Walid Mimoun Amazigh Lyrics

Salima 4 apr 2011

 1. Azul

  Zi redjagh n tmurt ghar ruâra ujenna

  zi redjagh n tmurt ghar ruâra ujenna
  dêrqegh i r xezrat fethênt di tyarja
  ttâwent am tfadjas azzunt x rehna
  rehna yewy-it ttrâm iyyar-das
  aserham aserham abarkan
  zi tbwarjet n djyari xezzargh ghar usinu
  twarigh yis d acemrar yetrabaâ deg wur-inu
  ur-inu d rmerâeb n rjdud nni yezzarn
  mani tettent remsames ticdiyin n iksan
  ur-inu d reârâsi n benneâman
  ihênjiarn imêzzyanen dinni mani tirarn
  sfarninnen ghar tya n tfukt-nni yecnan
   
 2. Idurar n arrif

  idurar n arrif i dihan ibedden
  i durar n ssif i dihan isedden
  idênnad tugha din ca n yewdan qedden
  maca nhâra qa din ca imêdran hedmen
  imêdran n tmaddiwin di tqicciwin ghemyen
  maca qa ghemyen din x ca n taryast cahden
  taryast âabd krim taryast irifiyen

  xzart ghar idurar-in xzart a imêzzyanen
  nhara yeqqim din ratar n weyraden
  ratar âabd krim d ratar n yemjahden
   
 3. Tudart-a

  Tudart-a d ijen webrid ntekk nâeddu
  tudart-a d ijen webrid ghas aneggar ghas beddu
  tudart-a d ijen wejdîd war yettîw d amêhtedju
  ad isûd ûsemmîd uca d-yebda t-yessendu

  tejjanegh tudart ntazzer awarn-as
  mârrâ wenni yezzanrb wenni tqadayas
  maca wenni yewran
  yewy-it rebhâr

  tudart-a d ijen rebhâr mârrâ ttisarfin
  wenni yessnen aftâh ad yenjem i txecfin
  wenni war yessinen
  yewy-it rebhâr
  tudart-a d ijen teftic tarq tqêttâ
  neccin d ifarttûten nqabrit nhêtta
  tudart-a ttyarja mârrâ netmetta
  mârrâ wenni ilehfen xa xas d arren akentyar

  2 Tabrat

  âeddun wussan-inu âeddun am usêmmîd
  âeddun ak ugharreb deg wudfer d ccedjid
  a tadbirt a tadbirt mara truhed têdwid
  agham ijen tabrat i ten i gha-terqid
  ghar-it x idurar d rebhûr i gha-tezwid
  ghar-it x ighêzrân ttara mara teswid
  ghar-it x ten-texsegh in-as mamec tedjid
  in-as qa râizz-nnem deg wur-inu yizîd
  am nnwar n benneâman s nda n refjar yirid
  têdwid am têhjijat deg wur-inu tarsid
  am tya n tziri di djyari-inu teknid
  di ddmani imendi ttfukt i tedjid
  am reâwin unebdu x rebhâr tsarid
  xsex-cem s adu n tcarcurt n yeghzâr tsarrid
  qa âad râizz-nnem deg wur-inu yizîd
  am rêhtic deg yiyyar d yezran dayi tennid
  acewwaf d azirar itawy-it usêmmid a
  tabdirt a tabdirt mara truhêd têdwid
  agham ijen tabrat i ten i gha-terqid

  3 Ddunekt-a

  ijj itari ghar tziri ijj tasebsekt ttiri
  ijj igharq deg wurgh ar iri ijj igharq ar imejjan di rbeghri
  ijj ibehhâr di tghuri, ijj iddar di taghyuri
  ijj icennef deg carri, ijj di tmarraqt isarri
  ijj ghas aâeddis d rkuri ijj aksum itefruri
  ijj ghas ijiman a xasen-tedzd ari
  mara tennid tidet ac-arren d abuhari
  mara tennid ixarriqen ac-arren d abhûarri
  tudart-nnegh temmarzeg temmarzeg d ariri
  ijj arrin xas deg yefri arrin xas isri
  war ytesri war yetwiri d rêhbusat a xari
  maca tfukt-nnegh xa tiri xa tiri
  u mara turi turi turi.

  [video=youtube;zHZfCiMlLHA]http://www.youtube.com/watch?v=zHZfCiMlLHA[/video]
   
 4. Prachtig a Salima
   
 5. tadawit

  tadawit

  6
  0
  0
  Salam,

  Amzwaro tqadigh ccem sw attas x tarjama'ya.
  Walid Mimoun issba7 , marra 3ad gham cca n tarjama neccin traja. xD
   

Deel Deze Pagina