geschiedenis aan de Marokkaanse/Berber gemeenschap in het algemeen, en in het bijzonder aan Timazighin positief werkt op de identiteitsontwikkeling. Stimulering van de Amazigh cultuur versterkt de eigenwaarde van Timazighin. Culturele uitingen leiden immers tot vergroting van zelfexpressie en creativiteit. Timazighin werkt vanuit deze gedachte en brengt het voort in de praktijk.

  Timazighin in beeld:
  Er zijn een aantal problemen waar een aantal Amazigh vrouwen mee te maken hebben. Deze problemen willen we hier aankaarten en er natuurlijk ook een oplossing voor vinden. De Nederlandse politiek springt het meest in het oog, aangezien de Marokkaanse vrouw constant in het vizier staat, wordt er in het publieke debat nauwelijks tot geen aandacht besteedt aan de echte problemen van de vrouw. Wat je voornamelijk ziet is de oneindige discussie van de hoofddoekendebat. Terwijl de vrouwen juist op het gebied van scheiding e.d. grote problemen ondervinden. Er is te weinig informatie die de vrouwen bereikt bijv. over het Marokkaans familierecht –“de Mudawannah”. Hier hebben wij de Nederlandse politiek niet over gehoord. Wij streven naar gelijke toegang tot kennis, macht en kapitaal. Dit is niet alleen een strijd voor de westerse maar wereldwijd, dus ook de Timazighin. Maar uiteraard moet eerst de hand in eigen boezem worden gestoken, en dat doen wij hierbij. Wat we ook missen is de geluiden vanuit de Amazigh gemeenschap zelf, op hen kan en mag ook kritiek geuit worden vanwege dat zij in onvoldoende mate met deze problemen bezig zijn en zouden meer initiatief mogen tonen. Wij hopen dat we hier een bijdrage kunnen leveren om de discussie op gang te brengen over problemen die de Amazigh vrouw ondervindt, en dat te doen vanuit haar gezichtspunt. Want emancipatie moet van en uit de vrouw zelf komen, alleen dan is emancipatie geen leeg begrip maar heeft het werkelijk betekenis. De vrouwen moeten het dus uiteindelijk zelf doen, ‘Timazighin’ is enkel de ondersteunende, stimulerende, initiatiefnemende, aanreikende en begeleidende schakel.
   

Deel Deze Pagina