wat is een pr plan?

riffia_lady 21 jun 2011

 1. Salaam,

  Voor het vak Pers& PR heb ik samen met 5 andere leerlingen een evenement georganiseerd. We zijn naar een gevangenis gegaan. Nu moet en we achteraf een werkstuk over maken. Mijn taak is het maken van een PR plan.

  Alleen ik weet niet wat een PR plan is, wat ik erin moet verwerken of hoe die eruit moet zien...

  Nu is mijn vraag; Wie kan mij antwoord geven op mijn bovengestele vragen??

  Alvast bedankt!!!!

  wa salaam
   
 2. even op google voor je gekeken :)

  Een PR-plan maken

  Wie en wat?

  Net als bij een communicatieplan begint een PR-plan met het beantwoorden van de volgende basisvragen:
  •Wie wilt u bereiken? (publieksgroep)
  •Wat wilt u communiceren? (boodschap)
  •Wat wilt u bereiken? (doelstelling)


  Overige elementen

  Andere elementen die niet mogen ontbreken in een goed plan voor PR zijn:
  •Doelen
  •Strategie om opinieleiders te bereiken
  •Planning
  •Medialijst
  •Media kit met stockfoto's en factsheets
  •Mediatraining voor woordvoerders
  •Crisiscommunicatie
  •Monitoring en evaluatie


  Een pr plan is hetzelfde als een communicatieplan

  Het communicatieplan: wat heb je eraan en hoe zet je het op? Een kort overzicht.
  Communicatieplan dwingt tot helderheid

  Een communicatieplan is een vereiste voor effectieve communicatie met je doelgroepen / relatiegroepen. Natuurlijk is bij beroepsmatige communicatie de 'intuïtieve benadering' (een mooi woord voor op je routine drijven) niet slecht, maar een communicatieplan kan je op diverse manieren helpen. Om er een paar te noemen:
  •Een communicatieplan helpt orde te scheppen in je communicatie wanneer je met meerdere doelgroepen, communicatiedoelen en een reeks van middelen te maken hebt.
  •Een communicatieplan helpt je prioriteiten te stellen.
  •Een communicatie-plan helpt je om die prioriteiten aan anderen binnen je organisatie of bedrijf te beargumenteren.
  •Een communicatieplan zorgt voor een logische samenhang binnen je communicatie-uitingen.
  •Een communicatieplan maakt je communicatiemiddelen effectiever doordat je noodgedwongen precies hebt uitgedacht wat je in dat middel aan wie wilt communiceren.
  •Een communicatie-plan helpt iedereen die met de communicatie uitvoering te maken heeft. Dat varieert van tekstschrijver en vormgever tot perswoordvoerder.
  •Een communicatieplan helpt je om je eigen visie helder te krijgen / te ontwikkelen.
  •Een communicatie-plan geeft je de handvatten voor een heldere aanpak.

  Maar goed, wie dit leest hoeft waarschijnlijk zelf niet overtuigd te worden van het nut van een communicatieplan. Alhoewel de argumenten hierboven wel weer handig kunnen zijn als je je baas uit moet leggen waarom er nu zo nodig een communicatieplan moeten komen ('waarom máák je niet gewoon die folder?'). Maar nu ter zake: hoe maak je zo'n communicatieplan?

  Hét communicatieplan bestaat niet

  Allereerst, voordat we uitleggen hoe je snel een onderbouwd communicatieplan maakt, even een kanttekening. Verschillende situaties vergen in de praktijk eigen 'variaties'. Het maakt verschil of we bijvoorbeeld over communicatie rond een project of rond een organisatie als geheel praten. Maar als je de kern oppikt van de hier volgende opzet zul je weinig moeite hebben om het communicatieplan aan te passen aan de eigen situatie. Meestal volstaat het om per situatie een bepaalde fase meer of minder diepgang te geven. Kortom, de structuur van het plan zal ongeveer gelijk zijn, maar de invulling (bijvoorbeeld doelen, knelpunten en strategieën) zal per situatie anders zijn.

  De onderdelen van een communicatieplan

  Een communicatieplan kun je meestal opdelen in de volgende onderdelen, die elk overeenkomen met een inhoudelijke fase:
  1.Communicatie-doelen
  Wat wil je in grote lijnen bereiken met je communicatie.

  2.De analyse van de uitgangssituatie
  Hoe zit de situatie in elkaar. Dit betekent meestal diverse vormen van research (desk/field) en analyse van de research-resultaten. Om een goed beeld op te bouwen gebruik je vaak een zogenaamde SWOT-analyse: je ordent alle gegevens op basis van Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, ofwel: de sterktes en zwaktes van een organisatie/bedrijf (dit zijn interne factoren) en de kansen en bedreigingen (de externe factoren).

  3.De bepaling van de (mogelijke) knelpunten
  Op grond van je eerdere analyse bekijk je waar zich problemen voor (kunnen) doen. Belangrijk is dat je werkelijk alle (mogelijke) knelpunten op een rij zet. Cluster de knelpunten die bij elkaar horen (bijv. interne knelpunten, externe knelpunten, knelpunten in communicatiebeleid etc.). Vervolgens geef je per knelpunt aan of het probleem is op te lossen:
  - via communicatie
  - deels via communicatie
  - níet via communicatie
  of helemaal niet is op te lossen.

  4.De communicatiestrategie
  Geef voor élk probleem dat gedeeltelijk of in zijn geheel via communicatie op te lossen is, aan hoe je dat knelpunt in grote lijnen op wilt lossen. Je kiest voor bepaalde kennis-, houding- en gedragsdoelen en doelgroepen en je kenmerkt je strategie. Dat laatste kan betekenen dat je bijvoorbeeld kiest voor een pro-actieve, bottom-up benadering met een accent op groepsgewijze, mondelinge communicatiemiddelen (inspraakavonden). Je geeft ook een indicatie van wanneer bepaalde communicatie plaats moet vinden en -last but not least- je bepaalt je prioriteiten.

  5.Het plan van aanpak
  Hoe ga je elke doelgroep benaderen, wanneer, met welke boodschap, wat voor soort communicatiemiddelen.

  6.Het middelenplan
  Hier kijkt iedereen naar uit: het overzicht van alle in te zetten communicatiemiddelen, inclusief kosten, fasering en boodschap.

  7.De organisatie
  Hoe zorg je dat alles gebeurt zoals je nu zo mooi gepland hebt.

  8.De evaluatie
  Het stiefkind van veel communicatieplanners. Wanneer en hoe ga je evalueren en mogelijk kun je ook al aangeven hoe de evaluatieresultaten een rol zullen spelen (wat als .....).
   
 3. Awahh..Succes Meid..:)
   
 4. Maroc

  Maroc

  653
  33
  0
  Gewoon een plan maken, hoe je doelgroep gaat bereiken, hoe ga je ze informeren enso..
   
 5. welke opleiding volg je riffia?
   
 6. Eem juridische opleiding
   

Deel Deze Pagina