Verhaal: je mag niet liegen!

Riffijnse 14 jul 2011

 1. Je mag niet liegen


  Lang geleden was er een man die erg veel slechte dingen deed en veel zondes had verricht. Hij dronk alcohol, speelde gokspellen, luisterde niet naar zijn ouders en loog heel veel. Hij deed ook andere dingen die Allah boos kunnen maken.

  De man wil stoppen met zondigen
  Op een dag besloot deze man om vergeving te vragen aan Allah, alle slechte dingen te verlaten en goede daden te verrichten voor de tevredenheid van Allah, zodat Allah hem het Paradijs binnen zal laten gaan. Het Paradijs, waar zich datgene bevindt wat geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft gehoord en geen hart zich ooit voor mogelijk heeft gehouden.

  De man probeerde geen slechte dingen meer te doen, maar het lukte niet en hij verviel telkens weer terug in de zonden. Telkens wanneer hij iets slechts deed, voelde hij zich heel erg verdrietig.

  Hij besloot om naar een grote geleerde te gaan en hem te vragen hoe hij het beste van zijn slechte daden en zonden af kon komen.
  De man ging naar een gerespecteerd geleerde en zei tegen hem: “Beste geleerde, ik doe heel veel slechte dingen en probeer berouw te tonen, maar het lukt mij niet. Wat moet ik nu doen?â€
  Toen zei de geleerde tegen de man: “Als je echt oprecht berouw wilt tonen en niet terug wilt keren naar de slechte dingen, dan zal ik je vertellen wat je moet doen, maar op één voorwaarde.â€
  De man zei: “Welke voorwaarde?â€
  De geleerde zei: “De voorwaarde is dat je eerlijk zult zijn en nooit meer zal liegen.â€
  De man zei: “Ik beloof dat ik eerlijk zal zijn en nooit meer zal liegen.â€
  De geleerde gaf hem vervolgens een aantal andere belangrijke adviezen waarna de man vertrok nadat hij dus had beloofd om nooit meer te liegen.

  De herinnering aan de belofte
  Na een tijdje wilde de man iets van zijn buurman stelen. Toen hij dit wilde doen, herinnerde hij zich zijn belofte en dat stelen verboden is. Hij vroeg zich dan ook af wat hij dan tegen de geleerde zou zeggen als hij hem vraagt of hij zich aan zijn belofte heeft gehouden.
  En toen hij een keer alcohol wilde drinken, herinnerde hij zich dat Allah dit verboden heeft en dat hij niet meer zou liegen. Wat zou hij tegen de geleerde zeggen als deze hem zou vragen of hij nog slechte daden verricht?

  Telkens wanneer hij een zonde wilde verrichten, herinnerde hij zich dat Allah dit verboden heeft en dat hij niet tegen de geleerde mocht liegen. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat hij geen slechte daden meer verrichtte.

  Wat leren wij uit dit verhaal?
  •Het spreken van de waarheid behoort tot de meest belangrijke gedragsmanieren waarmee een moslim zich dient te kenmerken. We hebben gezien dat deze man de slechte dingen heeft verlaten, doordat hij zich had voorgenomen niet meer te liegen.

  •Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wees oprecht, want oprechtheid leidt naar goedheid en goedheid leidt naar het Paradijs. En een man blijft de waarheid spreken en streven naar oprechtheid, totdat hij bij Allah als een waarheidsgetrouwe wordt geregistreerd. En pas op voor het liegen, want liegen leidt naar buitensporigheid en buitensporigheid leidt naar het Hellevuur. En een man blijft leugens vertellen en streven naar het liegen, totdat hij bij Allah als een leugenaar wordt geregistreerd.†(Al-Bukhaarie en Muslim)


  Sheikh Mahmoed Al-Masrie, Hikaayaat cAmmoe Mahmoed.

  Allah Subhana Wa Ta3ala weet het beste.   

Deel Deze Pagina