Wat is de wijsheid achter de discriminatie in de verdeling van de erfenis tussen m/v?

tatouzint_4ever 21 mrt 2011

 1. Wat is de wijsheid achter de discriminatie in de verdeling van de erfenis tussen mannen en vrouwen in de islaam? Komt dit door het natuurlijke verschil tussen hen?

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

  Beste,

  We willen je graag bedanken voor het vertrouwen dat je in ons stelt, en we smeken Allah de Almachtige om ons te helpen Zijn zaak te dienen en om ons werk slechts omwille van Hem te doen.

  Ten eerste moet men weten dat elke moslim moet geloven dat Allah’s wet de geschiktste wet is voor de mensheid, zelfs als de wijsheid ons niet helemaal duidelijk is. Het verschil in de verdeling van de erfenis is niet gebaseerd op geslacht, maar eerder op basis van andere inachtnemingen, zoals:
  - de graad van bloedverwantschap tussen de overledene en de begunstigde van de erfenis;
  - het feit dat de jongere generatie een groter deel van de erfenis ontvangt dan de oudere;
  - en het feit dat personen met een grotere verantwoordelijkheid meer van de erfenis krijgen.

  Dr. Salah Sultan, voorzitter van het Amerikaanse Instituut voor Islamitisch Onderzoek, Columbus, Ohio, en manager van het Instituut voor Fatwa en Islamitisch Onderwijs in Columbus, Ohio, antwoordt op de vraag en verklaart het volgende:

  Werkelijk islamitisch begrip van de jurisprudentie met betrekking tot de erfenis in de islaam onthult de variatie in het erfdeel voor mannen en voor vrouwen. Deze variatie is echter niet te wijten aan het verschil in geslacht, maar eerder als het gevolg van goddelijke wijsheid en doelen, die velen niet zien. Zij beschouwen dit verschil tussen het erfdeel van mannen en vrouwen in sommige gevallen zelfs als middels om de zogenaamde volgens de islaam gebrekkige bekwaamheid van vrouwen te bewijzen. De islamitische jurisprudentie betreffende de erfenis wordt echter door de volgende drie criteria geregeld:

  1) De graad van verwantschap tussen de begunstigde (man of vrouw) en de overledene. Hoe dichter de relatie, hoe groter het gegeven deel, ongeacht het geslacht van de erfgenaam.
  2) De chronologische volgorde van de generatie die erft. De jongere generatie krijgt gewoonlijk een groter deel dan de oudere, ongeacht het geslacht. Bijvoorbeeld, de dochter van een overleden man krijgt een groter deel in vergelijking met zijn moeder. En de dochter van een overleden vrouw krijgt een groter deel in vergelijking met haar vader, zelfs als de dochter nog een kind is.
  3) De financiële verantwoordelijkheid die wettelijk aan de erfgenaam is opgelegd. Dit is het criterium dat zorgt voor de verschillende erfdelen van mannen en vrouwen. Zulk verschil leidt echter niet tot onrechtvaardigheid voor de vrouwen.

  Bovendien moeten de volgende vier punten gekend zijn:

  1) Vrouwen krijgen in slechts vier gevallen de helft van het deel van mannen.
  2) In vele gevallen krijgen vrouwen een gelijk deel van de erfenis aan dat van de mannen.
  3) In tien gevallen of meer, is het deel van de vrouwen groter dan het deel van de mannen.
  4) In sommige gevallen krijgen vrouwen een deel van de erfenis terwijl mannen met een overeenkomstige positie niets krijgen.

  Met andere woorden: in meer dan 30 gevallen krijgen vrouwen evenveel of meer dan de mannen, of vrouwen krijgen een deel en de mannen niet, terwijl er slechts vier omschreven gevallen zijn waarin de vrouw de helft krijgt in vergelijking met het deel van de mannen.

  Moge Allah ons op de rechte weg leiden, en moge Hij ons leiden naar datgene wat Hem tevreden stelt. Amien.

  En Allah weet het het beste.
   

Deel Deze Pagina